De gemeente Groningen organiseerde in oktober vorig jaar, samen met het team van het Schuldenknooppunt en andere kredietbanken in het Noorden, een regionale bijeenkomst om de aansluiting op het Schuldenknooppunt hoog op de Groningse agenda te zetten. En niet zonder resultaat! De gemeente Groningen communiceert inmiddels met steeds meer schuldeisers via het Schuldenknooppunt, zoals Greenchoice, Infomedics, Trust Krediet Beheer en Call2Collect. We spraken Elly Dalmolen-Huskers, hoofd Groningse Kredietbank (GKB). Een warm en geëngageerd gesprek met een betrokken beleidsprofessional over de gemeente Groningen, het effect wat het hebben van schulden op mensen heeft en het Schuldenknooppunt.

Waarom is de gemeente Groningen actief betrokken bij het Schuldenknooppunt?

Elly Dalmolen: “De primaire motivatie om ons actief te verbinden aan het Schuldenknooppunt is de gewenste versnelling in het proces van schuldregelen. Een vlotte afhandeling is voor mensen met financiële problemen van groot belang. Vaak zitten zij al lang in de ellende voordat zij hulp zoeken. Ze verwachten dan eigenlijk  ‘a-la-minute’ een oplossing. Maar dit duurt minimaal 120 dagen en soms nog veel langer. Juist wanneer iemand om hulp vraagt is efficiency en snelheid cruciaal. Vaak verloopt de communicatie op veel verschillende manieren: brieven, mailtjes, lijstwerk, excellijsten, uitwisseling via Dicos  (van Allegro), telefoontjes etc. Die werkwijze is omslachtig, tijdrovend en niet meer van deze tijd. Steeds meer zaken regelen we digitaal. Dus waarom het schuldregelingsproces niet? 

Naast mensen met financiële problemen, hebben ook de schuldhulpverlener en de schuldeiser baat bij deze werkwijze. De communicatie is direct een stuk sneller. Schuldeisers die snel reageren, hoeven geen maanden meer te wachten op een definitief bericht over een schuldregeling. Daarom zijn wij blij met een portaal waar alles op een plek binnenkomt en waar berichten snel, eenvoudig en eenduidig kunnen worden uitgewisseld. Hierdoor kunnen onze mensen meer gesprekken voeren met mensen in financiële nood. En zo veel meer inwoners helpen.”

“Hoe eerder een einde aan de onrust voor mensen met financiële problemen, hoe beter!”

Elly Dalmolen: “Zolang er geen akkoord is, gaan schuldeisers door met incassomaatregelen. Onze regelaars merken dat mensen dan ongerust worden en vaak gaan bellen: “We hebben een brief gehad van de deurwaarder dat er beslag wordt gelegd op mijn inboedel.” Dat veroorzaakt grote stress bij onze inwoners en levert veel werk op bij de incassobureau’s. Wij vragen dan, ”Joh, stop daar toch mee!” De stap om hulp te vragen is genomen, eigenlijk zouden alle incassomaatregelen dan direct moeten stoppen. Via het Schuldenknooppunt rollen de voorstellen er veel sneller doorheen. Dat levert echt winst op voor iedereen.”

Welke thema’s rondom schuldregelen hebben op dit moment de meeste aandacht binnen de gemeente Groningen?

“In 2020 is de GKB gestart met een pilot om schulden zoveel mogelijk op te lossen door middel van saneringskredieten. Dit blijkt een succes. Het moest nog wel landen tussen de oren van de schuldregelaars, want die komen op voor beiden. Het blijkt dat andere wegen niet tot betere resultaten leiden. Toch doen rechtbanken soms nog uitspraken in voordeel van schuldeisers wanneer deze het niet eens zijn met saneringskredieten. Geen effectieve manier van werken, want een dwangakkoord zitting kost ook geld. Terwijl het vaak om relatief kleine te innen bedragen extra gaat.

Ook het voorkomen van schulden en ervoor zorgen dat mensen niet opnieuw in de problemen komen na een schuldhulpverleningstraject, heeft onze aandacht. Dit doen we bijvoorbeeld door coaching in samenwerking met de keten. Zo hebben we met Humanitas een mooie samenwerking als mensen die uitstromen uit schulden- en budgetbeheer nog lange tijd een lichte vorm van begeleiden nodig hebben. En met een mooi resultaat, want het recidive is substantieel verkleind t.o.v. 10 jaar geleden.”

Naast het Schuldenknooppunt zijn jullie ook aangemeld voor Collectief Schuldregelen

Daar is de GKB inderdaad in 2020 mee begonnen, om het schuldregelproces efficiënter te maken door middel van saneringskredieten. Mijns inziens horen Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt gewoon bij elkaar. Om het proces te kunnen versnellen, was aansluiten op het Schuldenknooppunt daarom een logische stap.

Welke organisaties zouden voor de gemeente Groningen het meest interessant zijn om ook aan te sluiten op het Schuldenknooppunt?

“Er zijn al veel grote schuldeisers, die ook in Groningen zitten, die al zijn aangesloten of bezig zijn hun aansluiting te realiseren: VodafoneZiggo, Bos Incasso, LAVG, Eneco, Greenchoice en Menzis. We zouden ook graag zien dat woningbouwcorporaties en lokale verhuurders zich snel aansluiten, want die komen in elk dossier voor. En ook het Noordelijk Belastingkantoor en organisaties die gaan over de waterschapsbelasting zouden we graag snel aangesloten zien. Eigenlijk geldt dit voor alle grote schuldeisers. Om hier ook onze verantwoording in te nemen, organiseren we in november, in samenwerking met andere kredietbanken, een regionale bijeenkomst voor woningcorporaties en het Noordelijk Belastingkantoor. Met als doel het proces van aansluiten te versnellen.”

Hoe zou het Schuldenknooppunt zich verder kunnen ontwikkelen?

“Wat ons betreft is het Schuldenknooppunt heel goed op weg. In combinatie met Collectief Schuldregelen maken we grote slagen als schuldhulpverlening. En wanneer het hele pakket van vroegsignalering, preventie, budgetbeheer, bewindvoering en communicatie met schuldeisers via het Schuldenknooppunt zou lopen, scheelt het veel tijd en kun je meer inwoners helpen.”

Hoe kunnen jullie de missie om heel Nederland binnen 3 jaar op het Schuldenknooppunt aan te laten sluiten ondersteunen? Welke rol zie je voor organisaties om het proces te versnellen?

“De leden kunnen zich regionaal inzetten om schuldeisers aan te laten sluiten. De meerwaarde van het Schuldenknooppunt spreekt wat ons betreft voor zich. Het gebruik van papier is niet echt meer van deze tijd en 1 portaal waar iedereen terecht kan is voor allen die betrokken zijn bij het schuldregelingsproces van belang. Het is van belang dat er niet 10 verschillende portalen zijn waar we informatie vandaan halen, maar 1 portaal voor iedereen.”

Aansluiten op het Schuldenknooppunt

Wilt u meer weten over het Schuldenknooppunt? Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Via de nieuwsbrief en onze LinkedIn pagina informeren wij u over laatste ontwikkelingen. Direct aansluiten kan uiteraard ook.