Ook LAVG sluit aan op het Schuldenknooppunt

Een moderne incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie is altijd in ontwikkeling. Bij LAVG (Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders), begrijpen ze dat een klant altijd koning is en dat dit geldt voor beide zijden van de medaille. We spraken met Edwin Huizing, over ‘groen’ incasseren en over hun aansluiting op het Schuldenknooppunt.

Hoe het was: elke organisatie zijn eigen platform

Edwin Huizing, Afdelingshoofd bij LAVG: “Als een schuldenregeling onvermijdelijk is, dan is het belangrijk om die regeling zo snel mogelijk te treffen. Helaas duurt het treffen van een regeling in de praktijk vaak lang. Langer dan nodig is. En dit zorgt voor onbegrip en onrust.”

Veel verschillende kanalen

“Onze communicatie met schuldhulpverleners en schuldeisers verloopt via verschillende kanalen: telefoon, e-mail en dagelijks een stapel briefpost. We zijn blij dat er eindelijk een landelijk platform is waar iedereen bij kan aansluiten. Door de communicatie te verbeteren én te versnellen, leveren we een belangrijke bijdrage aan het sneller treffen van een schuldenregeling en voorkomen hiermee onnodige kosten. Immers, door onze aansluiting op het Schuldenknooppunt wordt er eerder schuldenrust voor de debiteurklant gecreëerd, doordat er sneller duidelijkheid is over de oplossing van de schuldproblemen.

We hopen dat ook andere instanties volgen om de aansluiting te realiseren. En wat ons betreft geldt dat in ieder geval voor alle leden van de NVVK. Want hoe meer organisaties er deel van uitmaken, hoe beter! Wij zijn er in ieder geval mee in onze nopjes.”

Wat maakt dat jullie direct de koe bij de hoorns vatten?

Edwin: “Schuldhulpverlening is een essentieel onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Het is voor ons allen van belang dat we op een veilige en snelle manier de informatie uitwisselen om de gewenste schuldenrust te bewerkstelligen. De schuldhulpverlener geeft via Schuldenknooppunt aan dat ze een opgave van de schuld willen ontvangen en wij sturen de gevraagde gegevens toe. Veilig en snel.”

Schuldhulp wordt steeds belangrijker

Edwin: “Naast het Schuldenknooppunt hebben we ons ook direct aangemeld voor Collectief Schuldregelen. Collectief Schuldregelen versnelt en maakt het proces makkelijker om tot een minnelijke schuldregeling te komen. Er wordt door schuldeisers vooraf akkoord gegeven op betaalvoorstellen en dossiers worden collectief afgehandeld. Het resultaat is dat de doorlooptijden worden verlaagd en er minder administratie is. Een win-winsituatie.”

Voor de debiteurklant die echt niet kan betalen en er sprake is van een problematische schuld, wordt er rust gecreëerd. “Onze aansluiting op het Schuldenknooppunt én het collectief schuldregelen levert hier een belangrijke bijdrage in.”

LAVG is erg enthousiast over Schuldenknooppunt

Edwin Huizing over het Schuldenknooppunt
Edwin Huizing, Afdelingshoofd LAVG

Edwin: “Wij zien een enorme meerwaarde in het platform voor ons kantoor en onze werkzaamheden. Doordat we eenvoudiger en efficiënter communiceren, besparen we tijd en ontlasten we onze afdelingen. Hierdoor besparen wij kosten. Ook de schuldhulpverlener, opdrachtgever en debiteur profiteren. Het schuldenproces kan een stuk sneller doorlopen worden waardoor er eerder schuldenrust ontstaat.

Daarom hopen we dat meer instanties zich op korte termijn aansluiten bij het Schuldenknooppunt. Hoe meer partijen zich aansluiten, hoe groter het succes!”

Vragen over aansluiten bij het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor je je kunt aanmelden. Via de nieuwsbrief en onze LinkedIn pagina blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Direct aansluiten kan uiteraard ook, maar neem je liever eerst contact met ons op voor het maken van een afspraak dan staat ons team klaar om je op weg te helpen. Klik hier voor een geanimeerde uitleg van het Schuldenknooppunt.