Aangepaste tarieven Schuldenknooppunt 2023

Aangepaste tarieven Schuldenknooppunt 2023

Het bestuur van stichting Schuldenknooppunt heeft de tarieven voor 2023 voor deelname aan het Schuldenknooppunt vastgesteld. Hiervoor heeft zij advies ingewonnen bij de raad van advies van stichting Schuldenknooppunt. Uitgangspunten Het bestuur hanteert de volgende...
Menzis sluit versneld aan op het Schuldenknooppunt 

Menzis sluit versneld aan op het Schuldenknooppunt 

Menzis is per 1 augustus aangesloten op het Schuldenknooppunt. Hiermee zet Menzis een belangrijke stap om het schuldentraject te verkorten. Dit past bij de zorgen voor de gevolgen van de hoge inflatie en sluit naadloos aan op de eigen schuldenaanpak. Menzis begrijpt...