Kosten en baten
Schuldenknooppunt

Sluit aan bij het Schuldenknooppunt, versnel het proces van schuldregelen en verlaag de maatschappelijke kosten voor de hele keten.

Bij zowel schuldhulpverleners als schuldeisers is er behoefte aan versnelling en optimalisatie van het proces van schuldregelen. Het Schuldenknooppunt is hiervoor de oplossing. Deelnemen aan het Schuldenknooppunt betekent dat meer mensen met financiële problemen sneller geholpen kunnen worden. Zo verkleinen we samen de maatschappelijke kosten van schulden. Want die kosten zijn veel groter dan de openstaande schuld van alle vorderingen. Hoe meer partijen zich aansluiten bij het Schuldenknooppunt, hoe meer maatschappelijke kosten we vermijden!

Geschatte tijdsbesparing Schuldeisers Schuldhulpverleners
per saldoverzoek 1 minuut 2 minuten per schuldeiser
per betaalvoorstel 2 minuten 2 minuten per schuldeiser
aanvullende vragen en handelingen 2 minuten 2 minuten per schuldeiser
Totaal per dossier 5 minuten 84 minuten

In bovenstaande tabel worden ‘voorzichtige’ besparingen weergegeven, die door organisaties die deelnamen aan de pilot zijn bevestigd. Een schuldendossier omvat gemiddeld 14 schuldeisers.

Wat zijn de kosten om aan te sluiten?

Voor het gebruik van het Schuldenknooppunt worden eenmalige aansluitkosten en een jaartarief in rekening gebracht. Het financieringsmodel is zo opgebouwd dat grote gebruikers meer bijdragen aan het platform dan incidentele gebruikers. Dit past bij de ambitie om alle partijen te laten aansluiten op het Schuldenknooppunt.

Tarieven 2023

Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven. Verwacht wordt dat over ca. 3 jaar het aantal aansluitingen zodanig is gestegen dat daardoor tarieven naar beneden kunnen worden bijgesteld.

Tarieven Schuldenknooppunt 2023 (excl. btw)

Catego­rieën Kosten Verdeelsleutel

Aansluitkosten

Eenmalig 10% van het jaartarief

Jaartarief

Schuldhulpverleners

Inwonersaantallen

Schuldeisers

Aantal schuld-dossiers waarin schuldeiser voorkomt*

A € - € - 1 15.000 < 200
B € 75 € 750 15.000 40.000 200 - 500
C € 150 € 1500 40.000 70.000 500 - 1.000
D € 300 € 3000 70.000 160.000 1.000 - 2.500
E € 750 € 7500 160.000 540.000 2.500 - 7.500
F € 1.500 € 15.000 540.000 1.000.000 7.500 - 10.000
G 10% jaartarief € 15.000
+10% v. €15.000 voor elke extra 100.000 (SHV) of 1.000 (SE)
1.000.000 > > 10.000

Tarieven Schuldenknooppunt 2023 (excl. btw)

Catego­rieën Kosten
Aansluitkosten

Eenmalig 10% van het jaartarief

Jaartarief
A € – € –
B € 75 € 750
C € 150 € 1500
D € 300 € 3000
E € 750 € 7500
F € 1.500 € 15.000
G 10% jaartarief € 15.000
+10% v. €15.000 voor elke extra 100.000 (SHV) of 1.000 (SE)
Catego­rieën Verdeelsleutel
Schuldhulpverleners

Inwonersaantallen

Schuldeisers

Aantal schuld-dossiers waarin schuldeiser voorkomt*

A 1 15.000 < 200
B 15.000 40.000 200 – 500
C 40.000 70.000 500 – 1.000
D 70.000 160.000 1.000 – 2.500
E 160.000 540.000 2.500 – 7.500
F 540.000 1.000.000 7.500 – 10.000
G 1.000.000 > > 10.000

Financieringsmodel

Het financieringsmodel heeft de volgende uitgangspunten.

 • Het Schuldenknooppunt heeft geen winstoogmerk

Stichting Schuldenknooppunt is er om gegevensuitwisseling in het schuldhulpverleningsproces sneller, beter en veiliger te laten verlopen. Het is een publiek-private samenwerking van schuldhulpverleners en schuldeisers. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen de sociale en financiële gevolgen van schulden te verminderen.

 • Verdeling van kosten over deelnemers

De kosten van het beheer en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt worden verdeeld over de deelnemende schuldhulpverleners en schuldeisers, want beide partijen hebben voordeel: 

  • Tijdwinst door betere samenwerking tussen SE en SHV. 
  • Meer tijd voor begeleiding mensen met financiële problemen. 
  • Minder administratieve handelingen = minder mensen nodig.
  • Doordat de opbrengsten de kosten dekken zal een toenemend aantal deelnemers naar verwachting zorgen voor dalende jaartarieven.
 • Kosten staan in verhouding tot opbrengsten

Er is door gebruik van het Schuldenknooppunt voordeel voor de gebruikers waarvoor ze een te onderbouwen en te rechtvaardigen vergoeding betalen. 

 • Verdeelsleutel: aantal inwoners en aantal schulddossiers

Voor de verdeling van de kosten die het operationele proces van het Schuldenknooppunt met zich meebrengen is de volgende verdeelsleutel gehanteerd:

  • Voor schuldhulpverleners: aantal inwoners van hun gemeente(n) of de gemeenten waarvoor zij werkzaam zijn; 
  • Voor schuldeisers: aantal schulddossiers van alle schuldhulpverleners waarin schuldeiser voorkomt. Hierbij wordt voor een evenredige indeling van organisaties gekeken naar het totale aantal schulddossiers, ongeacht of deze via het Schuldenknooppunt worden afgehandeld (*). Op termijn kan naar een pay-per-use-model overgestapt worden, zodra voldoende deelnemers zijn aangesloten op het Schuldenknooppunt.

Aansluiten of meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.