De Eerste Kamer heeft op 7 februari jl. de Wet wijziging van de Faillissementswet aangenomen. Daarmee wordt de looptijd van een wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp-traject) in beginsel 18 maanden. Minister Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat dit ook voor de minnelijke schuldregelingen gaat gelden. Zowel voor Wsnp en Msnp treedt deze halvering in op 1 juli 2023. Deze verkorting verandert het werk. Het nazorgtraject wordt belangrijker en er ligt druk om schuldregelingen sneller tot stand te brengen. En daar speelt het Schuldenknooppunt een belangrijke rol in.

Versnelling helpt om schuldregeling sneller tot stand te brengen

Het Schuldenknooppunt helpt om schuldregelingen sneller tot stand te brengen. Door op 1 standaard manier en via 1 kanaal te communiceren verbindt het Schuldenknooppunt schuldhulpverleners en schuldeisers met elkaar. Al veel partijen zijn aangesloten bij stichting Schuldenknooppunt: een publiek-private samenwerking van en voor de schuldenketen. Als iedereen aansluit kan het schuldregeltraject verkort worden van 120 naar 12 dagen. En dat geeft ruimte aan schuldhulpverleners om sneller de begeleiding van de klant op te pakken om recidive te voorkomen.

Organisaties nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door te communiceren via het Schuldenknooppunt geven organisaties invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun klanten. Ben je nog niet aangesloten op het Schuldenknooppunt? Bespreek het op je afdeling. Met aansluiting het Schuldenknooppunt bereik je de broodnodige versnelling in schuldentrajecten.

Vragen of meer informatie? Mail ons of neem contact op.

Meer weten over het Schuldenknooppunt?

Meld je aan voor een van de informatiebijeenkomsten die maandelijks worden georganiseerd. Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en schuldhulpverleners.