Marianne Oostrik is al sinds de start van het project in 2016 betrokken bij de geleidelijke ontwikkeling van het Schuldenknooppunt. Met haar brede ervaring in het sociale domein is zij de juiste vrouw op de juiste plaats. In dit artikel maken we nader kennis met deze gedreven professional. 

Het Schuldenknooppunt faciliteert een snelle afwikkeling van schulden

Marianne Oostrik: “Het Schuldenknooppunt is in mijn optiek een heel belangrijk onderdeel om mensen met financiële problemen beter en sneller te kunnen helpen. Het is echter geen doel op zich. Het Schuldenknooppunt speelt een een faciliterende rol voor professionals in de wereld van schuldhulpverlening. Het helpt hen om sneller en efficiënter te communiceren om mensen met financiële problemen beter kunnen helpen. Vanuit dat karakter van waarde toevoeging wordt invulling gegeven aan het Schuldenknooppunt.” 

Marianne Oostrik; een lange carrière in de schuldhulpverlening

Marianne Oostrik: “Vanaf 2013 ben ik werkzaam in de wereld van schuldhulpverlening. Eerst als beleidsadviseur bij de NVVK en de laatste jaren als projectleider van het Schuldenknooppunt. Vanaf het begin heb ik mij verbaasd over hoeveel tijd het kost om een overzicht van iemands schulden te krijgen. En vervolgens ook om in afstemming met schuldeisers een afspraak over gehele of gedeeltelijke afbetaling te maken. Ik vroeg me oprecht af waarom daar niet al eerder een oplossing voor ontwikkeld was. Marktpartijen waren wel met initiatieven gestart om gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Helaas liepen die allemaal tegen het ‘kip-ei’-principe aan: schuldeisers sluiten aan als er voldoende schuldhulpverleners aansluiten, die alleen aansluiten als er voldoende schuldeisers zijn aangesloten.” 

In 2016 ontstond aanleiding Schuldenknooppunt

Marianne Oostrik: “In 2016 was de introductie van een nieuwe portal van een schuldeiser de concrete aanleiding om binnen de NVVK een project te starten. Het ultieme doel: zoek  naar een uniforme oplossing voor digitale communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Uitgangspunt dat we vanaf het begin hanteren is dat de oplossing draagvlak moest hebben bij alle belanghebbenden: schuldhulpverleners, schuldeisers en softwareleveranciers. Anders zou het mogelijk toch weer op een kip-ei-verhaal uitdraaien en daar is de sector niet bij gebaat.

Voordat ik bij de NVVK aan de slag ging, was ik werkzaam bij BKR. Daar had ik veel contact met banken die bezig waren met STP, Straight Through Processing, of te wel: hoe kunnen we een proces zo inrichten dat er geen handmatige handelingen meer nodig zijn. Dat is een ander uiterste, maar zorgt er wel voor dat de inrichting van processen zo ‘lean’ mogelijk zijn.” 

Ook ‘lean’ opzet voor Schuldenknooppunt

Marianne Oostrik: “Ook voor het Schuldenknooppunt is dat een belangrijk uitgangspunt: hoe kunnen we het proces van schuldregelen zo inrichten dat schuldhulpverleners een zo eenvoudig mogelijk betaalvoorstel kunnen voorleggen. Waarop schuldeisers vervolgens een beslissing kunnen nemen om wel of niet akkoord te gaan. Welke informatie is daarvoor echt noodzakelijk, en welke niet? Tijdens de sessies waarin we dat met schuldhulpverleners en schuldeisers hebben besproken, bleek dat schuldhulpverleners informatie doorgaven aan schuldeisers, waar schuldeisers eigenlijk niets mee deden.” 

Samen met belanghebbende partijen ontwikkeld

Marianne Oostrik: “Dit soort overleggen geven mij energie: met alle belanghebbenden om tafel zitten, het gesprek aangaan, elkaars standpunten herkennen en erkennen en toewerken naar een oplossing waar iedereen tevreden over is. Daarmee creëer je draagvlak voor een duurzame oplossing. Een duurzame oplossing betekent dat je iets niet op korte termijn opnieuw hoeft te doen. En dat spreekt mij enorm aan. Ik houd er niet van om zaken dubbel te doen, ik doe het liever in één keer goed.” 

Aansluiten op het Schuldenknooppunt

Aansluiten gaat in twee  eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en schuldhulpverleners. Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Via de nieuwsbrief en onze LinkedIn pagina informeren wij u over laatste ontwikkelingen. Direct aansluiten kan uiteraard ook.