Hoe werkt het Schuldenknooppunt
voor software ontwikkelaars

Het is mogelijk om een koppeling te maken met eigen software en het Schuldenknooppunt. Hiervoor zijn sets van webservices beschikbaar die met SOAP/XML kunnen worden aangesproken via een met certificaten beveiligde server-server verbinding.

Helpdesk

Maak je al gebruik van het Schuldenknooppunt en heb je een vraag of wil je iets melden? Geef het door aan onze Helpdesk.

Modules

In het Schuldenknooppunt zijn voor verschillende modules specifieke flows beschikbaar, waarvoor een aansluiting kan worden gerealiseerd:
Proces Flow
Schuldregelingen SB/SK
Waarborgfonds saneringskredieten WSK

Berichtdefinities

Voor elke flow zijn berichtdefinities beschikbaar. Alle berichtdefinities zijn gedocumenteerd in het documentatieportaal:

Stappenplan voor ontwikkeling van de koppeling

schuldenaar

Om als software ontwikkelaar toegang te krijgen tot de ontwikkelomgeving van het Schuldenknooppunt kun je het volgende formulier invullen.
Wil jij je organisatie aanmelden? Gebruik dan eerst het reguliere aanmeldformulier.

schuldenaar

In reactie op de aanvraag krijg je:

 1. In de toolkit zitten alle wsdl’s en is een testtool opgenomen met voorbeeldcode en de mogelijkheden om het eigen berichtenverkeer zelf volledig door te kunnen testen.
 2. Een self-signed ontwikkelcertificaat
  Met het ontwikkelcertificaat kan toegang worden verkregen tot de ontwikkelomgeving van het Schuldenknooppunt.
  (In de productieomgeving wordt met PKIO Private Server certificaten gewerkt; deze is dus niet benodigd voor de ontwikkelomgeving).
3

Draag zorg voor de ontwikkeling van de eigen adapter die de webservices van het Schuldenknooppunt aan kan spreken.

 1. Middels de testtool kan de communicatie volledig zelfstandig worden doorgetest.
4

Acceptatie van de aansluiting 

 1. Zodra de testprocedures van de testtool volledig en goed werkend zijn doorlopen, kan de aansluiting ter acceptatie worden aangeboden. Middels een aantal gescripte testroutines zal de goede werking dan ook vanaf de zijde van het Schuldenknooppunt worden vastgesteld.

Contact opnemen

Heb je behoefte aan een nadere toelichting, neem dan contact op met Bart van de Ven via b.vandeven@schuldenknooppunt.nl.

Voor vragen over privacy kun je contact op nemen via privacyofficer@schuldenknooppunt.nl

Voor vragen over security kun je contact op nemen via securityofficer@schuldenknooppunt.nl

Technisch projectleider Schuldenknooppunt Bart van de Ven

Veelgestelde IT vragen
over hoe het Schuldenknooppunt werkt voor softwareontwikkelaars

Maakt het Schuldenknooppunt gebruik van Log4j software?

Nee, het Schuldenknooppunt maakt geen gebruik van Log4j software. In december 2021 bracht het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), onderdeel van het ministerie van Justitie en veiligheid, een nieuwsbericht uit over een kwetsbaarheid in Log4j software. Het betreft een beveiligingslek dat vele systemen en daarmee bedrijven en instellingen raakt. Omdat het Schuldenknooppunt geen gebruik maakt van Log4j software is er geen bedreiging of gevaar voor organisaties die gegevens uitwisselen via het Schuldenknooppunt.

Welk PKIO certificaat dien ik aan te vragen?

Je dient een PKIO-private-server certificaat aan te vragen voor de aansluiting van het Schuldenknooppunt op het eigen systeem. Aan dit certificaat zijn géén aanvullende eisen gesteld. Zo dienen velden als CN, CSR of SAN allemaal leeg te blijven tijdens de aanvraag. Indien verplicht mogen deze zelf worden bepaald.

Nadat het PKIO-certificaat is aangevraagd ontvangen wij het publieke deel. Deze is via onze helpdesk als bijlage te versturen. Ga hiervoor naar 'nieuwe supportaanvraag indienen'.

Het PKIO-certificaat is als organisatie aan te vragen via een van de ’trusted service providers’ die hiertoe door Logius zijn aangesteld: https://logius.nl/diensten/pkioverheid/aanvragen

NB: Indien je het webportaal zal gebruiken zonder aansluiting op het eigen systeem dan gebruik je eHerkenning in plaats van een PKIO certificaat.

Wij leveren diensten vanuit twee verschillende organisatieonderdelen. Wat betekent dit voor onze aansluiting op het Schuldenknooppunt?

Als er vanuit verschillende bedrijfsonderdelen afzonderlijk facturen worden verstuurd, dan is het van belang dat dit voor de schuldhulpverlener zichtbaar is in het Schuldenknooppunt. Ieder bedrijfsonderdeel is feitelijk een afzonderlijke crediteur en dient afzonderlijk berichten te ontvangen en te versturen via het Schuldenknooppunt. Dit betekent dat elk bedrijfsonderdeel zich dient aan te melden bij het Schuldenknooppunt. Indien gewerkt wordt via het webportaal, kan de beheerder instellen welke medewerker gekoppeld moet worden aan welk bedrijfsonderdeel, zodat iedereen met eHerkenning in kan loggen en enkel de gegevens kan inzien van het eigen bedrijfsonderdeel. Wordt gebruik gemaakt van een rechtstreekse systeemaansluiting, dan moet voor ieder bedrijfsonderdeel een pkio-certificaat worden geïnstalleerd.

Is maatwerk mogelijk?

Uitgangspunten van het Schuldenknooppunt zijn:

 • Berichtenverkeer is gestandaardiseerd;
 • Berichten worden vastgesteld op basis van minimaal noodzakelijke informatie;
 • Wijzigingen van berichtdefinities en/of uitwisselingsstandaarden worden zoveel als mogelijk beperkt.

Eventueel maatwerk is mogelijk als na overleg blijkt dat voor meerdere organisaties in een sector aanpassing van een bericht noodzakelijk is om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt.