Typen deelnemers
van het Schuldenknooppunt

Wie kan aansluiten op het Schuldenknooppunt?

We onderscheiden de volgende typen deelnemers:

Het Schuldenknooppunt werkt met modules waarvoor de verschillende typen deelnemers zich kunnen aanmelden.

Modules per type deelnemer

Elke module ondersteunt een bepaalde fase van schuldhulp. Daaruit volgt dat elke module door verschillende type deelnemers kan worden ingezet. In onderstaande tabel wordt per type deelnemer aangegeven welke modules beschikbaar zijn.

Deelnemers

Modules

Financieel begeleiding Intake Stabilisatie Schuldregeling
Schuldeisers Meldingen bewindvoerders Schuldinventarisatie Betalingsregeling Schuldregeling
Schuldhulpverleners Fase 1 Schuldinventarisatie Betalingsregeling
Schuldhulpverleners Fase 2 Schuldinventarisatie Betalingsregeling Schuldregeling Waarborgfonds saneringskredieten
Overige schuldhulpverleners Schuldinventarisatie* Betalingsregeling*
Bewindvoerders Meldingen bewindvoerders** Schuldinventarisatie** Betalingsregeling**

* Toestemmingsverklaring klant meesturen
** Beschikking bewind meesturen

Nieuwe deelnemer of extra modules?

Meld je aan als nieuwe deelnemer voor het Schuldenknooppunt.

Ben je een bestaande deelnemer? Vraag dan extra modules aan.

Nieuws / blogs

Nieuwe functionaliteiten webportaal

Nieuwe functionaliteiten webportaal

Nieuwsbericht Release 2.7.0 Op dinsdag 20/02/2024 wordt een update doorgevoerd; deze update bevat een aantal technische verbeteringen in de basis en biedt ook een aantal interessante verbeteringen voor gebruikers van het webportaal van het Schuldenknooppunt. Deze...

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.