In februari trad Maurits Colly, directeur Bos Incasso, aan als directeur bij het Schuldenknooppunt. Een bijzondere of juist een heel logische stap? Omdat onze lezers graag weten van de hoed en de rand, organiseerden we een kritisch vraaggesprek tussen NVI directeur Connie Maathuis en Maurits Colly. 

Om het voor NVI leden als groep mogelijk te maken om aan te sluiten, loopt er op dit moment een speciaal onboardingsprogramma. Je kunt je hiervoor nog aanmelden. Maar nu eerst het antwoord op een aantal prangende vragen aan Maurits Colly!

De Directeur van Bos Incasso is ook directeur Stichting  Schuldenknooppunt. Dat is best bijzonder. Welke reacties leverde dit op uit je netwerk? 

Maurits: ” Ik heb vooral veel positieve reacties gekregen. ‘Men’ vindt het leuk én goed, dat ik met mijn achtergrond op een actieve manier bijdraag aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Het een staat het ander niet in de weg. Bij het oplossen (en voorkomen) van betaalachterstanden staat een persoonlijke dienstverlening voorop. Samen met de debiteurklant kijken we naar een betaaloplossing die past bij hun financiële situatie. Want als je iets koopt, dan betaal je dat. Soms blijkt een passende betaalafspraak niet mogelijk. Bijvoorbeeld doordat er sprake is van (dreigende) problematische schulden. Dan hebben alle partijen er belang bij om de schuldenlast snel in kaart te brengen en tot een oplossing te komen. Dit brengt debiteurklanten sneller schuldenrust. Juist daarom is het belangrijk dat partijen in de keten zich aansluiten op het Schuldenknooppunt.”

Wat is je motivatie om deze uitdaging aan te gaan? 

Maurits: “Samen met mijn collega’s maak ik me er in mijn functie als directeur Schuldenknooppunt sterk voor dat meer schuldeisers zich aansluiten. Los van de toegenomen (interne) efficiëntie lever je als schuldeiser een maatschappelijke bijdrage door je aan te sluiten en via het Schuldenknooppunt te communiceren. Dát is op zich al reden genoeg. Want er is in de markt veel te doen over sociaal verantwoord incasseren. Als iemand niet kán betalen, is het nooit de bedoeling om iemand stress en kosten te bezorgen. In zo’n situatie is werken via het Schuldenknooppunt een snelle, veilige en eenvoudige manier om het proces te versnellen. Veilige, eenvoudige en snelle communicatie en gegevensuitwisseling via het Schuldenknooppunt moet dé norm worden voor schuldhulpverleners en schuldeisers in de keten. En daar lever ik graag mijn bijdrage aan.”

Wat kun jij aan toegevoegde waarde leveren in je nieuwe rol om overgebleven NVI leden ook te motiveren om vlot aan te sluiten?

“Met de aansluiting op het Schuldenknooppunt zorg je voor een welkome versnelling in de schuldenketen. Aangezien de NVI staat voor maatschappelijk betrokken incasseren, is de aansluiting dus een logisch gevolg om ook op die manier invulling daaraan te geven.”

Binnen ons netwerk zijn er vragen over de kosten en wat het oplevert. Kun je daar wat over zeggen?

“We hebben een businesscase ontwikkeld voor de leden van de NVI om daar meer duidelijkheid in te bieden. En ja, de aansluiting op het Schuldenknooppunt ‘kost’ geld. De hoogte van de investering is afhankelijk van het totaal aantal schulddossiers.  Dat is de verdeelsleutel om kleine en grote organisaties van elkaar te onderscheiden. De grote winst om aan te sluiten zit in de efficiëntie: de verzoeken komen niet meer versnipperd binnen via telefoon, website, brief en/of e-mail, maar altijd op één plek. Door te werken met het webportaal van het Schuldenknooppunt is de reactiesnelheid verlaagd van gemiddeld 25 dagen naar 2 dagen! Ook de tijd die werd besteed aan overige communicatie en eventuele herhaalverzoeken is verlaagd van gemiddeld 9 naar maximaal 3 dagen. Gemiddeld duurt het nu nog meer dan 100 dagen om tot een minnelijke schuldregeling te komen. Stel je voor dat alle partijen in de keten zich aansluiten bij het Schuldenknooppunt, dan is er in ongeveer een week tijd duidelijkheid. Naast de maatschappelijke besparing, de rust en het perspectief voor de hulpvrager, levert dit ook een besparing op voor de aangesloten partij.”

Ik merk in de markt dat de mening bestaat dat de aansluiting voor kleinere organisaties niet lonend zou zijn. Hoor jij die geluiden ook? Wat zou je daarop zeggen? 

Maurits: “Het zal je niet verbazen dat wij daar anders tegenaan kijken. Ook kleinere organisaties hebben baat bij efficiëntie en een veilige, snelle en eenvoudige manier van werken. Afhankelijk van het aantal hulpdossiers is de medewerker via het webportaal maximaal 5 minuten per dag ‘kwijt’ aan het Schuldenknooppunt. Doordat de verzoeken van derden niet meer versnipperd binnenkomen, houdt de medewerker veel tijd over die gebruikt kan worden voor andere werkzaamheden.”

Hoe staat het met de snelheid van reageren bij aanmelden? We kregen feedback dat dit in het begin lang duurde.

Maurits: “De organisatie van het Schuldenknooppunt ontwikkelt zich snel. We investeren in een vast (support) team en richten een CRM- en marketing automation systeem in. Daarnaast is het binnenkort mogelijk om de aansluitovereenkomst online te tekenen. Software ontwikkelaars kunnen zich hier melden voor ondersteuning.

Onze helpdesk is beschikbaar voor organisaties die al langer van het Schuldenknooppunt gebruik maken. Je kunt dus stellen dat wij er klaar voor zijn!” 

Meer weten over het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en schuldhulpverleners.