Afsprakenstelsel

Het afsprakenstelsel is vastgelegd in een handboek en dat vormt de basis van het Schuldenknooppunt. De berichten die via het Schuldenknooppunt worden uitgewisseld zijn gebaseerd op afspraken die schuldhulpverleners en schuldeisers in onderling overleg hebben opgesteld. De afspraken over de berichten worden per module gemaakt.

Er zijn ook meer algemene afspraken gemaakt over het proces, bijvoorbeeld hoe vaak een bericht moet worden opgehaald van het Schuldenknooppunt en hoe snel op een bericht moet worden gereageerd.

Het afsprakenstelsel van het Schuldenknooppunt bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Algemeen
  • SHV processen
  • Definities
  • Algemene procesafspraken
  • Financieringsmodel
  • Systeemaansluiting
  • Kaders
 • Module schuldregeling
  • Afspraken en definities Schuldhulpverlening
  • Afspraken en definities Schuldeiser
  • Afspraken en definities Webportaal

De layout en opbouw van het Handboek is herzien. De inhoud is gelijk gebleven. Met name de opzet van de berichtendefinities is aangepast om deze altijd actueel te houden. Deze zijn niet meer uitgeschreven maar bevatten een verwijzing naar het documentatieportaal. Daarbij zijn ook wijzigingen ten opzichte van eerdere versies inzichtelijk gemaakt.