Schuldenknooppunt sluit aan op bestaande schuldhulpverlening initiatieven

Naast het Schuldenknooppunt zijn er andere organisaties en initiatieven die een optimalisering of versnelling in het schuldhulpverleningsproces nastreven. Het Schuldenknooppunt is een aanvulling op deze bestaande initiatieven. Sterker nog, het Schuldenknooppunt versterkt veelal juist wat vanuit de verschillende initiatieven wordt nagestreefd. Daarom zoeken we naar een zo efficiënt mogelijke samenwerking met deze partijen.

Uitgangspunt is dat initiatieven elkaar versterken en voor zowel schuldhulpverleners als schuldeisers meerwaarde bieden. Zo worden mensen met financiële problemen beter en sneller geholpen en ontstaat er eerder schuldenrust.

Verbinding van schuldhulpverlening initiatieven

Hieronder een (nog niet volledig) overzicht van andere initiatieven waarmee we zijn verbonden, waarmee we graag een verbinding aangaan of die net als het Schuldenknooppunt bijdragen aan de optimalisering van hulp aan mensen met geldzorgen. 

Collectief Schuldregelen

Met Collectief Schuldregelen wordt een snellere doorlooptijd van het treffen van schuldregelingen gerealiseerd. Schuldeisers worden gevraagd op gestandaardiseerde wijze lijsten van klanten af te handelen, in plaats van een geïndividualiseerde beoordeling per klant, en vooraf akkoord te gaan met aangeboden regelingen. Het projectteam Collectief Schuldregelen helpt gemeenten en schuldeisers Collectief Schuldregelen in hun werkprocessen te implementeren. Collectief Schuldregelen is ook mogelijk via het Schuldenknooppunt; daarmee vervalt het werken via lijsten. De implementatie van Collectief Schuldregelen ligt nu in handen van de NVVK, nadat het eerst door SchuldenlabNL was opgeschaald naar een landelijk aanpak. Collectief Schuldregelen maakt nog steeds onderdeel uit van het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’.Het Schuldenknooppunt wordt gedragen door een bevlogen groep professionals met jarenlange ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en informatievoorziening op het terrein van schuldhulpverlening.

SchuldenlabNL

Tientallen gemeenten en organisaties bekrachtigden 13 oktober 2020 het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’. Ze spreken daarmee af dezelfde, succesvolle, schuldenaanpakken te gebruiken. Hierdoor kunnen mensen hun schulden sneller afbetalen en kunnen gemeenten meer mensen met schulden helpen. Een kleine afvaardiging van gemeenten, partijen in de schuldhulpverlening en het bedrijfsleven onderschreven de samenwerking op Paleis Noordeinde, in bijzijn van Hare Majesteit Koningin Maxima en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. SchuldenlabNL staat aan de basis van het Schuldenpact. Dit landelijk samenwerkingsverband van publieke en private partners heeft tot doel om succesvolle, lokale schuldenaanpakken uit te breiden over het hele land. In de afgelopen periode werkte SchuldenlabNL samen met wethouders, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, de bankensector, woningcorporaties, verzekeraars en energieleveranciers aan de invoering en verdere opschaling van vijf schuldhulpmethoden.

Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een online inzageportaal waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden uit het Digitaal Beslagregister (DBR). In het DBR worden door alle gerechtsdeurwaarders realtime de beslagen op periodieke inkomstenverhoudingen (arbeidsverhoudingen, uitkeringen en pensioenen) geregistreerd.

Over het Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt wordt beheerd door een stichting waarin schuldhulpverleners en schuldeisers vertegenwoordigd zijn. Ooit als initiatief van de NVVK gestart, ondersteund door de VNG, streven wij ernaar om in de komende 3 jaar alle schuldhulpverleners en zoveel mogelijk schuldeisers te laten aansluiten

Aansluiten of meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.