Maak gebruik van het Schuldenknooppunt gratis voor gemeenten en schuldeisers

Deze week stuurde Evert-Jan Slootweg, voorzitter van het Schuldenknooppunt, een brandbrief naar de Commissie SZW Armoede en Schulden. Slootweg roept de commissie op het gebruik van het Schuldenknooppunt voor de komende drie jaar vrij beschikbaar te stellen voor gemeenten en schuldeisers. Dit is in het belang voor alle mensen met schulden.

Volgens onderzoek van het Nibud komen deze winter 1 op de 3 gezinnen in de financiële problemen. Dit zorgt voor een ongekende administratieve druk op schuldhulpverleners en schuldeisers. Daarnaast is het onze gezamenlijke taak om mensen die in de problemen komen zo snel mogelijk te helpen. 

Het Schuldenknooppunt biedt schuldeisers en schuldhulpverleners de mogelijkheid om op 1 standaard manier te communiceren via 1 kanaal, waardoor direct hun administratieve last wordt verlicht.  Het Schuldenknooppunt maakt de gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers makkelijker en sneller, waardoor méér mensen sneller worden geholpen.

Inhoud brief aan Commissie SZW Armoede en Schulden:

Via e-mail 

Utrecht, 4 oktober 2022

Onderwerp: Mensen met financiële problemen sneller helpen: stel het gebruik van het Schuldenknooppunt vrij beschikbaar voor gemeenten en schuldeisers

Geachte leden van de commissie SZW,

Zoals we iedere dag weer in alle media zien, maken veel mensen zich op dit moment grote zorgen over hun financiële situatie. Meer dan ooit tevoren, verwachten we een groeiend beroep op schuldhulpverlening. Met name door de energiecrisis, de stijgende inflatie, maar ook nog door de gevolgen van de Coronapandemie, kunnen volgens prognoses van het CPB veel mensen hun rekeningen niet meer betalen en komen in de problemen. Het is van groot belang dat snel kan worden geholpen en er geen energie verloren gaat in administratieve handelingen. Het Schuldenknooppunt kan juist hierin een belangrijke rol spelen. Meer mensen kunnen met het Schuldenknooppunt sneller worden geholpen!

Wat is het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt maakt sinds begin 2021 de gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers makkelijker en sneller door op 1 standaard manier te communiceren via 1 kanaal. Het Schuldenknooppunt is een publiek-private samenwerking van schuldhulpverleners en schuldeisers en ondergebracht in een stichting. 

Welke procesversnelling is mogelijk?

Het Schuldenknooppunt helpt het hulpverleningsproces aanzienlijk te versnellen als alle schuldhulpverleners en alle schuldeisers aansluiten. Dan is een versnelling van 120 dagen naar 12 dagen realistisch. 

Waarom maakt nog niet iedereen gebruik van het Schuldenknooppunt?

Er is veel draagvlak bij schuldhulpverleners en schuldeisers en hun brancheorganisaties voor het Schuldenknooppunt. Verschillende organisaties zijn al aangesloten, vooral aan de kant van schuldhulpverleners. De aansluitsnelheid van met name schuldeisers blijft achter bij de verwachting. Interne processen die doorlopen moeten worden en prioritering op het gebied van ICT zorgen voor de grootste vertraging. Een andere factor is dat voor het gebruik van het Schuldenknooppunt jaarlijks een tarief dient te worden voldaan. Voor komend jaar verwachten we een stijging van deze tarieven, omdat kosten stijgen en aansluitingen achterblijven. 

Waarom het Schuldenknooppunt vrij beschikbaar stellen?

Door het Schuldenknooppunt voor de komende drie jaar als een soort nutsvoorziening gratis aan te bieden zullen schuldhulpverleners en schuldeisers sneller aansluiten. Dit maakt de business case voor organisaties opeens heel simpel. Geen extra kosten, maar wel minder handelingen voor medewerkers en daardoor versnelling van het proces. In drie jaar is het mogelijk het Schuldenknooppunt het centrale platform te laten zijn voor de communicatie tussen hulpverleners en schuldeisers.  

Welke investering vraagt het vrij beschikbaar stellen van het Schuldenknooppunt?

Het ministerie van SZW heeft financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van het Schuldenknooppunt. Ook onlangs heeft het Schuldenknooppunt van het ministerie van SZW subsidie ontvangen, waardoor de uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid de komende tien jaar gebruik kunnen maken van het Schuldenknooppunt. Het vrij beschikbaar stellen van het Schuldenknooppunt voor alle organisaties voor een periode van 3 jaar vraagt een bedrag van € 6,7 mln, dat is omgerekend gemiddeld € 19.500 per gemeente.

Wat levert het op voor schuldhulpverleners?

Schuldhulpverleners kunnen zich concentreren op de problemen die mensen ervaren die blijken hun rekeningen niet meer te kunnen betalen. Doordat ze veel minder administratieve handelingen hoeven uit te voeren kunnen meer mensen sneller geholpen worden.

Wat levert het op voor schuldeisers?

Voor schuldeisers geldt dat meewerken aan een schuldregeling ook geld kost. Doordat verzoeken hiertoe in een standaard format en digitaal kunnen worden afgehandeld, kan dit sneller en goedkoper. Terugkoppelingen kunnen eenvoudiger en sneller worden gegeven, zodat voor mensen sneller duidelijkheid ontstaat.

Wat levert het op voor de mensen met schulden?

Vanuit gesprekken met ervaringsdeskundigen weten we dat eerder duidelijkheid over de oplossing van de schuldproblemen enorm bijdraagt aan gemoedsrust voor mensen met financiële problemen. Dit is een essentiële voorwaarde om te werken aan duurzaam herstel en toekomstperspectief. 

In het belang van alle mensen met schulden vragen wij uw kamer om onze oproep in overweging te nemen: stel het gebruik van het Schuldenknooppunt voor de komende drie jaar vrij beschikbaar voor gemeenten en schuldeisers.

Met vriendelijke groet,

Evert-Jan Slootweg

Bestuursvoorzitter Stichting Schuldenknooppunt

EINDE BRIEF

Meer weten over het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Contact opnemen met het service team kan uiteraard ook. Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en/of schuldhulpverleners. We helpen u graag op weg.