Module Schuldregeling
Procesafspraken SE

Module Schuldregeling | Afspraken en berichtdefinities SchuldeisersWijziging
N = Nieuw, T = Tekstueel aangepast, - = Niet aanwezig
Algemene procesafspraken
1.     Berichten ophalen
1.1. Deelnemer haalt dagelijks berichten op van het Schuldenknooppunt (webportaal en systeemkoppeling)
1.2. Deelnemer bevestigt een bericht nadat het is opgehaald.
2.     Reactietermijnen
2.1. Beheerder verwijdert niet-opgehaalde en/of niet-bevestigde berichten na 5 werkdagen
2.2. Procesbewaking is de verantwoordelijkheid van deelnemers, beheerder verzorgt geen actieve bewaking van reactietermijnen.
2.3. Deelnemer beantwoordt een bericht binnen max. 10 werkdagen
Beschrijving
Kennisgeving antwoord
3. Schuldeiser die het bericht 'Kennisgeving' heeft ontvangen, kan dit bericht beantwoorden met het bericht 'Kennisgeving antwoord', waarbij het bericht aangevuld kan worden met
- Klantnummer en/of
- Factuurnummer(s)
4. Er gelden geen termijnen voor het versturen van het bericht 'Kennisgeving antwoord'.
2.0 Kennisgeving antwoordNaamgeving bericht.
Element Contactpersoon nieuw
Element Antwoord nieuw
1.1 Klant gemeld voor SHV antwoord
1.0 Klant gemeld voor SHV antwoord
Geen medewerking
5. Schuldeiser die het bericht 'Kennisgeving' of 'Saldoverzoek' heeft ontvangen, kan dit bericht beantwoorden met het bericht 'Geen medewerking', indien
- Klant onbekend is
- Klant recent finale kwijting heeft ontvangen
- Klant recent een poging tot stabilisatie heeft gehad
- Schuldeiser geen samenwerking wenst met betrokken schuldhulpverlener
Bericht klant onbekend is bericht Geen medewerking geworden
6. Indien schuldeisers nadere informatie wil ontvangen over de treffende klant, kan schuldeiser op een andere wijze dan via het Schuldenknooppunt contact opnemen met de betreffende schuldhulpverlener.
2.0 Geen medewerkingNaamgeving bericht.
Element Reden nieuw
1.1 Klant onbekend
1.0 Klant onbekend
Saldoverzoek antwoord
7. Schuldeiser die het bericht Saldoverzoek (nuts, publiek) heeft ontvangen beantwoordt dit bericht met het bericht Saldoverzoek antwoord voorzien van de gewenste informatie.
8. Schuldeiser beantwoordt het saldoverzoek:
- per afzonderlijke vordering of
- als totaalvordering
9. Schuldeiser geeft per totaalvordering aan dat hij akkoord is.
2.0 Saldoverzoek antwoordElement Vorderingstype_se uitgebreid met optie 'Boedel'
Groep Gesloten schulden - FactuurnummerSEVolgensSHV toegevoegd
1.1 Saldoverzoek antwoordOvergedragen vorderingen
1.0 Saldoverzoek antwoord
Saldoverzoek antwoord vooraf akkoord
10. Schuldeiser die het bericht Saldoverzoek (nuts, publiek) heeft ontvangen beantwoordt dit bericht met het bericht Saldoverzoek antwoord – vooraf akkoord indien in het adresboek Schuldenknooppunt is opgenomen dat schuldeiser vooraf akkoord gaat met betaalvoorstellen. Schuldeiser handelt het bericht af op dezelfde wijze als ‘Saldoverzoek antwoord’.
11. Door gebruik te maken van het bericht Saldoverzoek antwoord – vooraf akkoord geeft schuldeiser aan vooraf akkoord te gaan met het betaalvoorstel voor betreffende klant. Schuldeiser ontvangt derhalve geen betaalvoorstel van schuldhulpverlener, waarop schuldeiser daaruit voortvloeiend ook niet op kan en zal reageren.
12. Indien in het adresboek is opgenomen dat schuldeiser vooraf akkoord gaat met betaalvoorstellen, maar schuldeiser in een specifiek geval daarvan afwijkt gebruikt de schuldeiser het reguliere 'Saldoverzoek antwoord'. Daarop zal schuldeiser van schuldhulpverlener ook een betaalvoorstel ontvangen, waarop schuldeiser zal reageren.
2.0 Saldoverzoek antwoord vooraf akkoordElement Vorderingstype_se uitgebreid met optie 'Boedel'
Groep Gesloten schulden - FactuurnummerSEVolgensSHV toegevoegd
1.1 Saldoverzoek antwoord standaard akkoord
1.0 Saldoverzoek antwoord standaard akkoord
Betaalvoorstel antwoord akkoord
13. Schuldeiser die het bericht Betaalvoorstel heeft ontvangen en akkoord is met het betaalvoorstel, beantwoordt dit bericht met het bericht Betaalvoorstel antwoord akkoord.Bericht Betaalvoorstel antwoord is gesplist in de berichten Betaalvoorstel antwoord akkoord en Betaalvoorstel antwoord niet akkoord.
2.0 Betaalvoorstel antwoord akkoordIs nieuw bericht obv Betaalvoorstel antwoord.
Groep vorderingenlijst toegevoegd
Element reden afwijzing verwijderd
Element Status verwijderd
1.1 Betaalvoorstel antwoord
1.0 Betaalvoorstel antwoord
Betaalvoorstel antwoord niet akkoord
14. Schuldeiser die het bericht Betaalvoorstel heeft ontvangen en niet akkoord is met het betaalvoorstel, beantwoordt dit bericht met het bericht Betaalvoorstel antwoord niet akkoord.Bericht Betaalvoorstel antwoord is gesplist in de berichten Betaalvoorstel antwoord akkoord en Betaalvoorstel antwoord niet akkoord.
15. Indien schuldeiser niet akkoord gaat met het betaalvoorstel, dan onderbouwt schuldeiser dit met een reden.
2.0 Betaalvoorstel antwoord niet akkoordIs nieuw bericht obv Betaalvoorstel antwoord.
Element Status verwijderd
1.1 Betaalvoorstel antwoord
1.0 Betaalvoorstel antwoord
Statusbericht
16. Schuldeiser stuurt een statusbericht naar de betreffende schuldhulpverlener om deze te informeren over een wijziging in de status:
- Vertraging
- Medewerking stagneert
- Betalingsachterstand afgelost
- Medewerking beëindigd
- Medewerking reeds beëindigd
Nieuw bericht
17. Schuldeiser stuurt een statusbericht binnen 5 werkdagen nadat een situatie als hiervoor aangegeven zich voor heeft gedaan.
2.0 StatusberichtNieuw bericht
1.1 -
1.0 -
Statusverzoek
18. Schuldeiser stuurt het bericht Statusverzoek naar een schuldhulpverlener indien schuldeiser de actuele status van het schuldregelingstraject van de betreffende klant wenst te weten.
19. Schuldhulpverlener beantwoordt het bericht Statusverzoek met een statusbericht.
2.0 Statusverzoek
1.1 Statusverzoek
1.0 Statusverzoek
Berichtenflow module Schuldregeling
20. In het Statediagram zijn de verschillende berichten die via het Schuldenknooppunt kunnen worden afgehandeld uitgezet tegen de status van de fase waarin de berichtuitwisseling zich voor een schuldregelingstraject kan bevinden
2.0 Berichtenflow
1.1 Berichtenflow
1.0 Berichtenflow

Meepraten?

Wil je meepraten over de verdere ontwikkeling van het schuldenknooppunt, dat kan! Kijk in de agenda welke overleggen er gepland staan en meld je aan.