In 2022 wisselen enkele bestuursleden elkaar af. Omdat Hanneke Scherjon afzwaait, gaat Wouter Weijenborg, Manager Debiteuren en Polis bij Menzis, aan de slag als bestuurslid van Stichting Schuldenknooppunt. Een groot voorstander van vroegsignalering en het zoveel mogelijk voorkomen van schulden. Hij is zich zeer bewust van het belang van een vlotte afwikkeling wanneer mensen toch in de problemen komen. En dat maakt hem voor het Schuldenknooppunt de juiste man, op de juiste plaats! Tijd voor een korte introductie.

Waar zet jij je wekker voor?

“Ik draag graag, samen met mijn collega’s, mijn steentje bij aan het financieel toegankelijk houden van de zorg in Nederland. We realiseren ons vaak niet dat Nederland een zeer goed zorgstelsel heeft waar rijk en arm toegang hebben tot alle vormen van zorg. Er wordt niet gekeken wat je afkomst is, maar naar welke zorg je nodig hebt. Dat is iets waar we heel zuinig op moeten zijn. 

Daarnaast willen we bij Menzis graag werken aan de leefkracht van onze klanten. ‘Financieel leefkrachtig’ is hiervoor een solide basis. We weten allemaal dat bijvoorbeeld roken slecht is voor je gezondheid, maar probeer maar eens te stoppen met roken als je ook nog veel stress hebt over je financiën. 

In het algemeen kun je stellen dat wij altijd naar oplossingen zoeken. We gaan ervan uit dat 99.9% van de mensen het liefst normaal wil betalen, maar dat dit bij sommigen gewoon niet goed lukt.”

Hoe kijk je tegen het Schuldenknooppunt aan?

“Ik denk dat door het Schuldenknooppunt 2 zaken kunnen verbeteren. Eén is de administratieve last terugdringen. Maar de tweede, en die is voor mij veel belangrijker, is dat de schuldhulpverlener een sneller en completer beeld krijgt van de problemen die de schuldenaar heeft. Want we weten dat hoe sneller actie ondernomen wordt, des te kleiner de achterstand! En hoe kleiner de achterstand, des te sneller is iemand weer uit de problemen.”

Quote: “Hoe meer partijen meedoen, des te sneller lossen we samen schulden op. Daarnaast helpt het Schuldenknooppunt om de administratieve last binnen je eigen organisatie terug te dringen. Dus ik zeg: doen!”

Wouter Weijenborg, Manager Debiteuren en Polis Menzis.

Wat kan er op politiek/landelijk niveau worden verbeterd volgens jou?

“We hebben nu een minister voor Armoede en dat is een stap in de goede richting. Nu moeten, onder andere, vanuit dit ministerie vervolgstappen worden gezet. Het door de politiek omarmen van bijvoorbeeld het Schuldenknooppunt zou een zeer wijze zet zijn. Ook denk ik dat de overheid een taak heeft om erop toe te zien dat er meer met de vroegsignalerings-signalen gebeurt. Er zijn nog steeds te veel gemeenten die hier onvoldoende aandacht voor hebben. Daarmee laten ze kansen liggen om te voorkomen dat mensen of gezinnen in de problemen komen. Waarbij uiteindelijk de rekening vaak op het bordje komt te liggen van dezelfde overheid, door voorzieningen als WMO, Participatiewet, Jeugdzorg etc. Daarnaast ligt er ook een taak bij de overheid om te kijken naar hun eigen incasso-activiteiten. Om overal waar dat mogelijk is incassowerkzaamheden zo verantwoord mogelijk uit te voeren en minder te werken met boetes en verhogingen waar dat kan.”

Waar ben je tot nu toe in je carrière het meest trots op?

“Ouder worden heeft nadelen, maar ook een voordeel: dat je steeds meer dingen hebt waar je met gepaste trots op terug kunt kijken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan implementaties van nieuwe ERP-systemen*, fusies, digitaliseringsprojecten, implementatie van een deel van de Zorgverzekeringswet en halvering van het aantal Menzis klanten met problematische schulden. Het meest trots ben ik op de wijze waarop we deze zaken samen hebben gedaan. Met respect voor het individu en het resultaat scherp voor ogen.”

We zien een quote van jou bij de schuldenaanpak van Menzis….

Je legt daar de link tussen de negatieve invloed van het hebben van schulden op de gezondheid van klanten. Lag deze inslag ten grondslag aan het beleid dat jullie nu voeren? 

“Eigenlijk is het een logica die steeds helderder werd. Werd er 15 – 20 jaar geleden gekeken werd naar preventie in de zorg, dan ging het met name om de medische kant van de zaak: bevolkingsonderzoeken om bijvoorbeeld borstkanker op te sporen. Uiteraard zeer nuttig, maar het werd ook duidelijk dat deze vorm van preventie geen echte preventie is. Het helpt om vrouwen met kanker in een zo vroeg mogelijk stadium te vinden. Terwijl je eigenlijk wilt voorkomen dat er kanker ontstaat. Het is dan bijvoorbeeld goed om te stoppen met roken, meer te bewegen en minder te stressen. En bij die laatste komen ook schulden om de hoek kijken. Want naast gezondheidsproblemen is er niets wat zoveel stress oplevert als het hebben van schulden.” 

Hoe leeft het Schuldenknooppunt binnen jullie organisatie? Waar staat Menzis nu?

“Menzis is intern druk bezig met de voorbereiding om ons op een zo goed mogelijke manier aan te laten  sluiten op het Schuldenknooppunt. We hopen dat veel organisaties die stap nemen. Want hoe meer partijen meedoen, des te sneller kunnen we samen schulden oplossen. Daarnaast helpt het Schuldenknooppunt om de administratieve last binnen je eigen organisatie terug te dringen. Het Schuldenknooppunt heeft nu al een zeer kundig bestuur. Ook ik zet mijn ervaring en praktische inslag graag in om het Schuldenknooppunt verder te brengen.”

Wat wil je bereikt hebben wanneer je met pensioen gaat?

“Ik hoop dat ik nooit met pensioen ga in de zin dat ik niets meer doe. Ik zou graag tot aan het einde van mijn dagen een bijdrage blijven leveren aan de samenleving. En wat ik dan nog mag doen, is voor mij het ongelezen deel van mijn boek. Mijn droom is om het schuldenprobleem op te lossen. De realiteit is dat ik er alles aan zal doen om het zo klein mogelijk te maken.

Beter een beste buur….

“Als laatste wil ik een oproep doen aan iedereen die zijn of haar financiën goed op een rij heeft. Kijk eens om je heen of je mensen in je omgeving kunt helpen om met hen ook het financiële overzicht te maken wat je zelf hebt. En vind je het lastig om op iemand af te stappen, dan kun je je ook altijd melden bij bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje, Humanitas of een andere welzijnsorganisatie in de gemeente waar je woont.”

Aansluiten op het Schuldenknooppunt

Heeft uw organisatie interesse om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt? Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en schuldhulpverleners. Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Contact opnemen met het service team kan uiteraard ook! 

* Enterprise resource planning staat voor een computerprogramma gebruikt binnen organisaties ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.