Over het schuldenknooppunt

Wij geloven dat de hele keten is gebaat bij een versnelling van het schuldhulpverleningsproces door digitalisering van gegevensuitwisseling. Met dit uitgangspunt is het Schuldenknooppunt ontwikkeld en in nauwe samenwerking met schuldhulpverleners en schuldeisers.
Het Schuldenknooppunt maakt gegevensuitwisseling tussen (schuld)hulpverleners en schuldeisers makkelijker en sneller. We verbinden initiatieven in de schuldenketen door op 1 standaard manier te communiceren via 1 kanaal. Hierdoor is er voor ketenpartijen nog slechts één aansluiting nodig: die op het Schuldenknooppunt.

Publiek-private samenwerking en geen winstoogmerk

Stichting Schuldenknooppunt is een publiek-private samenwerking van schuldhulpverleners en schuldeisers. We hebben met elkaar een maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen de sociale en financiële gevolgen van schulden te verminderen.

Toekomstvisie

Om het Schuldenknooppunt hét platform voor gegevensuitwisseling in de schuldenketen te laten worden zijn wij continue in gesprek met onze stakeholders over uitbreiding van het Schuldenknooppunt. Daarbij wordt steeds de vraag gesteld: met welke digitale berichten kunnen de verschillende procesonderdelen van de schuldenketen het best gefaciliteerd worden.  

Nadrukkelijk kijken we  naar de goede alternatieven die er al zijn en hoe die ontsloten kunnen worden via het Schuldenknooppunt. Zo versterken we elkaar en door deze initiatieven aan te laten sluiten op het Schuldenknooppunt, ontstaat voor deelnemers het belangrijke voordeel dat er voortaan nog slechts één aansluiting nodig is: die op het Schuldenknooppunt.

Collectief Schuldregelen en het Waarborgfonds zijn de eerste initiatieven die via het Schuldenknooppunt zijn ontsloten.

Roadmap Schuldenknooppunt

Roadmap v4 schuldenknooppunt

Organisatie

Stichting Schuldenknooppunt is gestart als initiatief van de NVVK en wordt ondersteund door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties van schuldhulpverleners en schuldeisers. De Raad van Toezicht oefent, onafhankelijk van het bestuur, toezicht uit. De Raad van Advies voorziet het Bestuur van advies over het te voeren beleid.

Bezoek de volgende pagina’s voor meer informatie over de organisatie van Stichting Schuldenknooppunt:

Op deze pagina kun je zien welke bijeenkomsten er zijn vanuit het Schuldenknooppunt.

Aansluiten of meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.