BakerWare ontwerpt doelgroepgerichte self-service IT oplossingen om communicatie efficiënter te maken en te digitaliseren. We spraken met Marco van Beek, Business Development Manager van BakerWare, over wat zijn werk leuk maakt, het bestaande onvermogenportaal en de koppeling met het Schuldenknooppunt voor hun klanten. 

Marco, je werkt alweer 7 jaar bij BakerWare. Wat maakt werken in de IT zo uitdagend?

Marco van Beek: “Eigenlijk ben ik de IT ingerold. Ik zat eerst bij BSGR en was verantwoordelijke voor het functioneel beheer van BakerWare applicaties. De uitdaging was om met de beschikbare middelen processtromen zover mogelijk te digitaliseren om op die manier zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Regelmatig werd ik benaderd door organisaties die met dezelfde systemen werkten. Ze waren dan nieuwsgierig naar mijn aanpak en vroegen om advies. Ik merkte hoe leuk ik het vond om die processen met hen in te richten. Zo ben ik bij BakerWare terecht gekomen. Ook nu is mensen helpen en slimme dingen bedenken nog steeds de kern van mijn werk.”

Wat doet BakerWare precies?

“Kort gezegd ontwerpen we doelgroepgerichte self-service IT oplossingen om communicatie efficiënter te maken en te digitaliseren. Het is allemaal begonnen met het bouwen van een klantcontactsoftwareoplossing (Kcc software) voor medewerkers van de overheid. Op dit moment hebben we ‘portalen’ voor allerlei verschillende doelgroepen, zoals burgers en bedrijven, schuldhulpverleners en bewindvoerders, vroegsignaleerders en notarissen. Maar bijvoorbeeld ook een front-office systeem voor medewerkers en een self-service portaal voor ‘no-cure-no-pay’ oplossingen. Daarnaast nog een IT oplossing voor waterschappen, bedrijven en laboratoria. Dit systeem ondersteunt het proces van opleggen van zuiverings- en verontreinigingsheffing.

Zes jaar geleden ontwikkelden we BakerWare Onvermogen. Een initiatief voor belastingsamenwerkingsverbanden en hun deelnemers. Zij verrichten voor meerdere gemeenten het werk, maar hebben ook hun eigen informatiestroom met een belastingkantoor. Hier ligt ook de link met het Schuldenknooppunt. 

Hoeveel mensen hebben te maken met jullie software?

Dat kan zijn voor waterschappen, gemeenten of voor belastingsamenwerkingsverbanden. Er zijn bijna 30 digitale belastingbalies (die bedienen ongeveer 150 gemeenten) die via Centric gebruik maken BakerWare.”

Welk project is je het meeste bijgebleven? 

“Dat is toch echt het Webis onvermogenportaal. Dat komt omdat het in 2014 al is gestart. In eerste instantie werkten we met 4 belastingkantoren. Toen was er al snel contact met Marianne Oostrik, toen nog beleidsadviseur bij de NVVK. Naast veel ideeën, lag direct de wens om de papierstromen in te dammen op tafel. Eind van dat jaar stapte ik over naar BakerWare en zat ik ineens aan de andere kant van de tafel. Daarom blijft dit project me ook zo bij. Ook het maatschappelijk belang van deze oplossing maakt dat het me na aan het hart ligt.”

Wat is jullie relatie met schuldhulpverlening?

“We hebben veel geïnvesteerd in de nieuwe omgeving en nu ook in het Schuldenknooppunt. Alle klanten van Centric die willen aansluiten op het Schuldenknooppunt gebruiken straks onze koppeling. Onze oplossing heeft een overlap met het Schuldenknooppunt. En toch weegt het maatschappelijk aspect zwaar. Er zit zo’n power achter het Schuldenknooppunt, dat ook wij de aansluiting met het Schuldenknooppunt willen faciliteren. Wij maken het zo dat klanten kunnen kiezen. We zien de ambitie van het Schuldenknooppunt. Dan is de vraag niet óf, maar wanneer bedrijven en organisaties aansluiten op het Schuldenknooppunt.” 

Waarom besloten jullie om te koppelen met het Schuldenknooppunt?

“Toen Bart van Ven technisch projectleider werd, werd het Schuldenknooppunt voor mij steeds concreter. Ik zag in het begin nog niet direct onze rol, want wij hadden onze eigen oplossing al en onze bestaande klanten begrepen ook de meerwaarde niet zo. Ondertussen hebben we alle belastingbalies overgenomen van Centric en mede hierdoor is onze klantengroep misschien wel 4x zo groot geworden de afgelopen jaren. Steeds meer prospects en nieuwe klanten geven aan gebruik te willen maken van het Schuldenknooppunt, omdat het een breed gedragen centraal platform is. We verwachten dat het Schuldenknooppunt binnen de komende jaren de norm wordt. Omdat in onze oplossing ook vroegsignalering is meegenomen behoudt deze ook zijn waarde. Daarnaast hebben wij ook een self-service oplossing voor inmiddels 3,5 duizend bewindvoerders. Die doen alles geautomatiseerd in onze omgeving.” 

Wat kun je met het Schuldenknooppunt wat niet met jullie eigen oplossing kan? Wat maakt het anders?

“Het grote verschil is dat het Schuldenknooppunt een brede dekking heeft die verder gaat dan alleen de belastingen. Dus ondanks dat ons bestaande systeem op dit moment nog functies heeft die het Schuldenknooppunt waarschijnlijk pas in de toekomst gaat ontwikkelen, is er een zwaarwegend maatschappelijk belang om communicatie via het Schuldenknooppunt te laten lopen, want alleen daar komt alles samen. En omdat alles daar samenkomt, ga je het treffen van een schuldregeling versnellen. Dat zorgt dat er eerder schuldenrust wordt bereikt. En hoe meer partijen er aansluiten, hoe sneller dit proces verloopt. Dan nemen wij onze uiteraard onze verantwoordelijkheid en willen we dit ook faciliteren voor onze klanten.”

Hoe ver zijn jullie met de koppeling?

“Toen onze omgeving 5 jaar oud was, hebben we deze vernieuwd waardoor we ook koppelingen met API’s kunnen ondersteunen vanuit verschillende leveranciers van belastingapplicaties. Tijdens de vernieuwing zijn de voorbereidingen meegenomen voor de koppeling met het Schuldenknooppunt. Na het inrichten van de testomgeving hebben we de eerste berichten succesvol kunnen uitwisselen. De ontwikkeling gaat de goede kant op en we verwachten binnen enkele weken te kunnen testen. Het zal dus niet lang meer duren voordat onze koppeling voor iedereen beschikbaar is.”

Rob Vis, Project Manager Incasso & Invordering en voorzitter werkgroep kwijtschelding LVLB, Gemeente Amsterdam:

“Zodra wij wisten dat een koppeling met het Schuldenknooppunt via de systemen van Centric/BakerWare mogelijk was hebben wij direct aangegeven hier gebruik van te willen maken. De hoofdreden is dat wij een meer efficiënte, betere en vooral snellere schuldhulp willen verlenen. Daarnaast verwachten we dat het voor schuldhulpverleners makkelijk wordt om inzicht te krijgen in het totaal aantal schulden en dat dit geautomatiseerd gaat. Zo helpen we de hulpvrager sneller en krijgt deze eerder duidelijkheid. En voor de organisatie zelf is het ook veel efficiënter, want het scheelt ons tussen de 8.000 en 10.000 papieren aanvragen per jaar!
Ik ben lid van de Invordering commissie van de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) en heb samen met een collega lid, de NVVK en een aantal gebruikers, het nieuwe Schuldhulpconvenant Lokale Overheden ontwikkeld. Daaruit vloeit ook voort dat je je aansluit bij het Schuldenknooppunt. Wij staan op het punt om als eerste, namens de lokale overheden, het convenant te ondertekenen.”

Hoe reageren klanten erop dat ze gebruik kunnen maken van het Schuldenknooppunt?

“Dat is best een beetje dubbel. Hoewel het Schuldenknooppunt wordt gedragen door de VNG en de lijntjes met gemeenten en VNG goed en direct zijn, komen onze klanten vaak uit een andere hoek. De belastingtaak zelf ligt vaak bij een tussenpartij, een belastingsamenwerking, en niet direct bij de gemeente. Dus waar gemeenten vaak de ambitie hebben om aan te haken, heeft het belastingkantoor de opdracht om hun taak zo efficiënt mogelijk te doen. Die belastingkantoren hadden we met zijn allen misschien net op een andere manier moeten meenemen. De gemeenten zijn over het algemeen positief.”

Ook Centric maakt via BakerWare een koppeling met de belastingen mogelijk. Kun je ons een beetje uitleggen hoe het werkt?

“Onze omgeving is een SaaS* applicatie. Er is een plek waar schuldhulpverleners en bewindvoerders kunnen inloggen. De uitwisseling gaat via API’s en voor Centric klanten wordt gebruik gemaakt van de koppeling die BakerWare verzorgt. In de standaardverwerking van Centric wordt de verwerking geautomatiseerd in de workflow. Dus middels die API-koppeling kunnen wij informatie halen en weer terugleveren en die koppeling die hebben wij dus al. Klanten die aangeven gebruik te willen maken van het Schuldenknooppunt, merken daar op de werkvloer eigenlijk niets van. Nu is er een medewerker van een schuldhulpverlener die een schuldhulpverlening start, straks krijgen ze het berichtje via het Schuldenknooppunt. Centric en andere klanten hebben al een standaard workflow verwerking, daar hebben we dus al iets werkends voor. Bij nieuwe klanten is implementatie binnen 2/3 maanden mogelijk  juist omdat we die verwerking al gestandaardiseerd hebben. Wanneer de test achter de rug is kunnen wij heel snel schakelen.”

Wat zie jij als speerpunt voor het Schuldenknooppunt in de komende tijd?

“Vanuit mijn perspectief denk ik dan aan het contact met de belastingkantoren. Ik heb voor mijn gevoel daar een soort bemiddelaarsrol en merk dat de communicatiestromen daar anders lopen. Dat is wat mij betreft wel een onderwerp waar nog eens goed naar gekeken moet worden. Daar zie ik wel een rol voor jullie, de contacten met de belastingkantoren. Neem als voorbeeld de Bghu, daar zit Marieke Vrisou van Eck en zij is ook bestuurslid van het Schuldenknooppunt. Uiteraard hebben zij het Schuldenknooppunt goed in het vizier, maar er zijn ook klanten waar een hoofd invordering moet beslissen of hij hierin gaat investeren of niet. Terwijl hij nooit met een deelnemer praat, of met een gemeente. Op zijn niveau is er geen bemoeienis van een wethouder en wanneer een directeur er dan ook niet over begint, dan heeft aansluiten op het Schuldenknooppunt wellicht niet de prioriteit die het zou moeten hebben.”

Marieke Vrisou van Eck, Directeur BghU:

“Vanuit LVLB dragen we de stichting Schuldenknooppunt een warm hart toe. Hier komen schuldhulpverlening en schuldeisers in een vroeg stadium samen om snel en efficiënt schulden te regelen. Onze leden voeren de lokale belastingtaak uit en vervullen daarmee de rol als schuldeiser. Door als schuldeiser deel te nemen aan het Schuldenknooppunt draag je bij aan eerder schuldenrust te brengen én aan ieders efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering. Daarom zijn we blij met beschikbare koppelingen en adviseren wij onze leden om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt .”

Heb je nog tips voor ons?

“Ik denk dat de tijd, het feit dat mensen aan het idee van het Schuldenknooppunt kunnen wennen gaat bijdragen aan het succes. Het moet gewoon eerst goed landen allemaal. En wat ik hierboven al zei: hou goed in de gaten hoe de hazen lopen bij gemeenten en belastingsamenwerkingen en zorg dat iedereen op een lijn komt.”

Marco: “Hoe kijken jullie tegen het bewindvoeringsstuk aan?

“Wij hebben al een jaar of drie de volledige keten met bewindvoerders. Onze klanten vragen zich af wat de ambities van het Schuldenknooppunt met de bewindvoering zijn. Dit is natuurlijk een andere markt, die veel meer versnipperd is. Er kunnen nu misschien wel 2,5 duizend kantoren inloggen. Dus mijn vraag aan jullie: Hoe kijken jullie tegen het bewindvoeringsstuk aan?”

Antwoord Marianne Oostrik: “We voeren op dit moment verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van bewindvoerders, schuldeisers en leveranciers van software voor bewindvoerders om de aansluiting op het Schuldenknooppunt te realiseren. Kennis en ervaring van BakerWare vanuit hun eigen oplossing voor bewindvoerders nemen we graag hierin mee. Uiteindelijk gaat het er voor de gebruikers van Bakerware om dat zij vanuit de software van Bakerware via het Schuldenknooppunt schuldhulpverleners kunnen bereiken en vice versa. Daarom zijn wij erg blij dat Bakerware hun aansluiting op het Schuldenknooppunt realiseert.”

Aansluiten op het Schuldenknooppunt

Heeft u ook interesse om in het Schuldenknooppunt? Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden wanneer u meer wilt weten. Via de nieuwsbrief en onze LinkedIn pagina informeren wij u over laatste ontwikkelingen. Direct aansluiten kan uiteraard ook.