in 2 stappen aansluiten
bij het Schuldenknooppunt

Het centrale knooppunt voor het treffen van een schuldregeling: snel, uniform, veilig en betrouwbaar!

Aansluiten bij het Schuldenknooppunt is eenvoudig

Met een goede voorbereiding is het realiseren van uw aansluiting eenvoudig. Aansluiten via het webportaal is daarbij de snelste optie.

Start met het doorlezen van de volgende informatie. 

Gezamenlijke afspraken door schuldhulpverleners en schuldeisers

De aansluitovereenkomst, de verwerkersovereenkomst en het handboek zijn gezamenlijk door schuldhulpverleners en schuldeisers opgesteld.
De afspraken die in deze documenten zijn vastgelegd hebben betrekking op onder andere berichten, proces, kosten en beveiliging, maar ook op aansluiting op en gebruik van het Schuldenknooppunt.

Kosten

De kosten voor het gebruik van het Schuldenknooppunt worden gedragen door de deelnemers. De kosten bestaan uit eenmalige aansluitkosten en een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal schulddossiers. Nadere informatie over het financieringsmodel is opgenomen in het Handboek.

schuldenaar

STAP 1: Verzamel de benodigde gegevens

In deze overeenkomsten vragen wij u de volgende gegevens in te vullen:

 • Algemene organisatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Aansluitgegevens:
  • Wijze waarop u wilt aansluiten op het Schuldenknooppunt.
  • Categorie van kosten waarin uw organisatie hoort.
 • eHerkenning 

Benodigde gegevens gespecificeerd

Algemene organisatiegegevens:

 • Naam en adres van uw organisatie
 • Naam en functie van degene die de overeenkomst namens uw organisatie mag ondertekenen.
 • KvK-nummer en eventuele KVK-vestigingsnummers als meerdere vestigingen van uw organisatie zichtbaar in het Schuldenknooppunt dienen te zijn.

Contactgegevens:

 • Contactpersoon voor het Schuldenknooppunt
 • Handtekening tekenbevoegde (jpg of png)

Aansluitgegevens:

 • Wijze waarop u wilt aansluiten op het Schuldenknooppunt.
  • Via een directe systeemkoppeling met webservices (PKIO-Certificaat nodig)
  • Bestandsuitwisseling van CSV-bestanden via het webportaal van het Schuldenknooppunt (eHerkenning nodig)
  • Handmatige berichtenafhandeling via het webportaal van het Schuldenknooppunt (eHerkenning nodig)
 • Categorie van kosten waarin uw organisatie hoort.

NB: De kosten voor het beheer en verdere doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt worden verdeeld over de deelnemers van het Schuldenknooppunt: de verzenders en de ontvangers van de berichten die in het Schuldenknooppunt worden gebruikt. Voor het gebruik van het Schuldenknooppunt betaalt u eenmalig aansluitkosten en verder een jaarlijks tarief. Meer informatie kunt u vinden op kosten & baten.

schuldenaar

STAP 2: Vul het aansluitformulier online in

Op het moment dat wij uw getekende aansluitovereenkomst en verwerkersovereenkomst hebben ontvangen, wordt u officieel deelnemer aan het Schuldenknooppunt. Wij nemen contact met u op en starten het aansluitproces.

Aansluitproces systeemkoppeling

Dit zijn de vervolgstappen voor de technische aansluiting via een systeemkoppeling:

 1. U ontvangt van ons aansluitinstructies en een testtool.
 2. In uw ontwikkelomgeving ontwikkelt u de systeemkoppeling. U levert daarvoor het publieke deel van uw (ontwikkel)certificaat bij ons aan.
 3. U geeft bij ons aan wanneer u kunt starten met de acceptatieprocedure
 4. Wij maken met u een afspraak voor de acceptatietest
 5. U voert de acceptatietest uit
 6. Na de geslaagde acceptatietest levert u bij ons het publieke deel van uw (productie)certificaat aan.
 7. Wij nemen uw organisatie op in het adresboek van het Schuldenknooppunt en activeren deze.
 8. Wij informeren u dat uw organisatie in het adresboek is geactiveerd. Vanaf dat moment kunt u berichten uitwisselen via het Schuldenknooppunt.
 9. Wij sturen u de factuur voor de aansluitkosten en het jaarlijkse tarief voor aansluiting op het Schuldenknooppunt.

Aansluitproces webportaal

Dit zijn de vervolgstappen voor aansluiting op het webportaal:

 1. Wij nemen uw organisatie op in het adresboek van het Schuldenknooppunt en activeren deze.
 2. Wij informeren u dat uw organisatie in het adresboek is geactiveerd.
 3. Vanaf dat moment kunt u berichten uitwisselen via het Schuldenknooppunt.
 4. U activeert het Schuldenknooppunt in het beheerportaal van uw eH3 aansluiting van eHerkenning.
 5. Wij sturen u de factuur voor de aansluitkosten en het jaarlijkse tarief voor aansluiting op het Schuldenknooppunt.

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.

verwarde schuldhulpverlener

Wie doen er mee
aan het Schuldenknooppunt?

Partijen die zijn aangesloten bij het Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt is begin 2021 gelanceerd en wordt nu landelijk uitgerold. Het Schuldenknooppunt is dé standaard in digitaal communiceren tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Ons streven is dat alle organisaties die schuldregelingen tot stand brengen zich in de komende 3 jaar aansluiten op het Schuldenknooppunt, om zo het proces van schuldregelen samen te versnellen. Op deze pagina kunt u zien wie zich al hebben aangesloten en welke aansluitingen wij op dit moment realiseren. Meer weten over het Schuldenknooppunt?