Aanmelden
bij het Schuldenknooppunt

Voor het aansluiten op het Schuldenknooppunt voer je twee stappen uit.
De eerste is het digitaal invullen van de aansluit- en verwerkersovereenkomst.
De tweede stap is het zorgen voor de juiste authenticatie, zodat het Schuldenknooppunt en de andere deelnemers weten dat jouw organisatie daadwerkelijk is wie zij beweert te zijn.

Bestaande deelnemer?

Vraag dan extra modules aan via het aanvraagformulier.

schuldenaar

Vul het aanmeldformulier in

Vul via onderstaande knop de aansluit- en verwerkersovereenkomst in. Deze dient digitaal ondertekend te worden door een tekeningsbevoegde. Verzend daarna de ondertekende overeenkomst.

schuldenaar

Zorg voor de juiste authenticatie

 1. Webportaal: vraag eHerkenning niveau EH3 aan voor medewerkers die met het Schuldenknooppunt gaan werken.
 2. Koppeling: vraag een PKIO-private-server certificaat aan voor de aansluiting van het Schuldenknooppunt op je eigen systeem.

Na ontvangst van de ondertekenende aansluit- en verwerkersovereenkomst gebeurt het volgende:

 • Stichting Schuldenknooppunt ondertekent ook de overeenkomst en stuurt deze naar je op. 
 • Je ontvangt een digitaal keurmerk: ‘Aangesloten bij Schuldenknooppunt’ dat  je kunt gebruiken in je eigen communicatie.
 • Je krijgt een factuur conform de categorie die je in de aansluitovereenkomst hebt opgegeven.
 • Je krijgt een instructie met de stappen die moeten worden doorlopen om berichten uit te wisselen via het Schuldenknooppunt. 
 • Je krijgt toegang tot het ticketsysteem van de helpdesk van het Schuldenknooppunt voor de afhandeling van servicemeldingen.Nadat je aan het Schuldenknooppunt meldt dat deze stappen zijn doorlopen, wordt jouw organisatie geactiveerd op het Schuldenknooppunt.

Veelgestelde vragen
over aansluiten

Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. Lees hiervoor de pagina Aansluiten.

Door het invullen van de aansluit- en verwerkersovereenkomst kunt u vandaag nog aansluiten op het Schuldenknooppunt. Lees meer op de pagina Aansluiten.

Hoe werkt het webportaal van het Schuldenknooppunt?

Op het webportaal kunt u handmatig berichten afhandelen of CSV-bestanden up- en downloaden. Om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt heeft u eHerkenning nodig.

Hoe werkt e-Herkenning?

Om in te loggen op het webportaal van het Schuldenknooppunt heeft u eHerkenning level 3 (EH3) nodig. eHerkenning is een inlogmiddel dat is ontwikkeld om de gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en (semi)overheidsinstellingen betrouwbaarder en veiliger te maken.

Vergelijk het met DigiD, maar dan voor organisaties. Veel organisaties gebruiken eHerkenning voor communicatie met de Belastingdienst. U kunt eHerkenning aanvragen bij verschillende aanbieders. Kijk voor meer informatie op de pagina eHerkenning

Aan welke eisen moet ik voldoen om aan te kunnen sluiten?

De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners.

Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

Kan ik mijn eigen systeem koppelen met het Schuldenknooppunt?

Eigen systemen kunnen via webservices gekoppeld worden aan het Schuldenknooppunt. De uitwisseling van informatie via het Schuldenknooppunt wordt zo voor medewerkers een soort van 'onder-water-proces'; zij werken in hun eigen systeem en alle benodigde informatie wordt automatisch via het Schuldenknooppunt uitgewisseld.

Wie zijn er allemaal bij het Schuldenknooppunt aangesloten?

 Op de pagina deelnemers aan het Schuldenknooppunt kunt u de actuele lijst van deelnemers inzien. 

Worden partijen verplicht om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt?

Nee, er is geen wettelijke grondslag op basis waarvan een organisatie verplicht kan worden om gebruik te maken van een specifiek kanaal. Door ervoor te zorgen dat belangrijke organisaties het Schuldenknooppunt omarmen, streven we er wel naar dat het Schuldenknooppunt de praktijk-standaard wordt. Onze verwachting is dat het overgrote deel van de schuldhulpverleners en schuldeisers in de komende 3 jaar zal aansluiten.

Wij leveren diensten vanuit twee verschillende organisatieonderdelen. Wat betekent dit voor onze aansluiting op het Schuldenknooppunt?

Als er vanuit verschillende bedrijfsonderdelen afzonderlijk facturen worden verstuurd, dan is het van belang dat dit voor de schuldhulpverlener zichtbaar is in het Schuldenknooppunt. Ieder bedrijfsonderdeel is feitelijk een afzonderlijke crediteur en dient afzonderlijk berichten te ontvangen en te versturen via het Schuldenknooppunt. Dit betekent dat elk bedrijfsonderdeel zich dient aan te melden bij het Schuldenknooppunt. Indien gewerkt wordt via het webportaal, kan de beheerder instellen welke medewerker gekoppeld moet worden aan welk bedrijfsonderdeel, zodat iedereen met eHerkenning in kan loggen en enkel de gegevens kan inzien van het eigen bedrijfsonderdeel. Wordt gebruik gemaakt van een rechtstreekse systeemaansluiting, dan moet voor ieder bedrijfsonderdeel een pkio-certificaat worden geïnstalleerd.

Wie mogen/kunnen gebruik maken van het Schuldenknooppunt?

De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners.

Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

  Kan ik als beschermingsbewindvoerder ook aansluiten?

  Met de module Meldingen Bewindvoering kunnen bewindvoerders op een snelle manier schuldeisers melden dat hun klant onder bewind is gesteld, bewindgegevens actualiseren of aangeven dat de onderbewindstelling is beëindigd.

  De module is op ieder moment te starten, dus ook voor bestaande klanten onder bewind kun je via het Schuldenknooppunt schuldeisers laten weten dat gegevens zijn gewijzigd of dat bewind is gestopt.

  Lees meer over alle Schuldenknooppunt modules.

  In welke fase van het Schuldregelproces kan het Schuldenknooppunt worden gebruikt?

  De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners. Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

  Wat is het gevolg van het intrekken van het PKIO-certificaat door Logius?
  Dit heeft geen consequenties voor gebruikers van het Schuldenknooppunt. Voor de directe aansluiting op het Schuldenknooppunt wordt gebruik gemaakt van PKIO-certificaten. Per 5/12/2022 stopt Logius met de ondersteuning van zogenaamde PKIO-Public-root-certicaten. Voor het Schuldenknooppunt worden PKIO-Private-root-certificaten gebruikt. Aan de ondersteuning van deze certificaten verandert per 5/12/2022 niets. Bezoek de website van Logius voor meer informatie.

  Heb je een vraag?

  Neem contact op met het Schuldenknooppunt supportdesk. Wij helpen je graag verder!

  Nieuws / blogs

  De voordelen van het Schuldenknooppunt voor de schuldeiser

  De voordelen van het Schuldenknooppunt voor de schuldeiser

  Volgens de richtlijnen van de NVVK duurt het tot stand brengen van een schuldregeling maximaal vier maanden (120 dagen). Toch duurt dit proces in de praktijk vaak wel twee tot drie keer zo lang. Dit komt omdat schuldhulpverleners en schuldeisers op allerlei...

  Nieuwsbrief – Mei 2024

  Nieuwsbrief – Mei 2024

  Het Schuldenknooppunt zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens aan de hand van gestandaardiseerde berichten tussen schuldeisers en schuldhulpverlenende partijen. Deze berichten zijn opgenomen in modules. Schuldeisers en schuldhulpverleners konden...

  Ook Verder sluit aan bij Schuldenknooppunt

  Ook Verder sluit aan bij Schuldenknooppunt

  Verder heeft meer dan 30 jaar ervaring in de financiële zorgverlening en werkt voor ongeveer 50 gemeenten. TomAppelboom, Manager Schuldhulpverlening en Budgetbeheer bij Verder, legt uit waarom ze besloten hebben deel te nemen aan het Schuldenknooppunt: ‘voor ons is...