Mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen zijn dagelijks het onderwerp van gesprek. Ook in de gemeente Den Haag. Om het groeiende aantal inwoners dat met schulden te maken heeft zo snel mogelijk te kunnen helpen, sloot de gemeente Den Haag zich (in de rol van schuldhulpverlener) eind augustus aan op het Schuldenknooppunt.

Barbara Grötzinger, Accountmanager Financiële Hulpverlening, die samen met eindverantwoordelijke Marieke Vos werkt aan de uitrol van het Schuldenknooppunt, vertelt ons van de hoed en de rand. “Den Haag is gestart met de communicatie via het Schuldenknooppunt met Woningbouwcorporatie Staedion. Zij maakten als eerste woningbouwcorporatie gebruik van het Schuldenknooppunt. Op dit moment testen we live hoe alles werkt, voor we met meer organisaties via het Schuldenknooppunt gaan communiceren. De eerste saldoverzoeken zijn verstuurd. Omdat de reactietijd maximaal vijf dagen is, ontvingen we al snel antwoorden. Eigenlijk valt de snelheid ons nu al op. We zijn heel positief over wat dit ons oplevert. We wachten nu met smart op de start van de pilot met de Belastingdienst.” 

Veel interesse voor het Schuldenknooppunt

Gemeente Den Haag schreef vorig jaar stakeholders aan om hen uit te nodigen om mee te doen aan een informatiebijeenkomst van het Schuldenknooppunt. Het draagvlak bleek groot. Zo gaven Drinkwaterbedrijf Dunea en woningbouwcorporatie Vestia direct hun interesse aan om aan te sluiten. Barbara: “Op dit moment houden we een belronde onder regionale schuldeisers om hen aan te sporen om nu de stap te zetten om aan te sluiten. Elke stap wordt door ons gemonitord. Ons doel is om het Schuldenknooppunt zo snel mogelijk hoog op de prioriteitenlijst krijgen bij schuldeisers. Daarnaast staan we in nauw contact met onze collega’s van de gemeente Rotterdam. Ook nodigen we gemeenten die nog niet zover zijn uit om de stap richting het Schuldenknooppunt te zetten. Het is onze ambitie om snel uit te breiden, daarom zijn we blij met schuldeisers als Achmea, Menzis, Greenchoice, Vattenfall en alle andere die al zijn aangesloten. Zo houden we lijnen kort en kunnen we snel schakelen.”

Oproep aan schuldeisers: draag je steentje bij!

Barbara Grötzinger: “Nu er via het Schuldenknooppunt wordt gecommuniceerd, wordt het tastbaar en gaat het meer leven. Om het proces verder te versnellen vragen wij schuldeisers uit het hele land om het werken via het Schuldenknooppunt hoog op de prioriteitenlijst te zetten. We zien in de vroegsignalering al een toename van mensen met financiële problemen door de fors hogere lasten voor energie. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 1 op de 3 gezinnen financieel in de knel kan komen deze winter. Daarom roepen we schuldeisers op: draag ook je steentje bij aan het versneld oplossen van schulden en stel aansluiten niet langer uit. De tijd is NU!”

Ongeveer 30.000 inwoners van gemeente Den Haag kampen met schulden

Jan van der Hulst, Manager Budgetbegeleiding: “Naast de groep van 30.000 Haagse inwoners met schulden, lopen 60.000 inwoners het risico om snel in de problemen te komen. We willen deze mensen niet in de kou laten staan. Daarom is het beleidsplan ‘Den Haag Schuldenzorgvrij’ ontwikkeld. Maar we weten heel goed dat een Den Haag zonder schulden alleen mogelijk is wanneer we nauw samenwerken met publieke en private partners. Samen ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor schulden en testen deze op kleine schaal. Ook heeft Den Haag Schuldenlab070 ontwikkeld en is er een Helpdesk Geldzaken op 35 fysieke locaties in de stad. De klantenbegeleiders die er werken staan dicht bij de mensen. Ze zijn van onschatbare waarde om inwoners snel op het juiste pad te zetten. De warme overdracht van maatschappelijke organisaties naar de gemeente draagt er ook aan bij dat mensen die tot nu toe onder de radar bleven eerder worden opgespoord. We zijn de eerste in Nederland met deze werkwijze. Het inspringen op landelijke ontwikkelingen, zoals de aansluiting bij het Schuldenknooppunt, sluit naadloos aan op deze aanpak.”

Schulden altijd een belangrijk thema voor gemeente Den Haag

Een effectieve schuldenaanpak heeft altijd hoog op de gemeentelijke agenda gestaan. Niet voor niets heeft de gemeente Den Haag de voorloper van Collectief Schuldregelen mee ontwikkeld. De volgende stap is het automatiseren van de afhandeling hiervan. Barbara Grötzinger: “We moeten doorpakken en dat willen we ook. Door via het Schuldenknooppunt te communiceren hoeven we minder administratieve handelingen te verrichten. Hierdoor gaat de afhandeling van dossiers een stuk sneller. De handjes die we op de werkvloer overhouden, kunnen inwoners die in de problemen zitten meer aandacht geven en betere nazorg leveren. Veel nuttiger om je tijd te besteden aan het daadwerkelijk helpen van mensen dan aan zich herhalende trage administratieve processen!”

Meer weten? Neem deel aan een informatiebijeenkomst

Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Contact opnemen met het service team kan uiteraard ook. Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en/of schuldhulpverleners. We helpen u graag op weg.