Organisatiestructuur
Schuldenknooppunt

Stichting Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt is ondergebracht in een stichting, waarin vertegenwoordigers van schuldhulpverleners en schuldeisers gezamenlijk vorm, inhoud en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt bepalen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van schuldhulpverlenende en schuldeisende organisaties, zowel publieke als private. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Bezoek de pagina governance voor meer informatie over de wijze van besturen en hoe het toezicht is geregeld. We stellen het bestuur van het Schuldenknooppunt kort aan je voor:

portretfoto van de voorzitter van het Schuldenknooppunt, Evert-Jan Slootweg

Evert Jan Slootweg

Voorzitter

Econoom, strategisch adviseur

Vertegenwoordigers SHV’s

Geert van Dijk

Geert van Dijk

Bestuurslid

Directeur NVVK

Dick van Maanen

Dick van Maanen

Bestuurslid

Bestuurslid NVVK
Directeur Stadsring51

Gert Stam

Gert Stam

Bestuurslid

VNG commissie PSI
raadslid gemeente Meppel

Alberta Schuurs

Alberta Schuurs

Bestuurslid

VNG commissie PSI
wethouder gemeente De Ronde Venen

Vertegenwoordigers SE’s

Marieke Vrisou-van Eck

Marieke Vrisou van Eck

Bestuurslid

Bestuurslid LVLB
Directeur BghU

Angelique Verweij

Angelique Verweij

Bestuurslid

Bestuurslid NVI
Head of Shared Competence Center Vesting Finance

Hanneke Scherjon

Hanneke Scherjon

Bestuurslid

Schuldeisers- coalitie
Senior Manager Credit Management Achmea

Karen Weisfelt

Karen Weisfelt

Bestuurslid

Directeur KBvG

portretfoto van de voorzitter van het Schuldenknooppunt, Evert-Jan Slootweg

Evert Jan Slootweg

Voorzitter

Econoom, strategisch adviseur

Vertegenwoordigers SHV’s

Vertegenwoordigers SE’s

Geert van Dijk

Geert van Dijk

Bestuurslid

Directeur NVVK

Dick van Maanen

Dick van Maanen

Bestuurslid

Bestuurslid NVVK
Directeur Stadsring51

Marieke Vrisou-van Eck

Marieke Vrisou van Eck

Bestuurslid

Bestuurslid LVLB
Directeur BghU

Angelique Verweij

Angelique Verweij

Bestuurslid

Bestuurslid NVI
Head of Shared Competence Center Vesting Finance

Gert Stam

Gert Stam

Bestuurslid

VNG commissie PSI
raadslid gemeente Meppel

Alberta Schuurs

Alberta Schuurs

Bestuurslid

VNG commissie PSI
wethouder gemeente De Ronde Venen

Hanneke Scherjon

Hanneke Scherjon

Bestuurslid

Schuldeisers- coalitie
Senior Manager Credit Management Achmea

Karen Weisfelt

Karen Weisfelt

Bestuurslid

Directeur KBvG

Raad van Advies

De Raad van Advies voorziet het Bestuur van advies over het te voeren beleid. Ze doen dit mede op basis van input die ze ontvangen uit het stakeholder overleg, waarin de verschillende deelnemers van het Schuldenknooppunt bijeenkomen. 

Een aantal leden van de Raad van Advies hebben deel uitgemaakt van de stuurgroep die toezag op de realisatie van het Schuldenknooppunt.

Stakeholdersoverleg

Elke deelnemer aan het Schuldenknooppunt kan aansluiten op het stakeholdersoverleg dat periodiek bijeen komt. Het stakeholdersoverleg richt zich op de ontwikkelrichting van het Schuldenknooppunt en heeft de rol om de Raad van Advies gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van het bestuur het toezicht uit. Nader in te vullen.

Privacy Officer

De Privacy Officer draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende privacy kennis in de verschillende gremia van de stichting, zodat goede besluiten genomen kunnen worden die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Vooralsnog wordt de rol van Privacy Officer ingevuld door een adviseur van Privacy Management Partners: Koen Versmissen.

Structuur van de organisatie

Het gezamenlijk belang van schuldhulpverleners en schuldeisers bij het doel van het Schuldenknooppunt wordt weerspiegeld in de samenstelling van de organisatie van de stichting. Schuldhulpverleners en schuldeisers, publiek en privaat, zijn gelijkelijk vertegenwoordigd in de verschillende onderdelen van de stichting.

In de ‘Notitie Governance Schuldenknooppunt’ worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende governance onderdelen van het Schuldenknooppunt omschreven: bestuur, raad van toezicht, raad van advies, stakeholdersoverleg, gebruikerscommunity en organisatie.

Projectteam

Het projectteam zorgt voor de realisatie van het Schuldenknooppunt, de aansluiting van deelnemers en de ondersteuning van de stichting. In de loop van 2021 zal het projectteam haar werkzaamheden geleidelijk overdragen naar de staande organisatie van stichting Schuldenknooppunt.

Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt

Marianne Oostrik

Projectleider

Technisch projectleider Schuldenknooppunt Bart van de Ven

Bart van de Ven

ICT-projectleider

Secretaresse Schuldenknooppunt Anja Gosman

Anja Gosman-Nolen

Projectsecretaris

Communicatieadviseur Schuldenknooppunt

Nicoline Maes

Communicatie adviseur

Marketing en Communicatie Schuldenknooppunt Nathaly van Grinsven

Nathaly van Grinsven

Communicatie adviseur

Aansluiten of meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.