Op 9 maart jl. waren ruim 50 mensen aanwezig voor een demonstratie van de nieuwe release van het Schuldenknooppunt. De belangrijkste verandering is dat het mogelijk wordt om je als organisatie juist wel – of niet – aan te melden voor verschillende modules van het Schuldenknooppunt.


Sturen heroverweging in module schuldregeling snel mogelijk

In de module schuldregeling, die al vanaf 2021 operationeel is, wordt het als schuldhulpverlener mogelijk om een heroverweging naar schuldeisers te sturen. Ook wordt het meesturen van een Vtlb-berekening voor bepaalde schuldeisers voorbereid. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor schuldeisers vergroot om specifieke meldingen te doen naar de schuldhulpverleners door wie zij benaderd zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld bij een saldoverzoek aangeven dat zij de klant wel kennen, maar dat er geen openstaande vorderingen zijn. Incasso-organisaties kunnen bij een saldoverzoek of betaalvoorstel aangeven dat zij meer tijd nodig hebben om te reageren, omdat zij met hun opdrachtgever moeten afstemmen.

Twee nieuwe modules in ontwikkeling


Verder zijn er tijdens de demo release 2.0 twee nieuwe modules getoond: de module Betalingsregeling en de module Schuldinventarisatie. De module Betalingsregeling is bedoeld voor de 100% betalingsregelingen en herfinancieringen en lijkt sterk op het proces van de module schuldregeling. De module Schuldinventarisatie is bedoeld voor het in kaart brengen van openstaande vorderingen, zonder dat daar meteen een schuldregeling of betalingsregeling op volgt. De modules Betalingsregeling en Schuldinventarisatie gaan beschikbaar komen voor een bredere groep (schuld)hulpverleners. De module Schuldregeling blijft enkel beschikbaar voor gemeentelijke schuldhulpverleners of door gemeenten daartoe gemandateerde organisaties. De demo werd door de aanwezigen positief ontvangen en zal in april herhaald worden. Houd hiervoor onze agenda in de gaten!

Meer weten over het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en schuldhulpverleners.