Module Schuldregeling
Procesafspraken schuldhulpverleners

Module Schuldregeling | Afspraken en berichtdefinities Schuldhulpverlening2.01.11.0Wijziging
N = Nieuw, T = Tekstueel aangepast, - = Niet aanwezig
Algemene procesafspraken
1.     Berichten ophalen
1.1. Deelnemer haalt dagelijks berichten op van het Schuldenknooppunt (webportaal en systeemkoppeling)
1.2. Deelnemer bevestigt een bericht nadat het is opgehaald.
2.     Reactietermijnen
2.1. Beheerder verwijdert niet-opgehaalde en/of niet-bevestigde berichten na 5 werkdagen
2.2. Procesbewaking is de verantwoordelijkheid van deelnemers, beheerder verzorgt geen actieve bewaking van reactietermijnen.
2.3. Deelnemer beantwoordt een bericht binnen max. 10 werkdagen
Beschrijving
Kennisgeving
3. Schuldhulpverlener kan bericht 'Kennisgeving' sturen naar schuldeisers(die geen gebruik maken van BSN) als de betreffende klant een aanvraag voor schuldhulpverlening heeft ingediend.TKlant gemeld voor SHV is Kennisgeving geworden
4. Dit bericht beschouwd te worden als Kennisgeving of Stabilisatieovereenkomst zoals gebruikt in NVVK-convenanten, waarna eventuele bepalingen uit het NVVK-convenant met een betreffende schuldeiser in werking treden, zoals bijvoorbeeld het niet verder verzwaren van de vordering en het opschorten van incassomaatregelen.
5. Dit bericht dient niet beschouwd te worden als een melding bedoeld in de VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH).
2.0 KennisgevingNaamgeving bericht.
Element Adreskeuze ipv Adres
1.1 Klant gemeld voor SHV
1.0 Klant gemeld voor SHV
Kennisgeving Publiek
6. Schuldhulpverlener kan bericht 'Kennisgeving Publiek' sturen naar schuldeisers (die gebruik maken van BSN) als de betreffende klant een aanvraag voor schuldhulpverlening heeft ingediend.TKlant (BSN) gemeld voor SHV is Kennisgeving Publiek geworden
7. Dit bericht beschouwd te worden als Kennisgeving of Stabilisatieovereenkomst zoals gebruikt in NVVK-convenanten, waarna eventuele bepalingen uit het NVVK-convenant met een betreffende schuldeiser in werking treden, zoals bijvoorbeeld het niet verder verzwaren van de vordering en het opschorten van incassomaatregelen.
8. Dit bericht dient niet beschouwd te worden als een melding bedoeld in de VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH).
2.0 Kennisgeving PubiekNaamgeving bericht.
Element Adreskeuze ipv Adres
1.1 Klant (BSN) gemeld voor SHV
1.0 Klant (BSN) gemeld voor SHV
Saldoverzoek
9. Schuldhulpverlener stuurt bericht Saldoverzoek naar bij de klant bekende schuldeisers met het verzoek voor een actueel overzicht van openstaande vorderingen van de betreffende klant. Indien er meerdere vorderingen bekend zijn, worden deze door de schuldhulpverlener in één saldoverzoek meegestuurd.TAanvulling dat er één saldoverzoek voor een hulpvrager gestuurd wordt en niet per vordering een afzonderlijk saldoverzoek.
2.0 SaldoverzoekNaamgeving bericht.
Element Adreskeuze ipv Adres
1.1 Saldoverzoek
1.0 Saldoverzoek
Saldoverzoek Nuts
10. Schuldhulpverlener stuurt bericht Saldoverzoek nuts naar bij de klant bekende nuts-schuldeisers met het verzoek voor een actueel overzicht van openstaande vorderingen van de betreffende klant. Bij Saldoverzoek nuts is het noodzakelijk dat meterstanden worden meegegeven.
11. Als schuldhulpverlener in bericht Saldoverzoek nuts heeft aangegeven dat klant akkoord is met het uitlezen van de slimme meter, kan schuldeiser niet op een later moment de meterstanden op andere wijze opvragen.
2.0 Saldoverzoek NutsNaamgeving bericht.
Element Adreskeuze ipv Adres
1.1 Saldoverzoek Nuts
1.0 Saldoverzoek Nuts
Saldoverzoek Publiek
12. Schuldhulpverlener stuurt bericht Saldoverzoek publiek naar bij de klant bekende publieke schuldeisers met het verzoek voor een actueel overzicht van openstaande vorderingen van de betreffende klant.
2.0 Saldoverzoek PubliekNaamgeving bericht.
Element Adreskeuze ipv Adres
1.1 Saldoverzoek Publiek
1.0 Saldoverzoek Publiek
Saldoverzoek Zorg
>>>NIET IN GEBRUIK<<<<
Zorgverzekeraars maken gebruik van het reguliere saldoverzoek
2.0 Saldoverzoek ZorgNaamgeving bericht.
Element Adreskeuze ipv Adres
1.1 Saldoverzoek Zorg
1.0 Saldoverzoek Zorg
Betaalvoorstel
13. Schuldhulpverlener stuurt bericht 'Betaalvoorstel' naar de schuldeisers waar de betreffende klant bekend is met het verzoek om akkoord te gaan met het voorstel voor betaling, dat schuldhulpverlener heeft opgesteld op basis van de saldo-overzichten van schuldeisers.
14. Schuldeisers die gebruik hebben gemaakt van het bericht 'Saldoverzoek antwoord vooraf akkoord' ontvangen geen bericht 'Betaalvoorstel'.
15. In het bericht 'Betaalvoorstel' heeft schuldhulpverlener de benodigde onderbouwing voor het betaalvoorstel opgenomen; bijlagen kunnen niet worden bijgevoegd en worden ook niet op een andere wijze nagezonden.
16. Schuldeisers met het organisatiekenmerk 'VTLB' ontvangen bij het betaalvoorstel een VTLB-berekening in pdf conform de Recofa-standaard.NMogelijkheid om Vtlb in pdf mee te sturen
17. SHV onderbouwt het betaalvoorstel met de volgende onderdelen:
- Ontstaan schulden
- Maximale inspanningsverplichting
- Inkomstensituatie
- Inkomensbeheer
- Woonsituatie
De oorzaken van een problematische schuldsituatie hangen samen met het type schulden van een huishouden. De Greef (1992) onderscheidt vier typen schulden.
1. Het eerste type schulden is overlevingsschulden. Dit zijn schulden die veroorzaakt worden door een structureel te laag inkomen. Doordat huishoudens geen manieren meer kunnen vinden om te bezuinigen, maken ze schulden bij woningbouwverenigingen, energiebedrijven en ook wel bij postorderbedrijven.
2. Het tweede type is compensatieschulden. Deze schulden worden met name gemaakt door huishoudens die de situatie waarin zij zich bevinden niet kunnen hanteren. Vaak spelen er bij deze huishoudens fatalistische gevoelens. Zij voelen zich sociaal gedepriveerd en uitgesloten. Net als bij overlevingsschulden wordt dit type schulden met name gemaakt door huishoudens met een minimuminkomen.
3. Het derde type schulden is aan passingschulden. Deze schulden worden met name gemaakt door huishoudens die zich niet onmiddellijk kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie, na een terugval in inkomen door bijvoorbeeld ontslag of een echtscheiding.
4. Het vierde type schulden is overkrediteringsschulden. Deze schulden worden gemaakt door huishoudens die te veel geld uitgeven, in verhouding tot het inkomen dat ze hebben. Dit type schulden komt met name voor bij huishoudens met een midden- of hoger inkomen.
2.0 BetaalvoorstelElement ActueelVorderingsbedrag ipv OorspronkelijkVorderingsbedrag
Element Metadata/VTLB toegevoegd
1.1 BetaalvoorstelDe naamgeving van het veld Oorspronkelijk vorderingsbedrag in versie 1 is gewijzigd naar Actueel vorderingsbedrag.
1.0 Betaalvoorstel
Heroverweging
18. Schuldhulpverlener kan het bericht 'Heroverweging' naar de schuldeisers met een herhaald verzoek sturen om akkoord te gaan met het voorstel voor betaling, indien schuldeiser in eerste aanleg het betaalvoorstel heeft beantwoordt met 'Betaalvoorstel antwoord niet akkoord'. De inhoud van dit bericht is gelijk aan het bericht Betaalvoorstel met daarbij de aanvulling van het aantal schuldeisers dat akkoord is gegaan en de omvang en perscentage van de schuld waarvoor akkoord is verkregen.N--
2.0 HeroverwegingElement ActueelVorderingsbedrag ipv OorspronkelijkVorderingsbedrag
Element Metadata/VTLB toegevoegd
1.1 -
1.0 -
Regeling geaccordeerd
19. Schuldhulpverlener stuurt het bericht Regeling geaccordeerd naar de betreffende schuldeisers indien deze schuldeisers akkoord zijn gegaan met het betaalvoorstel uit het bericht Betaalvoorstel.
20. Het bericht Regeling geaccordeerd bevat betalingsinformatie voor de betreffende schuldeiser.
2.0 Regeling geaccordeerdNaamgeving bericht.
Element ActueelVorderingsbedrag ipv OorspronkelijkVorderingsbedrag
1.1 Schuldregeling geaccordeerd
1.0 Schuldregeling geaccordeerd
Beeindiging
21. Schuldhulpverlener stuurt het bericht Beeindiging naar de betreffende schuldeisers indien het traject om tot een schuldregeling te komen tussentijds is beëindigd.
22. Schuldhulpverlener onderbouwt het bericht Beeindiging met een reden waarom het traject om tot een schuldregeling te komen is beëindigd.
2.0 BeeindigingNaamgeving bericht
1.1 Schuldregeling beeindigd
1.0 Schuldregeling beeindigd
Statusbericht
23. Schuldhulpverlener stuurt een statusbericht naar de betreffende schuldeisers om deze te informeren over de status van het traject om voor de betreffende klant tot een schuldregeling te komen.
24. Schuldhulpverlener stuurt altijd een statusbericht naar de betreffende schuldeisers:
- als er dwangakkoord is aangevraagd
- als er sprake is van uitstel/opschorting
25. Schuldhulpverlener stuurt een statusbericht binnen 5 werkdagen nadat een situatie als aanvraag dwangakkoord of uitstel/opschorting zich heeft voorgedaan.
Een statusbericht wordt niet beantwoord.
2.0 StatusberichtEnum waardes gewijzigd
Element Algemeen/Periodevertraging toegevoegd
1.1 Statusbericht
1.0 Statusbericht
Reminderbericht
26. Schuldhulpverlener kan een reminder bericht sturen naar een schuldeiser om de schuldeiser te herinneren om te reageren op een saldoverzoek of betaalvoorstel.
2.0 Reminderbericht
1.1 Reminderbericht
1.0 Reminderbericht
Berichtenflow Module Schuldregeling
27. In het Statediagram zijn de verschillende berichten die via het Schuldenknooppunt kunnen worden afgehandeld uitgezet tegen de status van de fase waarin de berichtuitwisseling zich voor een schuldregelingstraject kan bevinden
2.0 Berichtenflow
1.1 Berichtenflow
1.0 Berichtenflow

Meepraten?

Wil je meepraten over de verdere ontwikkeling van het schuldenknooppunt, dat kan! Kijk in de agenda welke overleggen er gepland staan en meld je aan.