Over het schuldenknooppunt

Wij geloven dat de hele keten is gebaat bij een versnelling van het proces van minnelijk schuldregelen. Met dit uitgangspunt is het Schuldenknooppunt ontwikkeld.

Het Schuldenknooppunt zorgt voor korte heldere lijnen die sneller naar een oplossing leiden. Zo is de communicatie directer en is er minder ruimte voor fouten. Dit gebeurt door het bundelen van krachten en het inzetten van slimme technologie. We zijn zakelijk, maar verliezen nooit de mens uit het oog. We zijn zorgvuldig en op de hoogte van de laatste privacyregels. We zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen. Schuldenknooppunt is duidelijk, doelgericht en bereikbaar. Op krachtige wijze weten we mensen en bedrijven te verbinden en verenigen.

Wie zijn wij?

Het Schuldenknooppunt is gestart als initiatief van deNVVK en wordt ondersteund door de VNG. Het Schuldenknooppunt is ondergebracht in Stichting Schuldenknooppunt. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van schuldhulpverlenende en schuldeisende organisaties, van zowel publieke als private organisaties. Ook de NVVK en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zijn in het bestuur vertegenwoordigd. De Raad van Toezicht oefent, onafhankelijk van het bestuur, het toezicht uit. De Raad van Advies voorziet het Bestuur van advies over het te voeren beleid. Wilt u meer weten over de mensen achter het Schuldenknooppunt, bekijk dan de organisatiestructuur of bezoek de pagina governance.

Het Schuldenknooppunt wordt gedragen door een bevlogen groep professionals met jarenlange ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en informatievoorziening op het terrein van schuldhulpverlening.

Scope nu: minnelijke schuldregeling

In deze fase bevat het Schuldenknooppunt vooral berichten over de minnelijke schuldregeling, zoals: 

  • de hoogte van de vordering  
  • het voorstel voor betaling  
  • het akkoord daarop van de schuldeisers

Ook is het mogelijk dat schuldeisers via het Schuldenknooppunt vooraf akkoord op betaalvoorstellen geven, vanuit Collectief Schuldregelen of een NVVK-convenant.

Subsidie en financieringsmodel

Het Schuldenknooppunt is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2019 is het Schuldenknooppunt getest door een startgroep van een aantal schuldeisers en  schuldhulpverleners. Op basis van deze  ervaringen is het Schuldenknooppunt gereed gemaakt voor landelijke uitrol. De coronacrisis heeft de ontwikkeling van het Schuldenknooppunt in een stroomversnelling gebracht. Het Schuldenknooppunt wordt vanaf januari 2021 landelijk uitgerold. Het huidige financieringsmodel zorgt voor een solide basis en biedt mogelijkheden voor een verdere doorontwikkeling van het initiatief.

Toekomstvisie

In de toekomst is uitbreiding van het Schuldenknooppunt met berichten over andere procesonderdelen mogelijk, bijvoorbeeld over vroegsignalering. Het Schuldenknooppunt heeft het voornemen om samenwerking aan te gaan met  andere initiatieven op het gebied van verbeteren van schuldenaanpak. Het Schuldenknooppunt versterkt de voordelen die andere initiatieven nastreven. Door deze initiatieven ook aan te laten sluiten op het Schuldenknooppunt, ontstaat voor deelnemers het belangrijke voordeel dat er voortaan nog slechts een aansluiting nodig is: die op het Schuldenknooppunt! 

Aansluiten of meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.