Volgens de richtlijnen van de NVVK duurt het tot stand brengen van een schuldregeling maximaal vier maanden (120 dagen). Toch duurt dit proces in de praktijk vaak wel twee tot drie keer zo lang. Dit komt omdat schuldhulpverleners en schuldeisers op allerlei verschillende manieren met elkaar communiceren: per brief, e-mail, via Excel-sheets en middels verschillende webportalen waarop schuldhulpverleners moeten inloggen.

We hebben met elkaar een maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen de sociale en financiële gevolgen van schulden te verminderen. Het is gebleken dat het schuldhulpverleningsproces aanzienlijk wordt versneld als alle betrokken partijen snel met elkaar in contact komen en efficiënt informatie met elkaar uitwisselen. Het Schuldenknooppunt is daarbij een uitkomst, want het zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens aan de hand van gestandaardiseerde berichten tussen schuldhulpverlenende partijen en schuldeisers. Op die manier worden kosten én tijd bespaard en worden meer mensen met schulden sneller geholpen.

Optimaliseer uw schuldhulpverlening met het Schuldenknooppunt


Werken met het Schuldenknooppunt biedt de deelnemers een groot aantal voordelen. Door besparing van (doorloop-) tijd voor alle partijen die er gebruik van maken, kan de debiteurenafdeling van schuldeisers zich focussen op andere verantwoordelijkheden terwijl schuldhulpverleners meer tijd kunnen besteden om hun klanten te begeleiden. Doordat de communicatie veel sneller en efficiënter verloopt, bespaart dit per dossier tijd en dus geld. Het Schuldenknooppunt biedt eenduidigheid in gegevens en een gestandaardiseerde gezamenlijke aanpak, veilig en transparant. Berichten worden niet opgeslagen en zijn versleuteld. De AVG is geborgd. Omdat gegevens niet meer handmatig verwerkt hoeven te worden, is de gebruiker minder tijd kwijt aan het herstel van fouten. Daarnaast zorgt standaardisering voor uniforme kwaliteit van de betaalvoorstellen, die door schuldhulpverleners aan schuldeisers worden aangeboden.

En, misschien wel het meest belangrijk, wanneer er eerder duidelijkheid ontstaat over de oplossing van de schuldproblemen, ontstaat er gemoedsrust voor mensen met financiële problemen. Dit is een essentiële voorwaarde om te werken aan duurzaam herstel en een beter toekomstperspectief.

Inmiddels zijn veel gemeenten en (schuldeisende) partijen als CAK, KPN, Evides, ONVZ, Vattenfall en diverse
woningcorporaties al bij het Schuldenknooppunt aangesloten. Hoe meer partijen deelnemen aan het Schuldenknooppunt, des te sneller kan een schuldregeling tot stand komen.

En als de deelnemers gebruikmaken van alle aangeboden modules, kunnen zij direct met andere doelgroepen in het schuldendomein communiceren. Veel gebruikers zijn nog niet op de hoogte van alle mogelijkheden van het
Schuldenknooppunt en weten niet dat het gebruik van de (extra) modules geen extra kosten met zich meebrengt.

Nog niet aangesloten?

Dus, ben je actief in het schuldendomein, maar nog niet aangesloten op het Schuldenknooppunt, meld je dan snel aan voor een van onze informatiebijeenkomsten Agenda – Schuldenknooppunt of stuur een mail naar: info@schuldenknooppunt.nl. En, ben je al wel aangesloten op het Schuldenknooppunt, maar heb je nog niet alle modules geactiveerd, doe dat dan snel, eenvoudig én kosteloos via Aanvragen modules – Schuldenknooppunt op de website van het Schuldenknooppunt.

Zo werken we samen aan een effectieve en efficiënte bestrijding van de schuldenproblematiek, verlagen we
schuldenstress bij klanten, en zorgen we ervoor dat de rekeningen van schuldeisers sneller betaald worden.

Ook aansluiten?

Kijk voor alle informatie op www.schuldenknooppunt.nl