Tarieven
Schuldenknooppunt

Voor het gebruik van het Schuldenknooppunt worden eenmalige aansluitkosten en een jaartarief in rekening gebracht. Voor dit tarief kan van alle modules gebruik worden gemaakt. Je kunt zelf kiezen van welke modules je gebruik maakt. Door gebruik te maken van alle modules, lever je de grootste bijdrage om mensen met schulden sneller te helpen.

Het tarievenmodel is zo opgebouwd dat grote gebruikers meer bijdragen aan het platform dan incidentele gebruikers. Dit past bij de ambitie om alle partijen te laten aansluiten op het Schuldenknooppunt.

Tarieven Schuldenknooppunt

Catego­rieën Kosten Grondslag
Aansluitkosten Jaartarief

Schuldhulpverleners Fase 1
Schuldhulpverleners Fase 2


Aantal inwoners

Schuldeisers
Overige schuldhulpverleners
*

Aantal (schuld)dossiers per jaar

A € 150 € – < 15.000 < 12
B € 150 € 750 15.000 – 40.000 12 – 500
C € 150 € 1.500 40.000 – 70.000 500 – 1.000
D € 300 € 3.000 70.000 – 160.000 1.000 – 2.500
E € 750 € 7.500 160.000 – 540.000 2.500 – 7.500
F € 1.500 € 15.000 540.000 – 1.000.000 7.500 – 10.000
G 10% jaartarief € 15.000 +
€ 1.500 voor elke extra
100.000 inwoners of
1
.000 schuldeisers
> 1.000.000 > 10.000

* Bewindvoerders vallen in ieder geval tot 31-12-2024 in categorie A

Tarieven Schuldenknooppunt

Tarieven

Het tarievenmodel heeft de volgende uitgangspunten.

Het Schuldenknooppunt heeft geen winstoogmerk

Stichting Schuldenknooppunt is er om gegevensuitwisseling in het schuldhulpverleningsproces sneller, beter en veiliger te laten verlopen. Het is een publiek-private samenwerking van schuldhulpverleners en schuldeisers. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen de sociale en financiële gevolgen van schulden te verminderen.

Verdeling van kosten over deelnemers

De kosten van het beheer en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt worden verdeeld over de deelnemende financiële hulpverleners en schuldeisers, want beide partijen hebben voordeel:

 • Tijdwinst door betere samenwerking tussen schuldeisers, schuldhulpverleners en bewindvoerders.
 • Meer tijd voor begeleiding mensen met financiële problemen.
 • Minder administratieve handelingen = minder mensen nodig.
 • Doordat de opbrengsten de kosten dekken zal een toenemend aantal deelnemers naar verwachting zorgen voor dalende jaartarieven.

Kosten staan in verhouding tot opbrengsten

Er is door gebruik van het Schuldenknooppunt voordeel voor de gebruikers waarvoor ze een te onderbouwen en te rechtvaardigen vergoeding betalen.

Grondslag: aantal inwoners en aantal (schuld)dossiers

Voor de verdeling van de kosten die het operationele proces van het Schuldenknooppunt met zich meebrengen is de volgende grondslag gehanteerd:

 • Schuldeisers
  • Aantal schulddossiers.
  • Hierbij wordt voor een evenredige indeling van organisaties gekeken naar het totale aantal schulddossiers, ongeacht of deze via het Schuldenknooppunt worden afgehandeld.
 • Schuldhulpverleners Fase 1 en 2
  • Aantal inwoners van hun gemeente(n) of waarvoor zij werkzaam zijn;
  • Overige schuldhulpverleners:
  • Aantal dossiers
 • Overige schuldhulpverleners
  • Aantal dossiers
 • Bewindvoerders
  • Aantal dossiers
  • Vallen in ieder geval tot en met 31-12-2024 in categorie A

Op termijn kan naar een pay-per-use-model overgestapt worden, zodra voldoende deelnemers zijn aangesloten op het Schuldenknooppunt.

Aansluiten of meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.