Stichting Schuldenknooppunt verwelkomt Martha van der Schaar, directeur Zorgverzekeringswet bij het CAK, als nieuw bestuurslid. Sociaal, betrokken, gedreven en vaardig, zijn termen die passen bij Martha, die haar hele werkende leven in dienst was van de overheid. We spraken haar over de nieuwe bestuursfunctie bij het Schuldenknooppunt, over werken als ambtenaar en over het zo goed mogelijk helpen van mensen met schulden. 

Op de hoogte van nieuwe initiatieven zoals het Schuldenknooppunt

“Door mijn vak blijf ik op de hoogte van nieuwe initiatieven en daarom kende ik het Schuldenknooppunt al. Vanuit de kwetsbare doelgroep van mensen met schulden vind ik het heel belangrijk om dit initiatief van harte te steunen. Mensen hebben vaak niet alleen bij ons schulden. Zolang er niet wordt ingegrepen, nemen schulden alleen maar toe. Overzicht is hier het sleutelwoord.

Om grip op een schuldensituatie te krijgen is overzicht en inzicht nodig in de daadwerkelijke afloscapaciteit. Pas dan kan er een regeling worden getroffen. Dan weet een schuldeiser ook: dit is het! Meer zit er niet in. Dat vind ik heel mooi aan dit initiatief. “

Wij kennen de problemen natuurlijk goed vanuit onze eigen praktijk. We zijn op de hoogte van wat er kan spelen, ook door de persona’s die we hebben gecreëerd op basis van beschikbare data.  Daar waar we het makkelijker, sneller en eenvoudiger kunnen maken, moeten we dat gewoon doen.” 

Martha wil af van de bestuursrechtelijke premie

Martha: “Door ons dagelijkse werk zien wij wat schulden doen bij mensen. Het zorgt voor veel stress. Dat kan weer invloed hebben op de gezondheid van mensen. Wij zetten ons op verschillende manieren in om schulden bij burgers te voorkomen en waar mogelijk op te lossen.”

Door mijn werk bij het CAK bewust van de noodzaak van het Schuldenknooppunt 

“We zien bij het CAK met eigen ogen hoe moeilijk het voor mensen is wanneer ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Daarom is een goede betalingsregeling zo belangrijk. Dan is een initiatief als het Schuldenknooppunt, wat overzicht en inzicht brengt en mensen sneller weer op de been krijgt, natuurlijk fantastisch. Daar willen wij als CAK graag aan bijdragen. Onze bestuursvoorzitter Hans Ouwehand was bij de lancering aanwezig en stelde mij voor als bestuurslid. Een taak die bij me past en waar ik me graag voor inzet.”

Martha’s carrière is er een met allemaal overheidsfuncties. We vroegen haar waarom ze zo graag voor de overheid werkt.

“Ik vind het werken als ambtenaar heel leuk en eerbaar. Ik woon in Den Haag, ik zie de torens van de verschillende ministeries en afdelingen van de overheid en ben trots dat ik daar onderdeel van uitmaak. Wat ik gaaf vind is dat ik er als ambtenaar invloed op heb dat zaken goed geregeld zijn in Nederland. Dat ik daar een steentje aan mag bijdragen vind ik fantastisch.” 

Het werk van Martha van der Schaar omvat de volgende 5 regelingen:

  • De Regeling Onverzekerden: alle mensen die in Nederland wonen moeten verzekerd zijn voor zorgkosten.
  • Regeling gemoedsbezwaarden: een regeling voor mensen die zich vanuit religieuze overtuiging niet willen verzekeren. Zij betalen hun verzekering uit een door hen zelf opgebouwd belastingpotje. Een mooi voorbeeld van hoe het CAK meebeweegt met de dilemma’s die zich in de maatschappij voordoen. 
  • SOV regeling; een regeling voor dak-en thuislozen die geen zorgverzekering hebben. Maar wel met zorgkosten te maken hebben. Hierbij worden kosten direct aan de zorgverlener vergoed. Ook Oekraïense vluchtelingen vallen bijvoorbeeld onder deze regeling tot ze een BSN hebben. De grondslag van deze regeling ligt bij wijlen Els Borst. Een memorabele quote uit een toespraak uit 1998:  “Voor beschaving moet je verder kijken dan je portemonnee of je carrière.” ” Beschaving is de wijze waarop een land omgaat met daklozen, psychiatrische patiënten en asielzoekers.” 
  • Dan is er nog de Regeling onverzekerbare vreemdelingen: wanneer er  zorg wordt verleend aan een vreemdeling zonder verblijfsvergunning.
  • En als laatste de Regeling van de Zorgverzekeringswet waar zorgverzekeraars hun klanten voor aanmelden wanneer ze langer dan 6 maanden hun premie niet hebben betaald.

De toekomst van het Schuldenknooppunt: alle schuldeisers en schuldhulpverleners aangesloten!

“Het is belangrijk dat deelnemers via het Schuldenknooppunt een zo compleet mogelijk overzicht krijgen van de bestaande schulden. Nu zijn nog niet alle partijen aangesloten. En dan kom je erachter dat er nog een fitness abonnement niet is betaald en toch elders nog een achterstand is. Dat volledige overzicht is de eerste stap om burgers uit de schulden te krijgen. Daarnaast zou het super zijn wanneer we via het Schuldenknooppunt ook ‘best-practices’ kunnen delen. We zouden elkaar richting kunnen geven over hoe we met zijn allen zo goed mogelijk kunnen helpen en schulden kunnen voorkomen. Dat mensen met een schone lei kunnen beginnen en wij er samen voor zorgen dat ze niet meer in dezelfde positie terecht komen. Hoe completer de informatie is, hoe beter en betrouwbaarder het Schuldenknooppunt is. Daarom wil ik alle partijen oproepen: sluit aan, doe mee…het is zo belangrijk dat we allemaal aansluiten.  Laat het Schuldenknooppunt hét loket worden waar je heen gaat wanneer je als (schuld)hulpverlener met mensen met schulden te maken krijgt.”

Martha: “Bestuurslid bij het Schuldenknooppunt zijn, dat is bijdragen aan een hoger doel”

Het Schuldenknooppunt draagt bij aan een hoger doel

Martha: “Het CAK gaat over zorggelden. Hoe meer je over het hebben van schulden leest, hoe groter het besef van impact op de gezondheid van mensen dat het overkomt. Wanneer we mensen met schulden helpen, dragen we bij aan een nog hoger doel. Want het gaat over kwaliteit van leven, over geluk en over gezondheid. Je ziet dat mensen zonder schulden minder stress ervaren en zelfs langer leven. Daar zet ik graag mijn schouders onder. We doen het samen voor die burger. Kijk goed naar de situatie van de klant en hoe we hen het beste kunnen helpen. Daarom is het belangrijk dat ik hier vanuit de publieke samenwerking aan bijdraag.”

Martha van der Schaar: “Meer partijen laten aansluiten op een korte termijn is onze missie”

“Ik ga me er  hard voor maken om zoveel mogelijk partijen aan te sluiten op het Schuldenknooppunt. Ik zal sowieso dit artikel delen op LinkedIn en in contact treden met collega uitvoerders. Want ook zij hebben te maken met mensen met schulden. Dan nodig ik ze uit: kom kijken, kom praten en sluit aan!”

Martha: “Het is heel mooi wat er nu al staat, en fijn dat het zo goed draait. Het Schuldenknooppunt is eigenlijk zo ontzettend logisch dat vanuit die gedachte heel Nederland mee mag gaan doen. Daar gaan we voor. Dus bij deze de oproep aan collega ambtenaren: doe mee, sluit aan!”

Meer weten over het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en schuldhulpverleners.