Het Schulden­knooppunt: Verbindt en Versnelt

gegevensuitwisseling volgens 1 standaard, via 1 kanaal

verwarde schuldhulpverlener

Wat is
het schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt is een publiek-private samenwerking tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. We maken gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers makkelijker en sneller. Door op 1 standaard manier en via 1 kanaal te communiceren verbinden we alle initiatieven in de schuldenketen. Het Schuldenknooppunt is breed gedragen en heeft geen winstoogmerk. Het Schuldenknooppunt wordt het centrale platform voor gegevensuitwisseling in de schuldhulp.

Maatschappelijke meerwaarde

Schuldeisers, schuldhulpverleners én mensen met financiële problemen willen maar één ding: een snellere oplossing voor schulden. Samen dragen we de verantwoordelijkheid om de sociale en financiële gevolgen van schulden te verminderen. Het Schuldenknooppunt helpt hierbij. Aansluiten doe je niet voor je eigen organisatie alleen, dat doe je voor versnelling in de schuldenketen als geheel.

Hoe werkt het?

Je communiceert via het Schuldenknooppunt met gestandaardiseerde berichten. Voor zowel schuldhulpverleners als schuldeisers staat een set standaardberichten klaar. Deze zijn in onderling overleg opgesteld en sluiten aan op de werkprocessen. De berichten worden als in een vraag-en-antwoordspel met elkaar uitgewisseld. Het Schuldenknooppunt fungeert alleen als een routeervoorziening. De inhoud van de berichten is niet zichtbaar voor het Schuldenknooppunt en er worden geen berichten bewaard. Zo zorgen we voor een efficiënte en veilige manier van gegevensuitwisseling.

Modules van het Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt werkt met diverse modules, of sets van standaardberichten.

Beschikbare modules

 • Schuldregeling (schuldbemiddeling en saneringskrediet)
 • Waarborgfonds Saneringskrediet (aanvraag borgstelling bij SBN)

Modules in realisatie

 • Saldoverzoek (voor inventarisatie)
 • Betalingsregeling (betalingsregeling en herfinanciering)

 

Modules in voorbereiding

 • Bewind
 • Landelijke pauzeknop

Hoe aansluiten?

Je kunt op twee manieren aansluiten op het Schuldenknooppunt.
De eenvoudigste wijze van aansluiting is door gebruik te maken van het webportaal. Om in te loggen is alleen eHerkenning nodig.

Het is ook mogelijk om je eigen systeem te koppelen met het Schuldenknooppunt. Softwareleveranciers bieden koppelingen met het Schuldenknooppunt aan. Zo’n koppeling kan ook door een eigen ICT-afdeling worden ontwikkeld.

Arjan Visser van KPN over het Schuldenknooppunt

Arjan Visser van KPN over het Schuldenknooppunt

“KPN heeft als doelstelling om de snelheid in schuldregelproces te verhogen. Het communiceren via verschillende media als mail, telefoon en brieven haalt de vaart uit het proces. Want elk medium heeft zijn eigen manier van behandelen. Het Schuldenknooppunt brengt daar uniformiteit en snelheid in. De Schuldeiserscoalitie ziet het Schuldenknooppunt daarom als een van de best practices van dit moment.”

Waarom aansluiten op het Schuldenknooppunt?

 • via 1 kanaal gegevens uitwisselen over schulden
 • gestandaardiseerde berichten
 • uniform afsprakenstelsel
 • efficiënter werken door minder handmatige handelingen
 • betrouwbare informatie door digitale uitwisseling
 • veilig en conform AVG
 • aanbevolen door VNG en NVVK

Voor wie
is het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt is er voor alle partijen die samenwerken om schuld­regelingen voor mensen met financiële problemen af te spreken. Voor schuldhulpverleners en voor schuldeisers als zorg­verzekeraars, woningbouwcorporaties, energie­leveranciers en belasting­organisaties. Het gaat voor nu alleen om schuld­regelingen vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

schuldhulpverlener

Schuldeisers

Als schuldeiser weet je sneller waar je aan toe bent. Je communiceert op een veilige en standaard manier met de schuldhulpverleners. Daarbij ondersteunt het Schuldenknooppunt het vooraf akkoord vanuit Collectief Schuldregelen en vanuit de NVVK-convenanten. Aansluiting op het Schuldenknooppunt bespaart veel administratieve werkzaamheden en daarmee tijd en geld.

Elke maand vindt er een informatiebijeenkomst voor schuldeisers plaats. Bekijk de agenda en meld je aan.

schuldhulpverlener

Schuldhulpverleners

Ben je schuldhulpverlener in de fase schuldregeling? Dan krijg je via het Schuldenknooppunt vlot terugkoppeling van schuldeisers over de openstaande vorderingen van jouw klanten. Ook het tot stand brengen van een regeling gaat door standaardisering veel eenvoudiger en kost minder stress en frustraties.

Elke maand vindt er een informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners plaats. Bekijk de agenda en meld je aan.

schuldenaar

Mensen met financiële problemen

Schuldhulpverleners kunnen hun klanten sneller duidelijkheid geven of er een oplossing voor hun schulden mogelijk is, waardoor schuldenrust eerder in zicht komt.

Nieuws / blogs

Ramses Salamy aan de slag als technisch ondersteuner

Ramses Salamy aan de slag als technisch ondersteuner

Per 1 maart 2023 is Ramses Salamy aan de slag als technisch ondersteuner bij het Schuldenknooppunt. Op dit moment maakt het Schuldenknooppunt een transitie door en groeien we uit van startup naar een bestendige uitvoeringsorganisatie. Eerder deze maand maakten we de...

Maurits Colly benoemd als directeur Schuldenknooppunt

Maurits Colly benoemd als directeur Schuldenknooppunt

Stichting Schuldenknooppunt heeft Maurits Colly benoemd als nieuwe directeur. Hiermee begint de organisatie van de stichting vaste vorm aan te nemen. Maurits is geen onbekende van het Schuldenknooppunt. Als directeur/eigenaar van Bos Incasso besloot hij als een van de...

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.