Agenda Schuldenknooppunt

Werkgroep Privacy en Security

Online

De aansluit- en verwerkersovereenkomst van het Schuldenknooppunt worden aangepast en toekomstbestendig gemaakt. De overeenkomsten worden beknopter, en zullen meer verwijzen naar andere documenten. De inhoudelijke wijzigingen zijn beperkt. In deze sessie lichten we een en ander toe en is er ruimte voor vragen.  

Informatiebijeenkomst Schuldhulpverleners

Online

Tijdens deze online bijeenkomst geven we een algemene toelichting over het Schuldenknooppunt. Naast de werking, komen het gebruik en de kosten aan bod. Ook bespreken we hoe je kunt aanmelden en aansluiten. Voor de meeste schuldhulpverleners gaat dit via de integratie die beschikbaar is vanuit de eigen software (die nu in gebruik is). We beantwoorden […]

Werkgroep Privacy en Security

Online

In deze bijeenkomst van de Werkgroep Privacy en Security gaan we onder leiding van onze privacy officer Koen Versmissen en onze security officer Alexander Freund in overleg over de volgende onderwerpen: overeenkomsten, gedragscode, DPIA, Security assessment, AVG-rollen en ISO27001. We geven een toelichting op de actuele stand van zaken van deze onderwerpen en inventariseren welke […]

Informatiebijeenkomst

Online

Nu ook voor alle schuldhulpverleners, bewindvoerders en schuldeisers! Hoor meer over de nieuwe modules Meldingen bewindvoering, Schuldinventarisatie en Betalingsregeling en over het Schuldenknooppunt in het algemeen. Naast de werking, komen het gebruik en de kosten aan bod. Ook bespreken we hoe je kunt aansluiten. We beantwoorden vooraf gestelde vragen en uiteraard is er voldoende tijd […]

Informatiebijeenkomst

Online

Nu ook voor alle schuldhulpverleners, bewindvoerders en schuldeisers! Hoor meer over de nieuwe modules Meldingen bewindvoering, Schuldinventarisatie en Betalingsregeling en over het Schuldenknooppunt in het algemeen. Naast de werking, komen het gebruik en de kosten aan bod. Ook bespreken we hoe je kunt aansluiten. We beantwoorden vooraf gestelde vragen en uiteraard is er voldoende tijd […]