Het Schulden­knooppunt: Verbindt en Versnelt

gegevensuitwisseling volgens 1 standaard, via 1 kanaal

verwarde schuldhulpverlener

Nieuwe modules beschikbaar
voor alle financiële hulpverleners en alle schuldeisers!

Er zijn drie nieuwe modules beschikbaar op het Schuldenknooppunt, ook voor bewindvoerders en alle schuldhulpverleners. Meld je nu aan als nieuwe deelnemer. Als bestaande deelnemer kun je extra modules nu aanvragen.

Module Schuldinventarisatie

Financiële hulpverleners kunnen via het Schuldenknooppunt saldoverzoeken naar schuldeisers sturen om inzicht te krijgen in de hoogte van de schuld.

Module Betalingsregeling

Financiële hulpverleners kunnen via het Schuldenknooppunt betalingsregelingen met schuldeisers afspreken.

Module Meldingen bewindvoering

Bewindvoerders kunnen via het Schuldenknooppunt aan schuldeisers doorgeven dat hun klant onder bewind is gesteld.

Maak gebruik van alle modules, zo lever je de grootste bijdrage om mensen met schulden sneller te helpen.

Wat is
het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt is een publiek-private samenwerking tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. We maken gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers makkelijker en sneller. Door op 1 standaard manier en via 1 kanaal te communiceren verbinden we alle initiatieven in de schuldenketen. Het Schuldenknooppunt is breed gedragen en heeft geen winstoogmerk. Het Schuldenknooppunt wordt het centrale platform voor gegevensuitwisseling in de schuldhulp.

Heb jij schulden?

Neem dan contact op met jouw gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor hulp bij schulden. Het Schuldenknooppunt zorgt alleen maar voor het doorsturen van berichten en heeft geen inzage in jouw schulden.

Maatschappelijke meerwaarde

Schuldeisers, schuldhulpverleners én mensen met financiële problemen willen maar één ding: een snellere oplossing voor schulden. Samen dragen we de verantwoordelijkheid om de sociale en financiële gevolgen van schulden te verminderen. Het Schuldenknooppunt helpt hierbij. Aansluiten doe je niet voor je eigen organisatie alleen, dat doe je voor versnelling in de schuldenketen als geheel.

Accepteer alstublieft eerst de statistieken, marketing cookies om de video te bekijken.

Hoe werkt het?

Je communiceert via het Schuldenknooppunt met gestandaardiseerde berichten. Voor zowel schuldhulpverleners als schuldeisers staat een set standaardberichten klaar. Deze zijn in onderling overleg opgesteld en sluiten aan op de werkprocessen. De berichten worden als in een vraag-en-antwoordspel met elkaar uitgewisseld. Het Schuldenknooppunt fungeert alleen als een routeervoorziening. De inhoud van de berichten is niet zichtbaar voor het Schuldenknooppunt en er worden geen berichten bewaard. Zo zorgen we voor een efficiënte en veilige manier van gegevensuitwisseling.

Vacatures Schuldenknooppunt

Zoek je werk met impact? Solliciteer!

Modules van het Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt werkt met diverse modules, of sets van standaardberichten.

Beschikbare modules

 • Schuldregeling (schuldbemiddeling en saneringskrediet)
 • Waarborgfonds Saneringskrediet (aanvraag borgstelling bij SBN)

Modules in realisatie

 • Saldoverzoek (voor inventarisatie)
 • Betalingsregeling (betalingsregeling en herfinanciering)

 

Modules in voorbereiding

 • Bewind
 • Landelijke pauzeknop

Hoe aansluiten?

Je kunt op twee manieren aansluiten op het Schuldenknooppunt.
De eenvoudigste wijze van aansluiting is door gebruik te maken van het webportaal. Om in te loggen is alleen eHerkenning nodig.

Het is ook mogelijk om je eigen systeem te koppelen met het Schuldenknooppunt. Softwareleveranciers bieden koppelingen met het Schuldenknooppunt aan. Zo’n koppeling kan ook door een eigen ICT-afdeling worden ontwikkeld.

Arjan Visser van KPN over het Schuldenknooppunt

Arjan Visser van KPN over het Schuldenknooppunt

“KPN heeft als doelstelling om de snelheid in schuldregelproces te verhogen. Het communiceren via verschillende media als mail, telefoon en brieven haalt de vaart uit het proces. Want elk medium heeft zijn eigen manier van behandelen. Het Schuldenknooppunt brengt daar uniformiteit en snelheid in. De Schuldeiserscoalitie ziet het Schuldenknooppunt daarom als een van de best practices van dit moment.”

Waarom aansluiten op het Schuldenknooppunt?

 • via 1 kanaal gegevens uitwisselen over schulden
 • gestandaardiseerde berichten
 • uniform afsprakenstelsel
 • efficiënter werken door minder handmatige handelingen
 • betrouwbare informatie door digitale uitwisseling
 • veilig en conform AVG
 • aanbevolen door VNG en NVVK

Voor wie
is het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt is er voor alle partijen die samenwerken om schuld­regelingen voor mensen met financiële problemen af te spreken. Voor schuldhulpverleners en voor schuldeisers als zorg­verzekeraars, woningbouwcorporaties, energie­leveranciers en belasting­organisaties. Het gaat voor nu alleen om schuld­regelingen vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

schuldhulpverlener

Schuldeisers

Als schuldeiser weet je sneller waar je aan toe bent. Je communiceert op een veilige en standaard manier met de schuldhulpverleners. Daarbij ondersteunt het Schuldenknooppunt het vooraf akkoord vanuit Collectief Schuldregelen en vanuit de NVVK-convenanten. Aansluiting op het Schuldenknooppunt bespaart veel administratieve werkzaamheden en daarmee tijd en geld.

Elke maand vindt er een informatiebijeenkomst voor schuldeisers plaats. Bekijk de agenda en meld je aan.

schuldhulpverlener

Schuldhulpverleners

Ben je schuldhulpverlener in de fase schuldregeling? Dan krijg je via het Schuldenknooppunt vlot terugkoppeling van schuldeisers over de openstaande vorderingen van jouw klanten. Ook het tot stand brengen van een regeling gaat door standaardisering veel eenvoudiger en kost minder stress en frustraties.

Elke maand vindt er een informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners plaats. Bekijk de agenda en meld je aan.

schuldenaar

Mensen met financiële problemen

Schuldhulpverleners kunnen hun klanten sneller duidelijkheid geven of er een oplossing voor hun schulden mogelijk is, waardoor schuldenrust eerder in zicht komt.

Nieuws / blogs

Onderzoek naar publieke borging Schuldenknooppunt

Onderzoek naar publieke borging Schuldenknooppunt

De afgelopen jaren heeft het ministerie van SZW ondersteunende subsidie verstrekt aan stichting Schuldenknooppunt om te komen tot een veilige en goedwerkende faciliteit en de doorontwikkeling daarvan. Om de plek die het Schuldenknooppunt in het schuldenlandschap...

De voordelen van het Schuldenknooppunt voor de schuldeiser

De voordelen van het Schuldenknooppunt voor de schuldeiser

Volgens de richtlijnen van de NVVK duurt het tot stand brengen van een schuldregeling maximaal vier maanden (120 dagen). Toch duurt dit proces in de praktijk vaak wel twee tot drie keer zo lang. Dit komt omdat schuldhulpverleners en schuldeisers op allerlei...

Nieuwsbrief – Mei 2024

Nieuwsbrief – Mei 2024

Het Schuldenknooppunt zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens aan de hand van gestandaardiseerde berichten tussen schuldeisers en schuldhulpverlenende partijen. Deze berichten zijn opgenomen in modules. Schuldeisers en schuldhulpverleners konden...

Ook Verder sluit aan bij Schuldenknooppunt

Ook Verder sluit aan bij Schuldenknooppunt

Verder heeft meer dan 30 jaar ervaring in de financiële zorgverlening en werkt voor ongeveer 50 gemeenten. TomAppelboom, Manager Schuldhulpverlening en Budgetbeheer bij Verder, legt uit waarom ze besloten hebben deel te nemen aan het Schuldenknooppunt: ‘voor ons is...

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.