Kosten en baten
Schuldenknooppunt

Sluit aan bij het Schuldenknooppunt, versnel het proces van schuldregelen en verlaag de maatschappelijke kosten voor de hele keten.

Bij zowel schuldhulpverleners als schuldeisers is er behoefte aan versnelling en optimalisatie van het proces van schuldregelen. Het Schuldenknooppunt is hiervoor de oplossing. Deelnemen aan het Schuldenknooppunt betekent dat meer mensen met financiële problemen sneller geholpen kunnen worden. Zo verkleinen we samen de maatschappelijke kosten van schulden. Want die kosten zijn veel groter dan de openstaande schuld van alle vorderingen. Hoe meer partijen zich aansluiten bij het Schuldenknooppunt, hoe meer maatschappelijke kosten we vermijden!

Geschatte tijdsbesparing Schuldeisers Schuldhulpverleners
per saldoverzoek 1 minuut 2 minuten per schuldeiser
per betaalvoorstel 2 minuten 2 minuten per schuldeiser
aanvullende vragen en handelingen 2 minuten 2 minuten per schuldeiser
Totaal per dossier 5 minuten 84 minuten

In bovenstaande tabel worden ‘voorzichtige’ besparingen weergegeven, die door organisaties die deelnamen aan de pilot zijn bevestigd. Een schuldendossier omvat gemiddeld 14 schuldeisers.

Wat zijn de kosten om aan te sluiten?

Voor het gebruik van het Schuldenknooppunt worden eenmalige aansluitkosten en een jaartarief in rekening gebracht. Het financieringsmodel is zo opgebouwd dat grote gebruikers meer bijdragen aan het platform en incidentele gebruikers eenmalige aansluitkosten betalen. Dit past bij de ambitie om alle partijen te laten aansluiten op het Schuldenknooppunt.

Financieringsmodel Schuldhulpverleners

Catego­rieën Schuldhulpverleners
Aantal geaccordeerde schuldregelingen 2019
Aansluitkosten
Eenmalig
Jaartarief
A < 10 € 50 € –
B 10 – 50 € 50 € 600
C 50 – 100 € 100 € 1.200
D 100 – 250 € 250 € 2.400
E 250 – 750 € 500 € 6.000
F > 750 € 1.000 € 12.000

Financieringsmodel Schuldeisers

Catego­rieën Schuldeisers
Aantal schulddossiers/
saldoverzoeken
Aansluitkosten
Eenmalig
Jaartarief
A < 200 € 50 € –
B 200 – 500 € 50 € 600
C 500 – 1000 € 100 € 1.200
D 1000 – 2500 € 250 € 2.400
E 2500 – 7500 € 500 € 6.000
F > 7500 € 1.000 € 12.000

Bedragen zijn exclusief BTW.

Het aantal geaccordeerde schuldregelingen voor schuldhulpverleners zijn het aantal saneringskredieten en schuldbemiddelingen dat jaarlijks afgesproken worden. NVVK-leden geven deze cijfers jaarlijks door aan de NVVK. Dit aantal geeft een indicatie van de grootte van de organisatie aan. Voor dit model zijn de cijfers van 2019 gebruikt.

Bij schuldeisers wordt gekeken naar het aantal schulddossiers per jaar waarin een schuldeiser is opgenomen. Dit aantal geeft een indicatie van de grootte en betrokkenheid in schulddossiers van de organisatie aan.  Het betreft het totaal aantal dossiers, ongeacht of deze via het Schuldenknooppunt worden afgehandeld.

Aangepaste tarieven 2023

De grondslag voor het vaststellen van de tarieven voor schuldhulpverleners wordt vanaf 2023 gebaseerd op inwonersaantallen. Dit sluit beter aan bij de huidige praktijk van ICT-voorzieningen voor gemeenten en zorgt voor een meer evenwichtige verdeling van kosten over gemeentelijke schuldhulpverleners. 

  Het tarievenmodel Schuldenknooppunt voor 2023 treedt op 1 januari 2023 in werking en ziet er als volgt uit. Verwacht wordt dat over ca. 3 jaar het aantal aansluitingen zodanig is gestegen dat daardoor tarieven naar beneden kunnen worden bijgesteld.

  Tarieven Schuldenknooppunt 2023 (excl. btw)

  Catego­rieën Kosten Verdeelsleutel

  Aanlsuitkosten

  Eenmalig 10% van het jaartarief

  Jaartarief

  Schuldhulpverleners

  Inwonersaantallen

  Schuldeisers

  Aantal schulddossiers waarin schuldeiser voorkomt

  A € - € - 1 15.000 < 200
  B € 75 € 750 15.000 40.000 200 - 500
  C € 150 € 1500 40.000 70.000 500 - 1.000
  D € 300 € 3000 70.000 160.000 1.000 - 2.500
  E € 750 € 7500 160.000 540.000 2.500 - 7.500
  F € 1.500 € 15.000 540.000 1.000.000 7.500 - 10.000
  G 10% jaartarief € 15.000
  +10% v. €15.000 voor elke extra 100.000 (SHV) of 1.000 (SE)
  1.000.000 > > 10.000

  Financieringsmodel

  De kosten voor het beheer en de verdere doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt worden verdeeld over de deelnemers van het Schuldenknooppunt. De uitgangspunten van het financieringsmodel worden jaarlijks herzien. Het financieringsmodel kan wijzigen wanneer de scope van het Schuldenknooppunt wordt verbreed. De tarieven worden bepaald door het aantal schuldregelingen die partijen jaarlijks in behandeling nemen. Het Schuldenknooppunt heeft geen winstoogmerk en dient het maatschappelijk belang van betrokken partijen in de schuldenketen. 

  Incidenteel gebruik

  Deelnemers die slechts af en toe gebruik maken van het Schuldenknooppunt betalen alleen de eenmalige aansluitkosten (categorie A). Zo maken we deelnemen zo laagdrempelig mogelijk.

  Aansluiten of meer informatie?
  Neem persoonlijk contact op.