Download het Schuldenknooppunt informatiepakket voor schuldeisers

We vragen schuldhulpverlenende organisaties om schuldeisers die vaak in dossiers voorkomen uit te nodigen om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt. Om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken ontwikkelden wij een informatiepakket wat kan worden aangepast en dan aan schuldeisers kan worden toegestuurd. Op deze pagina kunt u het informatiepakket downloaden.

Het Schuldenknooppunt informatiepakket voor schuldeisers omvat:

  • Tekt conceptbrief om vanuit een gemeente of schuldhulpverlenende instantie aan schuldeisers te sturen
  • Tekst e-mail om schuldeisers te informeren (SE)
  • Flyer met de belangrijkste informatie
  • Infographic, zie voorbeeld onderaan deze pagina
  • Persbericht
  • Flyer Collectief Schuldregelen via het Schuldenknooppunt

 

Accepteer alstublieft eerst de statistieken, marketing cookies om de video te bekijken.

Download het informatiepakket hier:

Heb je een vraag?

Heb je behoefte aan een nadere toelichting, neem dan contact op met onze accountmanagers: serviceteam@schuldenknooppunt.nl