Hoe werkt het webportaal
van het Schuldenknooppunt?

Via het webportaal communiceren schuldhulpverleners en schuldeisers op een veilige manier over schulden. In het webportaal kun je berichten sturen en beantwoorden: deze worden als in een vraag-en-antwoordspel met elkaar uitgewisseld. In het berichtenoverzicht op het webportaal zijn alle berichten terug te vinden die naar jouw organisatie zijn gestuurd. Vraagberichten dienen beantwoord te worden binnen de daarvoor gestelde termijn (zie procesafspraken). Nadat je een bericht afgehandeld hebt, verdwijnt dit van het Schuldenknooppunt. Zo ontstaat er geen database. Op het webportaal is wel terug te vinden wanneer je welk bericht hebt verstuurd en naar wie.

Helpdesk

Maak je al gebruik van het Schuldenknooppunt en heb je een vraag of wil je iets melden? Geef het door aan onze Helpdesk.

Handmatig of lijstwerk

Op het webportaal heb je de keuze om elk bericht direct af te handelen.

Voor de module Schuldregeling is er de optie om alle berichten te downloaden in een CSV-bestand. Bijvoorbeeld: als schuldeiser kun je alle saldoverzoeken die door schuldhulpverleners naar jou zijn gestuurd in één keer downloaden. Het CSV-bestand vul je vervolgens aan met de saldo’s. Daarna kan het bestand worden geüpload in het webportaal. Het Schuldenknooppunt zorgt vervolgens voor de verzending van de saldo’s naar de juiste schuldhulpverleners. Zie ook CSV definities.

Als je gebruikt wilt maken van CSV kun je dit bij ons aangeven.

 

Hoe ziet het webportaal eruit?

Online inloggen via het webportaal is eenvoudig en snel. Onderstaande demo video’s laten zien hoe het webportaal werkt voor schuldeisers en schuldhulpverleners.

Demo webportaal voor SE

Accepteer alstublieft eerst de statistieken, marketing cookies om de video te bekijken.

Lees ook het artikel hoe werkt het webportaal voor SE.

Demo webportaal voor SHV

Accepteer alstublieft eerst de statistieken, marketing cookies om de video te bekijken.

Lees ook het artikel hoe werkt het webportaal voor SHV.

Hoe gebruik ik het Schuldenknooppunt via het webportaal?

Wil je van het webportaal gebruik maken, dan heb je alleen eHerkenning nodig. eHerkenning is een veilig inlogmiddel voor organisaties, zoals DigiD dat is voor personen. Door eHerkenning weten deelnemers van het Schuldenknooppunt zeker dat zij met de juiste en met betrouwbare organisaties gegevens uitwisselen. Lees meer op de pagina eHerkenning.

Vul het aanmeldformulier in om gebruik te kunnen maken van het Schuldenknooppunt. Door aan te geven dat je het webportaal wil gebruiken, ontvang je vervolgens de details om in te loggen. Nadat je zelf je eHerkenning hebt geregeld, kun je direct aan de slag.

Veelgestelde vragen
over hoe werkt het webportaal

Aan welke eisen moet ik voldoen om aan te kunnen sluiten?

De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners.

Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

Heb ik eHerkenning nodig?

Ja, om aan te sluiten op het webportaal is eHerkenning niveau 3 nodig voor de medewerkers die met het webportaal gaan werken. 

Wanneer worden berichten van het Schuldenknooppunt verwijderd?

Berichten worden van het Schuldenknooppunt verwijderd, wanneer deze zijn opgehaald of wanneer dit binnen 4 werkdagen niet is gedaan. Berichten worden niet bewaard op het Schuldenknooppunt. Verder zijn berichten altijd versleuteld, zodat de beheerder van het Schuldenknooppunt de inhoud van de berichten niet kan zien. De beheerder kan alleen zien: het type bericht, van wie het is, naar wie het is verstuurd en wanneer.

Voor sommige organisaties kan deze afhandeltermijn te kort zijn, omdat afstemming noodzakelijk is met opdrachtgevers en/of een andere afdeling binnen de eigen organisatie. Enige flexibiliteit was gewenst.

Op verzoek kan de functionaliteit ‘Verlengen afhandeltermijn’ nu worden geactiveerd. Daarmee is het mogelijk om de afhandeltermijn met 7, 14 of maximaal 28 dagen te verlengen. Deze optie is niet standaard beschikbaar, omdat een van de doelstellingen van het Schuldenknooppunt is om het proces te versnellen.

Indien u de 'Verlengen afhandeltermijn' functionaliteit wilt laten activeren voor uw organisatie kunt u deze hier aanvragen.

Ontstaat er met het Schuldenknooppunt een soort van database met informatie over schuldenaren?

Nee. Het Schuldenknooppunt faciliteert alleen de berichtuitwisseling tussen een schuldhulpverlener en een schuldeiser, als digitaal doorgeefluik. Berichten worden van het Schuldenknooppunt verwijderd, wanneer deze zijn opgehaald of wanneer dit binnen 4 werkdagen niet is gedaan. Berichten worden niet bewaard op het Schuldenknooppunt. Verder zijn berichten altijd versleuteld, zodat de beheerder van het Schuldenknooppunt de inhoud van de berichten niet kan zien. De beheerder kan alleen zien: het type bericht, van wie het is, naar wie het is verstuurd en wanneer.

Heb je een vraag?

Deze kun je stellen tijdens een van de informatiebijeenkomsten. Bekijk hiervoor onze agenda.

Agenda
Schuldenknooppunt