Vraag tijdig eHerkenning aan!

eHerkenning is nodig om snel aan te kunnen sluiten op het Schuldenknooppunt webportaal

Omdat dataveiligheid voorop staat, werkt het Schuldenknooppunt voor haar webportalen met eHerkenning. Het is dé standaard inlogvoorziening voor bedrijven die zaken doen met overheidsinstanties. Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties. Wanneer uw bedrijf of organisatie via het webportaal op het Schuldenknooppunt wil aansluiten, is het aanvragen van eHerkenning de eerste stap.

Schuldenknooppunt webportaal gebruikt eHerkenning

Voor organisaties die geen gebruik maken van de directe systeemkoppeling met het Schuldenknooppunt, zijn twee webportalen ontwikkeld: een voor schuldeisers en een voor schuldhulpverleners. Voor deze portalen wordt eHerkenning (EH3) gebruikt als veilig online authenticatiemiddel. Dit gebeurt op het niveau van medewerkers. Zo weten we zeker dat degene die inlogt op het webportaal ook degene is die hij of zij zegt te zijn. De gegevens die u via ons en andere organisaties uitwisselt, moeten immers goed worden beschermd. Daarom worden alle partijen en medewerkers die eHerkenning willen gebruiken goed gecontroleerd. 

Waarom is het vooraf regelen van eHerkenning handig wanneer u op het Schuldenknooppunt wilt aansluiten?

We krijgen op dit moment veel aanmeldingen voor het webportaal. Dat doen organisaties door het invullen en aanleveren van de getekende aansluit- en verwerkersovereenkomst. Zodra die bij ons binnenkomt, voeren wij uw organisatie op in het adresboek. Wanneer u de beschikking heeft over eHerkenning heeft u direct toegang tot het Schuldenknooppunt. Dus: wilt u efficiënt aan de slag, zorg dat u eHerkenning heeft geregeld voor u het aanmeldformulier invult. Of vraag tegelijk met het invullen van  het aanmeldformulier voor het Schuldenknooppunt, óók direct uw eHerkenningsmiddel aan.

Goede voorbereiding zorgt voor vlotte aanvraag 

Een goed begin is het halve werk. Bereid u daarom goed voor als uw organisatie eHerkenning aanvraagt. 

Volg onderstaande stappen voor een vlotte aanvraag:

schuldenaar

Zoek intern uit wie gaat over het aanvragen van eHerkenningsmiddelen

Dit is de eHerkenningsbeheerder. Hij/zij moet toestemming geven aan de medewerker die de aanvraag doet. Deze moet zijn gemachtigd om eHerkenning (online) te regelen. Een persoon in uw bedrijf, die als tekenbevoegd staat geregistreerd in het handelsregister van de KvK, kan hiervoor toestemming geven. Dat kunnen ook meerdere personen zijn.


schuldenaar

Vul formulier in van erkend leverancier

U kunt eHerkenning aanvragen door een formulier in te vullen van een van de erkende leveranciers. Kijk voor een overzicht van erkende leveranciers op https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht

schuldenaar

eHerkenning heeft 5 betrouwbaarheidsniveaus

Voor het Schuldenknooppunt is niveau EH3 nodig. Dit zet u op uw aanvraag. 


schuldenaar

De verantwoordelijke bestuurders moeten de aanvraag ondertekenen

Deze worden in persoon gecontroleerd op hun identiteit. Er wordt dus een afspraak gemaakt waarin de bestuurder zich moet legitimeren. Wanneer een organisatie al eHerkenning heeft, is dit niet meer nodig.

schuldenaar

Geef aan welke medewerkers toegang moeten krijgen tot het Schuldenknooppunt

Houd van die personen de contactgegevens bij de hand: naam, adres, e-mailadres en BSN worden ingevuld. Voor hen vraagt de eHerkenningsbeheerder via het eHerkenningsportaal (dit is dus niet van het Schuldenknooppunt!) een extra eHerkenningsmiddel aan.

schuldenaar

De betreffende medewerkers krijgen fysiek bezoek van de eHerkenningsmakelaar

Er moet een afspraak worden gemaakt; dit kan 2 weken duren. Zij moeten zich dan legitimeren als zijnde de persoon voor wie het eHerkenningsmiddel is aangevraagd. 

schuldenaar

Binnen 24 uur krijgt u als organisatie een bevestiging van de positieve identificatie van de betrokken medewerker.  

Daarna kan de medewerker door de eHerkenningsbeheerder in het eHerkenningsportaal aan het Schuldenknooppunt worden gekoppeld.


schuldenaar

De volledige procedure kan 2-3 weken duren

Dus hoe eerder u eHerkenning regelt, hoe beter!

Aan het aanvragen van eHerkenning zijn kosten verbonden. De aanvullende kosten kunnen per leverancier verschillen. Oriënteer u daarom goed voor u een leverancier kiest. 

Met een goede voorbereiding is het mogelijk om aansluiting op het Schuldenknooppunt vlot te realiseren.

Ook de veelgestelde vragen en antwoorden helpen u op weg.

Direct aansluiten?

Wilt u graag meer weten?

eHerkenning aanvragen

In de video ziet u hoe u eHerkenning kunt aanvragen.

Accepteer alstublieft eerst de statistieken, marketing cookies om de video te bekijken.

Online informatie­bijeenkomsten
Krijg direct antwoord op uw vragen