Waarom aansluiten?

Het Schuldenknooppunt versnelt het proces van schuldregelen door het digitaal uitwisselen van uniforme berichten.

Voordelen van aansluiten bij het Schuldenknooppunt

Eenduidige digitale gegevensuitwisseling tussen schuldeisers en schuldhulpverleners via een landelijk knooppunt zorgt voor:

schuldenaar

Tijdwinst

Werken met het Schuldenknooppunt bespaart veel (doorloop-) tijd voor alle partijen die er gebruik van maken. De debiteurenafdeling van Schuldeisers kan zich focussen op andere verantwoordelijkheden terwijl Schuldhulpverleners meer tijd kunnen besteden om hun klanten te begeleiden.

schuldenaar

Kostenbesparing

Doordat de communicatie veel sneller en efficiënter verloopt, bespaart dit per dossier een enorme hoeveelheid tijd. En manuren = geld! Daarnaast hoeft er niet voor ieder initiatief een nieuwe koppeling ontwikkeld te worden. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op.

schuldenaar

Eenduidigheid

In gegevens en een gestandaardiseerde gezamenlijke aanpak.

schuldenaar

Veilige en transparante gegevensuitwisseling

Of u nu een systeemkoppeling heeft of inlogt op het webportaal, communicatie via het Schuldenknooppunt verloopt altijd veilig. Berichten worden niet opgeslagen en zijn encrypted. De AVG is geborgd. Het Schuldenknooppunt zorgt voor periodieke privacy- en security-checks op de gegevensuitwisseling.

schuldenaar

Kwaliteitswinst

Gegevens hoeven niet meer handmatig verwerkt te worden. Minder fouten betekent minder tijd kwijt aan het herstel van fouten. Daarnaast zorgt standaardisering voor uniforme kwaliteit van de betaalvoorstellen, die door schuldhulpverleners aan schuldeisers worden aangeboden.

schuldenaar

Schuldenrust

Wanneer er eerder duidelijkheid ontstaat over de oplossing van de schuldproblemen, ontstaat er gemoedsrust voor mensen met financiële problemen. Dit is een essentiële voorwaarde om te werken aan duurzaam herstel en een beter toekomstperspectief.

schuldenaar

Betrouwbaarheid van gegevens

De gestandaardiseerde, digitale uitwisseling van berichten vergroot de betrouwbaarheid van de gegevens. Dit is ook fijn voor de klant, die weet dat zorgvuldig met zijn gegevens omgegaan wordt.

Direct aansluiten?

Wilt u graag meer weten?

Online informatie­bijeenkomsten
Krijg direct antwoord op uw vragen

Overige voordelen van aansluiten bij het Schuldenknooppunt:

 

De in de vorige paragraaf vermelde winstpunten zijn operationeel van aard.
Meer strategische en maatschappelijke effecten zijn:

  • Het Schuldenknooppunt is flexibel opgezet en zou in de toekomst ook ingezet kunnen worden voor het doorgeven van andere berichtsoorten zoals voor vroegsignalering.
  • Het Schuldenknooppunt biedt een breed perspectief door samen te werken met andere initiatieven op het gebied van verbeteren van schuldenaanpak, zoals de Schuldenwijzer.
  • Door het schuldhulpverleningsproces te versnellen worden maatschappelijke kosten bespaard.
  • Gecombineerd met andere initiatieven als Collectief Schuldregelen en Vroegsignalering draagt het Schuldenknooppunt eraan bij dat we eerder mensen kunnen ondersteunen als er geldzorgen zijn en hen sneller kunnen helpen aan een schuldenzorgvrije toekomst.

Afsprakenstelsel voor een landelijk werkend platform 

Even belangrijk als de technische realisatie van het Schuldenknooppunt is het afsprakenstelsel dat hoort bij een landelijk werkend platform. De afspraken zijn opgesteld door een brede groep van schuldhulpverleners en schuldeisers. De afspraken die zijn gemaakt zijn vastgelegd in de volgende documenten: 

 

  • Handboek Schuldenknooppunt
    Waarin afspraken over berichten, proces en beveiliging zijn vastgelegd.
  • Aansluitingsovereenkomst Schuldenknooppunt
    Waar de voorwaarden voor aansluiting op het Schuldenknooppunt zijn vastgelegd, inclusief verwerkersovereenkomst.

Meedenken met de ontwikkeling van het Schuldenknooppunt:

 

Het Schuldenknooppunt is ondergebracht in een stichting, waarin schuldhulpverleners en schuldeisers vertegenwoordigd zijn. Het Schuldenknooppunt is een initiatief van de NVVK en wordt ondersteund door de VNG. 

Bij het Schuldenknooppunt staan we niet stil. Samen met de deelnemers gaan wij het Schuldenknooppunt verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het Schuldenknooppunt in te zetten voor vroegsignalering of om schuldenoverzichten door te geven. Denk met ons mee! Dat kan in het stakeholdersoverleg of op een andere manier. Zo komen we gezamenlijk tot een breed gedragen oplossing.

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.