Een schuldregeling tot stand brengen wordt al lang gefrustreerd door lange wachttijden en veel handelingen. Inefficiënt berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers is een belangrijke oorzaak. Met de komst van het Schuldenknooppunt verwachten we dat dit binnenkort verleden tijd is. Er wordt een grote stap vooruit gezet in de schuldhulpverlening die eerder voor schuldenrust bij mensen met financiële problemen zal zorgen. Eén centrale voorziening met gestandaardiseerd en gestroomlijnd berichtenverkeer maakt een schuldregeling binnen 3 weken mogelijk als alle schuldhulpverleners en schuldeisers zich aansluiten bij het Schuldenknooppunt. De kwaliteit en professionaliteit van het Schuldenknooppunt staan daar garant voor. Om dat zichtbaar te maken is er een Schuldenknooppunt vignet ontwikkeld, die u op uw website kunt plaatsen wanneer u zich hebt aangesloten. Deelnemers aan het Schuldenknooppunt kunnen dat vignet vrij gebruiken in al hun communicatie.

Krachtige positionering door Vignet Schuldenknooppunt

Betrouwbaarheid is een belangrijke factor voor het succes van het Schuldenknooppunt. Het vignet is een middel dat visueel bijdraagt aan de groei van die betrouwbaarheid. Het staat voor belangrijke kwaliteitswaarden en een professionele dienstverlening in de schuldhulpverlening. Met het vignet laten alle betrokken partijen zien dat ze de kwaliteit van schuldhulpverlening belangrijk vinden en daaraan werken. Het vignet laat ook zien dat ze voortaan nog maar op één manier willen communiceren bij schuldregelen. Namelijk via het Schuldenknooppunt.

Het vignet staat voor veilige en transparante schuldhulpverlening

Het Schuldenknooppunt is een systeem voor schuldhulpverleners en schuldeisers om gegevens uit te wisselen. Belangrijk is dat iedereen erop moet kunnen vertrouwen dat die gegevens veilig zijn. Het Schuldenknooppunt biedt die veiligheid. Het Schuldenknooppunt vignet staat voor de volgende garanties:

  • De uitwisseling van gegevens verloopt veilig en transparant
  • Het is AVG-proof, op het Schuldenknooppunt blijven geen gegevens achter
  • Alle schuldhulpverleners en schuldeisers die schuldregelen vanuit de Wgs, kunnen zich aansluiten
  • Strikt vastgelegde afspraken over berichten, proces en beveiliging
  • Periodieke privacy- en security-checks op de gegevensuitwisseling

Meer weten?

Het Schuldenknooppunt waarborgt een veilige omgeving voor gegevensuitwisseling voor schuldhulpverlening. Maar het gaat ook over mensen. Dat verliezen we nooit uit het oog. Neem voor meer informatie contact met ons op. We beantwoorden graag alle vragen.

Bent u aangesloten op het Schuldenknooppunt, vraag dan hier uw vignet aan.