Vele handen maken licht werk. Alexander Freund is een van de mensen met een belangrijke en verantwoordelijke taak bij het Schuldenknooppunt. Alexander is nu bijna 3 jaar werkzaam als Information Security Consultant bij ICTRecht. Hij is als Security Officer betrokken bij onze informatiebeveiliging. In dit artikel stellen we hem voor, vertellen we meer over zijn verantwoordelijke werk en deelt hij zijn gedachten over de toekomst van het Schuldenknooppunt.

Alexander Freu(n)d. Het scheelt maar een letter….daar krijg je vast veel opmerkingen over?

“Ja, dat klopt. Al vanaf mijn jeugd krijg ik de vraag of ik familie ben van Sigmund Freud of Alexander Freud. Ik heb best wat studies achter de rug en interesse voor psychologie, maar daar houdt de vergelijking met de familie Freud ook op.”

Je hebt een indrukwekkend CV en bent overgestapt van de advocatuur naar informatiebeveiliging. Waarom spreekt dit vak je zo aan?

“Er is veel te doen in de IT in de laatste 10 jaar. De opkomst van de AVG, de datalekken en  ransomware-aanvallen. Ik heb altijd een sterke interesse in de IT gehad; bouwde computers en maakte websites, kon een beetje programmeren… Ik zag een sterke link tussen de vakgebieden en heb toen deze nieuwe richting gekozen. Veel aspecten uit de advocatuur komen terug in mijn huidige werk. Zoals het omgaan met klanten, het opstellen van documentatie en fungeren als een spin in het web.”

Ik houd van mijn werk. Het valt me wel op dat mijn vak steeds intensiever is geworden. Want het aantal datalekken en ransomware-aanvallen neemt exponentieel toe. Veel mensen werken thuis en dat vaak met gevoelige systemen, leg daarnaast de toename van de hoeveelheid data, dan zie je meteen dat daar gevaar in schuilt. Dus er ligt best een last op onze schouders.”

Vertel eens wat meer over je werk voor  Stichting Schuldenknooppunt?

“Het mooie aan het Schuldenknooppunt is dat informatiebeveiliging, cyber security en privacy vanaf dag één zijn meegenomen. Dat zorgt ervoor dat we kunnen voortbouwen op de solide fundering die er al lag. Om de veiligheid van het Schuldenknooppunt ook in de toekomst te garanderen, werk ik documentatie verder uit, bereid ik nieuwe testen voor, en ben ik in gesprek met essentiële leveranciers. Ik licht hen door op het gebied van informatiebeveiliging en security. Ik leer de interne organisatie en het product steeds beter  kennen. Zo kan ik in de toekomst nog beter helpen om steeds weer een verbeterslag te maken. Deze input wordt gebruikt om de organisatie en dienstverlening van het Schuldenknooppunt certificeerbaar te maken.”

Hoe kijk je zelf tegen het Schuldenknooppunt aan?

“Ik vind het een waardevol maatschappelijk doel en heel interessant om eraan mee te mogen werken. Want de schuldenproblematiek neemt, door kostenstijgingen, alleen maar toe.  Ik denk dat de techniek en de beschikbare data goed kunnen helpen om het schuldregelproces te versnellen en schulden zo efficiënt mogelijk op te lossen. Hierdoor weten mensen sneller waar ze aan toe zijn, hebben ze minder stress en blijven ze niet ‘hangen’ in hun schuldenproblematiek. Ik zie de maatschappelijke bijdrage die het Schuldenknooppunt hierin levert”. 

Er is veel te doen over veiligheid van data. Welke ontwikkelingen zie je? 

Een belangrijke ontwikkeling van dit moment is dat naast een sterke focus op cybersecurity en informatiebeveiliging, er ook steeds meer wordt ingezet op cyberweerbaarheid en veerkracht. Dus naast voorkomen, ook voorbereid zijn op incidenten en samen bepalen hoe je hiermee omgaat. Zodat je weer snel door kunt mocht er iets gebeuren. 

Samenwerking met andere Schuldenknooppunt professionals

“Ik werk nu een tijdje samen met Koen Versmissen op het gebied van privacy. Mijn werk heeft hier veel raakvlakken mee, ook al zijn het andere onderwerpen. Bij het Schuldenknooppunt zie ik een sterke wisselwerking met privacy. Het geeft een goed gevoel om samen met het team aan een veilig product te werken. Dat biedt ook kansen voor mezelf en een mooie uitdaging voor de komende tijd. Het is interessant om een snel groeiende  organisatie te ondersteunen en om nieuwe oplossingen te mogen bedenken.”

Waar zie je de grootste kansen voor het Schuldenknooppunt in de nabije toekomst?

“Het Schuldenknooppunt heeft de ambitie om hét uitwisselingsplatform te worden voor alle partners in de keten. Ik zie echt de kans om daar de standaard in te worden. Nu steeds meer grote organisaties aansluiten en zich voor 100% achter de missie van het Schuldenknooppunt scharen. We kunnen nu een grote slag slaan en het op nationaal niveau zo inrichten dat we iets heel moois kunnen neerzetten de komende tijd. De maatschappelijke insteek maakt het voor mij ook een interessante klant. Ik kijk uit naar de toekomst en de samenwerkingen met nieuwe partijen en verschillende leveranciers.”

Ook aansluiten op het Schuldenknooppunt?

Maak werk van de aansluiting van jouw organisatie op het Schuldenknooppunt. Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten om je te informeren. Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en schuldhulpverleners.