Kun je ons meenemen door je reis hier, vanaf het moment dat je begon tot aan nu?

Toen ik als beleidsadviseur bij de NVVK werkte kregen wij in 2016 van meerdere NVVK-leden de vraag of er geen oplossing bedacht kon worden voor de vele portals die schuldeisers in de lucht brachten. In een verkennend onderzoek van de NVVK werd bevestigd dat niet alleen schuldhulpverleners, maar ook schuldeisers behoefte hadden aan een digitale standaard. In september 2017 ben ik als projectleider ben ik gestart met het project, dat na een onderzoek, veel gesprekken en overleggen, een proof-of-concept, nog meer gesprekken en overleggen, is uitgegroeid tot het Schuldenknooppunt.

Al redelijk snel is Bart van de Ven bij het project gekomen als technisch projectleider, Anja Gosman was de projectsecretaris en met de komst van Geert van Dijk in 2019 als directeur van de NVVK hebben we flinke stappen kunnen zetten. Midden in Coronatijd drukte Carsten Herstel in januari 2021, directeur-generaal van het ministerie van SZW, tijdens een digitale startbijeenkomst op de startknop van het Schuldenknooppunt.

Mijn werk bestond naast de bestuurlijke en organisatorische inrichting vooral uit het bijeenbrengen van partijen om het Schuldenknooppunt in technisch en organisatorisch opzicht (door) te ontwikkelen. Draagvlak in het veld en aansluiting op de werkprocessen heeft daarbij altijd vooropgestaan. Zo is elk bericht dat via het Schuldenknooppunt wordt uitgewisseld tot stand gekomen door input van schuldhulpverleners, schuldeisers en softwareleveranciers. En bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties uit de schuldenketen.

Begin vorig jaar zijn we begonnen met het inrichten van een staande organisatie en zijn er nieuwe mensen aangetrokken. Maurits Colly en Mirjam Zwamborn hebben beiden onderdelen van mijn functie overgenomen. Mijn werkzaamheden kon ik daardoor langzaamaan overdragen waardoor mijn rol veranderde van inhoudelijke duizendpoot naar strategisch adviseur.

Welke belangrijke lessen heb je geleerd?

Tijdens mijn werk heb ik vooral gemerkt hoe belangrijk het is om goed te luisteren naar mensen, naar ideeën, maar ook met een open houding naar kritiek. Want in die kritische noot zitten altijd aanknopingspunten om te verbeteren. Of dat nu iets is in de techniek, in de aanpak of in de organisatie.

Het hele traject met het Schuldenknooppunt heeft mij vooral geleerd hoe het is om een bedrijf te starten. Het Schuldenknooppunt kun je zien als een startup met alle mooie, boeiende, uitdagende en ook moeilijke momenten op het gebied van product, governance, organisatie en financiën.

Hoe zou je de teamcultuur bij het Schuldenknooppunt beschrijven?

Vanaf de start hebben we binnen het Schuldenknooppunt open communicatie hoog in het vaandel gehad. Om iets op te bouwen als het Schuldenknooppunt moet je weten wat je aan elkaar hebt en elkaar kunnen vertrouwen. Dat was al toen Bart en ik vooral met z’n tweeën aan de slag waren, maar ook nu het team naar 6 medewerkers is uitgegroeid. Naast het harde werken om het Schuldenknooppunt tot een succes te maken vind ik het ook belangrijk om met elkaar een werkplek te creëren waar het leuk werken is, iedereen zich op zijn plek voelt en gewaardeerd wordt. Tot nu toe hoor ik van de nieuwe collega’s dat dit goed gelukt is.

Je vertrekt nu bij het Schuldenknooppunt, wat ga je doen?

Nu de nieuwe vaste medewerkers aan de slag zijn is het voor mij als ingehuurde medewerker tijd om het Schuldenknooppunt te verlaten. Vanaf 1 februari ga ik aan de slag als procesbegeleider in het programma Verbinden Schuldendomein van VNG Realisatie. Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging om vanuit het perspectief van gemeenten mee te werken aan het verder optimaliseren van de schuldketen in Nederland. Het programma Verbinden Schuldendomein ondersteunt gemeenten om mensen met schulden beter en sneller te helpen. Ik zal waarschijnlijk aan de slag gaan op het dossier gegevensuitwisseling, zodat ik de bij het Schuldenknooppunt opgedane kennis en ervaring hiervoor kan inzetten.