Onderzoek naar publieke borging Schuldenknooppunt

Onderzoek naar publieke borging Schuldenknooppunt

De afgelopen jaren heeft het ministerie van SZW ondersteunende subsidie verstrekt aan stichting Schuldenknooppunt om te komen tot een veilige en goedwerkende faciliteit en de doorontwikkeling daarvan. Om de plek die het Schuldenknooppunt in het schuldenlandschap...
De voordelen van het Schuldenknooppunt voor de schuldeiser

De voordelen van het Schuldenknooppunt voor de schuldeiser

Volgens de richtlijnen van de NVVK duurt het tot stand brengen van een schuldregeling maximaal vier maanden (120 dagen). Toch duurt dit proces in de praktijk vaak wel twee tot drie keer zo lang. Dit komt omdat schuldhulpverleners en schuldeisers op allerlei...