Aanmelden
bij het Schuldenknooppunt

Om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt zijn de volgende acties nodig.

Let op:

 • Op dit moment kunnen alleen schuldeisers aansluiten en organisaties die minnelijke schuldregelingen op basis van de Wgs aanbieden.
 • Het Schuldenknooppunt wordt in de loop van 2023 uitgebreid met de modules Schuldinventarisatie (saldoverzoek) en Betalingsregeling (100%). Deze modules worden breder beschikbaar gesteld voor bewindvoerders en schuldhulpverleners die buiten het kader van de Wgs werken.
schuldenaar

Vul het aanmeldformulier in

Vul via onderstaande knop de aansluit- en verwerkersovereenkomst in. Deze dient digitaal ondertekend te worden door een tekeningsbevoegde. Verzend daarna de ondertekende overeenkomst.

schuldenaar

Zorg voor de juiste authenticatie

 1. Webportaal: vraag eHerkenning niveau EH3 aan voor medewerkers die met het Schuldenknooppunt gaan werken.
 2. Koppeling: vraag een PKIO-private-server certificaat aan voor de aansluiting van het Schuldenknooppunt op je eigen systeem.

Na ontvangst van de ondertekenende aansluit- en verwerkersovereenkomst gebeurt het volgende:

 • Stichting Schuldenknooppunt ondertekent ook de overeenkomst en stuurt deze naar je op. 
 • Je ontvangt een digitaal keurmerk: ‘Aangesloten bij Schuldenknooppunt’ dat  je kunt gebruiken in je eigen communicatie.
 • Je krijgt een factuur conform de categorie die je in de aansluitovereenkomst hebt opgegeven.
 • Je krijgt een instructie met de stappen die moeten worden doorlopen om berichten uit te wisselen via het Schuldenknooppunt. 
 • Je krijgt toegang tot het ticketsysteem van de helpdesk van het Schuldenknooppunt voor de afhandeling van servicemeldingen.Nadat je aan het Schuldenknooppunt meldt dat deze stappen zijn doorlopen, wordt jouw organisatie geactiveerd op het Schuldenknooppunt.

Veelgestelde vragen
over aansluiten

Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. Lees hiervoor de pagina Aansluiten.

Door het invullen van de aansluit- en verwerkersovereenkomst kunt u vandaag nog aansluiten op het Schuldenknooppunt. Lees meer op de pagina Aansluiten.

Hoe werkt het webportaal van het Schuldenknooppunt?

Op het webportaal kunt u handmatig berichten afhandelen of CSV-bestanden up- en downloaden. Om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt heeft u eHerkenning nodig.

Hoe werkt e-Herkenning?

Om in te loggen op het webportaal van het Schuldenknooppunt heeft u eHerkenning level 3 (EH3) nodig. eHerkenning is een inlogmiddel dat is ontwikkeld om de gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en (semi)overheidsinstellingen betrouwbaarder en veiliger te maken.

Vergelijk het met DigiD, maar dan voor organisaties. Veel organisaties gebruiken eHerkenning voor communicatie met de Belastingdienst. U kunt eHerkenning aanvragen bij verschillende aanbieders. Kijk voor meer informatie op de pagina eHerkenning

Aan welke eisen moet ik voldoen om aan te kunnen sluiten?

De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners.

Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

Kan ik mijn eigen systeem koppelen met het Schuldenknooppunt?

Eigen systemen kunnen via webservices gekoppeld worden aan het Schuldenknooppunt. De uitwisseling van informatie via het Schuldenknooppunt wordt zo voor medewerkers een soort van 'onder-water-proces'; zij werken in hun eigen systeem en alle benodigde informatie wordt automatisch via het Schuldenknooppunt uitgewisseld.

Wie zijn er allemaal bij het Schuldenknooppunt aangesloten?

 Op de pagina deelnemers aan het Schuldenknooppunt kunt u de actuele lijst van deelnemers inzien. 

Worden partijen verplicht om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt?

Nee, er is geen wettelijke grondslag op basis waarvan een organisatie verplicht kan worden om gebruik te maken van een specifiek kanaal. Door ervoor te zorgen dat belangrijke organisaties het Schuldenknooppunt omarmen, streven we er wel naar dat het Schuldenknooppunt de praktijk-standaard wordt. Onze verwachting is dat het overgrote deel van de schuldhulpverleners en schuldeisers in de komende 3 jaar zal aansluiten.

Wij leveren diensten vanuit twee verschillende organisatieonderdelen. Wat betekent dit voor onze aansluiting op het Schuldenknooppunt?

Als er vanuit verschillende bedrijfsonderdelen afzonderlijk facturen worden verstuurd, dan is het van belang dat dit voor de schuldhulpverlener zichtbaar is in het Schuldenknooppunt. Ieder bedrijfsonderdeel is feitelijk een afzonderlijke crediteur en dient afzonderlijk berichten te ontvangen en te versturen via het Schuldenknooppunt. Dit betekent dat elk bedrijfsonderdeel zich dient aan te melden bij het Schuldenknooppunt. Indien gewerkt wordt via het webportaal, kan de beheerder instellen welke medewerker gekoppeld moet worden aan welk bedrijfsonderdeel, zodat iedereen met eHerkenning in kan loggen en enkel de gegevens kan inzien van het eigen bedrijfsonderdeel. Wordt gebruik gemaakt van een rechtstreekse systeemaansluiting, dan moet voor ieder bedrijfsonderdeel een pkio-certificaat worden geïnstalleerd.

Wie mogen/kunnen gebruik maken van het Schuldenknooppunt?

De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners.

Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

  Kan ik als beschermingsbewindvoerder ook aansluiten?

  De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners.

  Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten. Daarnaast wordt in afstemming met bewindvoerders en schuldeisers een berichtenset specifiek voor bewindvoering voorbereid.

  In welke fase van het Schuldregelproces kan het Schuldenknooppunt worden gebruikt?

  De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners. Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

  Wat is het gevolg van het intrekken van het PKIO-certificaat door Logius?
  Dit heeft geen consequenties voor gebruikers van het Schuldenknooppunt. Voor de directe aansluiting op het Schuldenknooppunt wordt gebruik gemaakt van PKIO-certificaten. Per 5/12/2022 stopt Logius met de ondersteuning van zogenaamde PKIO-Public-root-certicaten. Voor het Schuldenknooppunt worden PKIO-Private-root-certificaten gebruikt. Aan de ondersteuning van deze certificaten verandert per 5/12/2022 niets. Bezoek de website van Logius voor meer informatie.

  Heb je een vraag?

  Neem en contact op met onze accountmanagers: serviceteam@schuldenknooppunt.nl

  Martijn Schut - accountmanager Collectief Schuldregelen

  Martijn Schut

  Nico Wuarbanaran - accountmanager Collectief Schuldregelen

  Nico Wuarbanaran

  Yaacoub Abbassi - accountmanager Collectief Schuldregelen

  Yaacoub Abbassi

  Nieuws / blogs

  Aangepaste tarieven Schuldenknooppunt 2023

  Aangepaste tarieven Schuldenknooppunt 2023

  Het bestuur van stichting Schuldenknooppunt heeft de tarieven voor 2023 voor deelname aan het Schuldenknooppunt vastgesteld. Hiervoor heeft zij advies ingewonnen bij de raad van advies van stichting Schuldenknooppunt. Uitgangspunten Het bestuur hanteert de volgende...

  Gemeente Groningen en Greenchoice starten pilot Schuldenknooppunt 

  Gemeente Groningen en Greenchoice starten pilot Schuldenknooppunt 

  De gemeente Groningen organiseerde in oktober vorig jaar, samen met het team van het Schuldenknooppunt en andere kredietbanken in het Noorden, een regionale bijeenkomst om de aansluiting op het Schuldenknooppunt hoog op de Groningse agenda te zetten. En niet zonder...

  Menzis sluit versneld aan op het Schuldenknooppunt 

  Menzis sluit versneld aan op het Schuldenknooppunt 

  Menzis is per 1 augustus aangesloten op het Schuldenknooppunt. Hiermee zet Menzis een belangrijke stap om het schuldentraject te verkorten. Dit past bij de zorgen voor de gevolgen van de hoge inflatie en sluit naadloos aan op de eigen schuldenaanpak. Menzis begrijpt...