Maatschappelijk verantwoord incasseren met het Schuldenknooppunt

Wanneer je iets koopt dan moet je ervoor betalen. Doe je dat niet op tijd, dan kan je met incassokosten worden geconfronteerd. Logisch, want het innen van facturen die openstaan kost tijd en dus geld. Bij Bos Incasso is er veel aandacht voor de situatie waar mensen zich in bevinden. Het team van Bos Incasso biedt dienstverlening die erop gericht is de debiteurklant op een respectvolle en empathische manier te begeleiden om tot een passende betaaloplossing te komen.

Wat is de reden achter een achterstallige betaling?

Frank Roorda, operationeel manager Bos Incasso: “Voor ons is het belangrijk om te begrijpen waarom een factuur niet is betaald. Soms zijn mensen de factuur simpelweg vergeten. Wellicht liggen er grotere problemen onder de verstreken betalingstermijn en is er structureel meer maand dan inkomen. Waar bij de ene klant een simpel betaalverzoek voldoende is, heeft een andere klant een passende betaalregeling nodig. Hebben we te maken met problematische schulden? Dan zijn we de verbindende schakel tussen de schuldeisers, de mensen die problemen hebben met het nakomen van hun betalingsverplichtingen en de schuldhulpverlenende instanties. “

Het Schuldenknooppunt helpt ons om de verbindende schakel te zijn

Frank Roorda: “Met Bos Incasso zijn we een aantal jaren geleden gestart met het centraliseren van alle communicatie die wij ontvingen vanuit schuldhulpverleners. Het Schuldenknooppunt helpt hierbij door alle communicatie via één platform te laten verlopen. Daarom hebben we niet lang nagedacht om ons aan te sluiten op het Schuldenknooppunt. Want het Schuldenknooppunt stelt ons in staat om snel en efficiënt richting te geven aan onze rol als verbindende schakel. Het Schuldenkooppunt zorgt voor een veilige, betrouwbare en transparante informatie-uitwisseling. Er ontstaat kwaliteitswinst omdat er door de standaardisering sprake is van uniforme kwaliteit van de betaalvoorstellen.”

Het Schuldenknooppunt én Collectief Schuldregelen 

Frank Roorda: “Naast de aansluiting op het Schuldenknooppunt hebben we ons ook aangesloten bij het Collectief Schuldregelen. Het principe van het Collectief Schuldregelen is dat het proces versnelt en vergemakkelijkt wordt om een minnelijke schuldregeling tot stand te brengen. Schuldeisers geven vooraf akkoord op betaalvoorstellen en dossiers worden collectief afgehandeld. Dit zorgt voor snellere doorlooptijden en minder administratieve rompslomp en aanzienlijk minder herhaalverkeer. 

Met onze aansluiting op het Schuldenknooppunt én het collectief schuldregelen leveren we een bijdrage om, in het geval van een problematische schuld, sneller schuldenrust te realiseren bij de debiteurklant.” 

Hoe meer partijen aansluiten, hoe groter het effect

“Het succes van het Schuldenkooppunt valt of staat met het aansluiten van zoveel mogelijk schuldhulpverleners en schuldeisers. Op het moment dat zoveel mogelijk partijen zich aansluiten krijgen we daadwerkelijk de gewenste snelheid in de signalering én informatie-uitwisseling om de schuldenrust te creëren. Immers, schulden zijn niet alleen een probleem van de schuldenaar, maar ook voor zijn of haar omgeving waarbij schulden de samenleving veel geld kosten.”

Vragen over aansluiten bij het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waar je je voor kunt aanmelden. Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En direct aanmelden, dat kan uiteraard ook. Of wil je liever eerst contact met ons opnemen of een afspraak maken? Ons team staat klaar om je op weg te helpen. Klik hier voor een geanimeerde uitleg van het Schuldenknooppunt.