Door schulden collectief af te handelen, vermindert het aantal administratieve handelingen en wordt de doorlooptijd van een schuldregeling verlaagd. Het Schuldenknooppunt is dé standaard voor berichtuitwisseling bij schuldregelingen. Vanzelfsprekend ondersteunt het Schuldenknooppunt ook Collectief Schuldregelen. Sterker nog, er zijn grote voordelen om het Schuldenknooppunt te gebruiken bij Collectief Schuldregelen!

Waarom Collectief Schuldregelen?

De afhandeling van individuele schulddossiers kost veel tijd. In veel gevallen gaan schuldeisers akkoord met het voorstel dat tot stand komt via schuldhulpverleners die werken aan een minnelijke regeling. 

Bij Collectief Schuldregelen geven schuldeisers op dit moment via lijstwerk al bij de reactie op het saldoverzoek aan dat ze op voorhand akkoord gaan met de schuldregeling. De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn dat de schuldhulpverlener een saneringskrediet inzet én dat de klant ondersteuning krijgt in de vorm van budgetbegeleiding. De hele stap van het doen en accepteren van het betaalvoorstel kan dus worden overgeslagen; dit levert directe tijdwinst op!

Collectief Schuldregelen NVVK

Voordelen van het gebruik van het Schuldenknooppunt voor Collectief Schuldregelen:

  • Via het Schuldenknooppunt is er geen aparte saldolijst en beslislijst per gemeente of per schuldeiser nodig.
  • In het Schuldenknooppunt is de routering van berichten ingericht, waardoor berichten bij de juiste schuldeiser of schuldhulpverlener terecht komen.
  • Het Schuldenknooppunt ‘weet’ wie wel of geen deelnemer van Collectief Schuldregelen is. Het Schuldenknooppunt voorkomt dat niet-deelnemers aan Collectief Schuldregelen op het lijstwerk terechtkomen.

Collectief Schuldregelen via het Schuldenknooppunt gaat zo:

  • Systeemkoppeling: het versturen en ontvangen van saldoverzoeken en het versturen en ontvangen van antwoorden met vooraf akkoord worden direct en automatisch verwerkt. Het overnemen van gegevens is dan niet meer nodig.
  • Webportaal lijstwerk: een schuldhulpverlener kan op één lijst saldoverzoeken klaarzetten voor alle schuldeisers (ongeacht of deze meedoen aan Collectief Schuldregelen) die zijn aangesloten op het Schuldenknooppunt. Een schuldeiser die deelneemt aan Collectief Schuldregelen kan op één lijst reageren naar alle verschillende schuldhulpverleners die zijn aangesloten op het Schuldenknooppunt en op die lijst aangeven of vooraf akkoord wordt gegeven voor dat betreffende dossier.
  • Webportaal per dossier: saldoverzoeken versturen en ontvangen kan ook per dossier rechtstreeks op het webportaal plaatsvinden. Ook hier kan een schuldeiser aangeven vooraf akkoord te gaan of niet door het juiste bericht terug te sturen.

Collectief Schuldregelen & Schuldenknooppunt: optimale procesversnelling is in het voordeel van mensen met schulden

Door gebruik te maken van zowel Collectief Schuldregelen als het Schuldenknooppunt wordt extra versnelling van het schuldregelproces gerealiseerd. Collectief Schuldregelen door een processtap over te slaan en door de inzet van Saneringskrediet. Het Schuldenknooppunt zorgt voor de digitale versnelling. Mensen met schulden plukken hier de vruchten van: zij worden sneller geholpen en ervaren daardoor eerder schuldenrust.

Aansluiten op het Schuldenknooppunt

Om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt via het webportaal is eHerkenning nodig. Aansluiten gaat in drie eenvoudige stappen. Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden wanneer u meer wilt weten over het Schuldenknooppunt. Via de nieuwsbrief en onze LinkedIn pagina informeren wij u over laatste ontwikkelingen. Direct aansluiten kan uiteraard ook.