Modules

Schuldenknooppunt

Via het Schuldenknooppunt wisselen financiële hulpverleners en schuldeisers berichten met elkaar uit. Elke module bestaat uit een set van berichten.

Module Schuldinventari­satie

Alle financiële hulpverleners kunnen via het Schuldenknooppunt saldoverzoeken naar schuldeisers sturen om inzicht te krijgen in de hoogte van de schuld.

Module Betalings­regeling

Alle financiële hulpverleners kunnen via het Schuldenknooppunt betalingsregelingen met schuldeisers afspreken.

Module Meldingen bewind­voering

Bewindvoerders kunnen via het Schuldenknooppunt aan schuldeisers doorgeven dat hun klant onder bewind is gesteld of is toegelaten tot de Wsnp.

Module Schuld­regeling

Schuldhulpverleners fase 2 kunnen via het Schuldenknooppunt schuldregelingen met schuldeisers afspreken.

Module Waarborg­fonds sanerings­kredieten

Kredietbanken kunnen via het Schuldenknooppunt een borgstelling voor saneringskrediet aanvragen bij het Waarborgfonds saneringskredieten

Modules per type deelnemer

Elke module ondersteunt een bepaalde fase van schuldhulp. Daaruit volgt dat elke module door verschillende type deelnemers kan worden ingezet. In onderstaande tabel wordt per type deelnemer aangegeven welke modules beschikbaar zijn.

Deelnemers

Modules

Financieel begeleiding Intake Stabilisatie Schuldregeling
Schuldeisers Meldingen bewindvoerders Schuldinventarisatie Betalingsregeling Schuldregeling
Schuldhulpverleners Fase 1 Schuldinventarisatie Betalingsregeling
Schuldhulpverleners Fase 2 Schuldinventarisatie Betalingsregeling Schuldregeling Waarborgfonds saneringskredieten
Overige schuldhulpverleners Schuldinventarisatie* Betalingsregeling*
Bewindvoerders Meldingen bewindvoerders** Schuldinventarisatie** Betalingsregeling**

* Toestemmingsverklaring klant meesturen
** Beschikking bewind meesturen

Nieuwe deelnemer of extra modules?

Meld je aan als nieuwe deelnemer voor het Schuldenknooppunt.

Ben je een bestaande deelnemer? Vraag dan extra modules aan.

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.