Kredietbank Nederland is een van de partijen die vanaf het begin betrokken is bij de ontwikkeling van het Schuldenknooppunt. Overtuigd van de meerwaarde van het Schuldenknooppunt fungeert Kredietbank Nederland als een enthousiaste voorstander van het gebruik ervan. We spraken met directeur Hans van der Meulen over de toekomst van het Schuldenknooppunt en de impact van het standaardiseren van berichten. Ook de visie van Hans op het aansluiten van meer schuldeisers en hoe Kredietbank Nederland haar rol daarin ziet, komt aan bod.

Hans, je bent sinds 2018 directeur van Kredietbank Nederland. Wat staat er op dit moment hoog op de agenda?

“Op dit moment is dat vooral de doorontwikkeling van onze organisatie. Een grote lijn hierin is om de focus te verschuiven van rechtmatigheid naar doelmatigheid. Dat is overigens in de hele branche aan het veranderen. De schuldhulpverlening komt echt uit de rechtmatigheid. Het staat bol van wetgeving, procedures, regels en voorschriften. Om mensen met financiële problemen beter te helpen, is het nodig om hier ‘lenig’ in te zijn en meer maatwerk te leveren. We proberen ons te ontworstelen aan de rigiditeit van de regels. We zien liever richtinggevende richtlijnen, dan beperkende regels. Het is zoeken naar speelruimte.”

In de komende jaren ligt onze focus op de volgende speerpunten;

  • Hoe gaan we meer mensen bereiken (mensen wachten 5 jaar)?
  • Hoe gaan we mensen sneller helpen?
  • Hoe kunnen we drempels tot schuldhulp, samen met gemeenten, verlagen?
  • Procesoptimalisatie (hoe maken we het proces nog beter?)

Maatwerk, maar ook standaardisatie belangrijk

“Schuldhulpverlening blijft maatwerk. We werken mét mensen en vóór mensen. Elke situatie is anders. Daarom is die ‘lenigheid’ belangrijk. Je zoekt naar de variatie in je oplossing om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten bij een klant. Dat stuk is lastig te standaardiseren. Onderliggende werkzaamheden kunnen juist wel worden gestandaardiseerd. Die standaardisatie helpt om het proces zo effectief mogelijk te maken. Dan denk ik uiteraard meteen aan het Schuldenknooppunt.”

Het Schuldenknooppunt versnelt het treffen van een schuldregeling door standaardisatie van processen

“Om een schuldregeling tot stand te brengen, moet altijd een regeling met een schuldeiser worden getroffen. Berichtenverkeer via Schuldenknooppunt is gestandaardiseerd. Zo wordt ons werk veel makkelijker en sneller.” 

Jullie werken al een tijd met het Schuldenknooppunt; wat is de meerwaarde die jullie ervaren?

“De grote meerwaarde is dat wij op een uniforme manier met elkaar communiceren. Er is samen met schuldeisers afgesproken wat er nodig is om een regeling tot stand te brengen. En dat zit in het Schuldenknooppunt. En ook niet meer dan dat. Die communicatie zonder franjes maakt dat het proces veel sneller verloopt. Dat is het voordeel van standaarden. Dat het systeem digitaal is, biedt enorm veel snelheid, want er komen geen aparte mailtjes of telefoontjes aan te pas. Je vult wat in, drukt op een paar knoppen en klaar is Kees. Het is super eenvoudig!”

Hoe werkt het Schuldenknooppunt in de praktijk?

“In de praktijk werkt het uitstekend – wanneer een schuldeiser ook is aangesloten.  De praktijk is ook dat mensen gemiddeld 14 schuldeisers hebben. Van die 14 zijn er nu 3 à 4 aangesloten. Daar is dus nog veel efficiëntie te behalen, want voor die anderen moeten we nog steeds mailen, bellen of stukken uitwisselen.”

Wat zou je willen zeggen tegen de schuldeisers die in de wachtstand staan?

“Sluit je aan! Want het is echt win-win. Het is in het belang van de klant, het is voor ons als Kredietbank win-win, maar ook vooral voor jou als  schuldeiser die zich aansluit. Het scheelt je gewoon een hele hoop werk. Dus stop met kat uit de boom kijken. Het systeem heeft zichzelf bewezen. Probeer het nou gewoon. Je hebt er zoveel gemak van. En wij dus ook.”

Het logo van het Schuldenknooppunt prijkt groot op de homepagina van Kredietbank Nederland. Waarom vinden jullie het belangrijk om dit te laten zien? 

“Dat heeft met het over de streep trekken van die schuldeisers te maken. Al trekken we maar hun interesse. We zien het als onze bijdrage aan onze gezamenlijke taak om het Schuldenknooppunt breed onder de aandacht te brengen. Onze organisatie en medewerkers hebben er belang bij dat meer schuldeisers zich aansluiten.” 

Wie zijn de belangrijkste schuldeisers waarmee jullie via het Schuldenknooppunt contact hebben?

“Alle schuldeisers zijn wat ons betreft even belangrijk. Als we kijken met wie we op dit moment het meest communiceren dan zijn dat gerechtsdeurwaarders en incasso bedrijven. Die hebben zich voorloper getoond door het Schuldenknooppunt snel te omarmen. Er zijn nog wel een aantal partijen die wij er heel graag bij zouden willen zien. Het is prachtig dat we een pilot gaan doen met de Belastingdienst, als zij via het Schuldenknooppunt gaan communiceren kan het snel gaan.”

“Mijn wens is dat het Schuldenknooppunt deel uitmaakt van de onomstreden instrumenten binnen de schuldhulp. En dat het in een adem genoemd wordt met oplossingen als VISH, het saneringskrediet en Collectief Schuldregelen. Want in dat lijstje hoort Schuldenknooppunt thuis. Daarom vind ik het ook mooi dat het ministerie in haar stukken altijd het Schuldenknooppunt benoemt, het is een belangrijk instrument!”

Hans van der Meulen, Directeur Kredietbank Nederland

Welke schuldeisers zien  jullie graag aangesloten op het Schuldenknooppunt?

“Als eerste zou ik zeggen: zorgverzekeraars. Er zijn er nu een aantal aangesloten of daarmee bezig (redactie: Menzis, ONVZ, Achmea en VGZ).  Ik zou ze allemaal willen aansporen om werk te maken van hun aansluiting. Daarnaast zouden wij het geweldig vinden wanneer ook banken aansluiten. Dan gaan we echt meters maken. Daarnaast energiebedrijven, woningcorporaties, en partijen  die ook een rol spelen in vroegsignalering.”

Hoe denk je over een wettelijke verplichting om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt?

“Dat lijkt me lastig en dat is voor het Schuldenknooppunt vast niet nodig. Het platform bewijst zichzelf. Vanuit de zijde van schuldhulpverleners zien we dat veel gemeenten, al dan niet vertegenwoordigd door een kredietbank, deelnemen in het Schuldenknooppunt. In hun rol als schuldeiser maken er nog maar een twintigtal gemeenten zelf gebruik van het Schuldenknooppunt. Dus ook daar is nog veel winst te behalen. Het zou goed zijn dat iedere schuldeiser, ook gemeenten, gaat overwegen om deel te gaan nemen aan het Schuldenknooppunt.”

Onderneemt KBNL zelf ook stappen om hierover met deze schuldeisers in contact te komen?

“Als wij een schuldregelingsvoorstel sturen, staat er altijd onder: sluit aan bij het Schuldenknooppunt. We hebben onlangs met het Schuldenknooppunt afgesproken om samen op te trekken om proactief onze relaties te benaderen. Onze relatiemanagers gaan in gesprek met gemeenten om deze enthousiast te maken om aan te sluiten. Verder werk ik samen met Maurits Colly om grote partijen te interesseren en te activeren.”

Het Schuldenknooppunt richt zich nu op het proces schuldregelen; de komende periode komen daar betalingsregelingen, schuldinventarisatie en bewindvoering bij.

Zijn er nog andere terreinen waar je graag zou zien dat het Schuldenknooppunt een bijdrage kan leveren aan noodzakelijke gegevensuitwisseling?

“Bewindvoering is fijn, want dan kun je heel snel de koppeling maken naar betalingsregelingen. Dus ook bij de 100% betalingsregelingen, dat is eigenlijk geen schuldregeling, want je zorgt dan dat er 100% betaald wordt. Maar ik wil ook zeggen: hou de focus op de grote lijnen en probeer niet te veel terreinen tegelijk te ontginnen.” 

Hoe zie je de toekomst van het Schuldenknooppunt?

“Rooskleurig! Met de kanttekening dat we echt moeten doorzetten om zoveel mogelijk partijen te interesseren om mee te doen. Je wilt naar een situatie waarbij je van de 14 schuldeisers er 12 via het Schuldenknooppunt kunt benaderen. Dus dat 80% is aangesloten en 20% niet en niet andersom. Er zijn ambassadeurs nodig om die missie te laten slagen. De Belastingdienst en partijen als het CJIB zijn mede hierom heel belangrijk. Die hebben we gewoon nodig. En dat geldt ook voor de banken. Dus ik zeg: volhouden en gewoon vol doorgaan om partijen te motiveren om mee te doen. Want dan gaat het echt vliegen!”

Ook communiceren via het Schuldenknooppunt?

Wil je meer weten over het Schuldenknooppunt? Meld je dan aan voor een van de informatiebijeenkomsten die we elke maand organiseren.  Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. En zijn er vragen? Neem dan contact op, we helpen je graag op weg. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.