Organisatiestructuur
Schuldenknooppunt

Stichting Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt is ondergebracht in een stichting, waarin vertegenwoordigers van schuldhulpverleners en schuldeisers gezamenlijk vorm, inhoud en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt bepalen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van schuldhulpverlenende en schuldeisende organisaties, zowel publieke als private. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Bezoek de pagina governance voor meer informatie over de wijze van besturen en hoe het toezicht is geregeld. We stellen het bestuur van het Schuldenknooppunt kort aan je voor:

portretfoto van de voorzitter van het Schuldenknooppunt, Evert-Jan Slootweg

Evert Jan Slootweg

Voorzitter

Econoom, strategisch adviseur

Vertegenwoordigers SHV’s

Vertegenwoordigers SE’s

Geert van Dijk

Geert van Dijk

Bestuurslid

Directeur NVVK

Financiën en Inkoop

Dick van Maanen

Dick van Maanen

Bestuurslid

Bestuurslid NVVK
Directeur Stadsring51

Financiën en inkoop

Marieke Vrisou-van Eck

Marieke Vrisou van Eck

Bestuurslid

Bestuurslid LVLB
Directeur BghU

Governance en Privacy 

Angelique Verweij

Angelique Verweij

Bestuurslid

Bestuurslid NVI
Operationeel Directeur bij CBMK

Governance en Privacy

Wordt nader ingevuld door VNG

Bestuurslid

Wordt nader ingevuld door VNG

Bestuurslid

Wouter Weijenborg bestuur Schuldenknooppunt

Wouter Weijenborg

Bestuurslid

Schuldeiserscoalitie
Manager Debiteuren en Polis bij Menzis

Organisatie en Ontwikkeling

 

portretfoto van de voorzitter van het Schuldenknooppunt, Evert-Jan Slootweg

Evert Jan Slootweg

Voorzitter

Econoom, strategisch adviseur

Vertegenwoordigers SHV’s

Geert van Dijk

Geert van Dijk

Bestuurslid

Directeur NVVK

Financiën en Inkoop

Dick van Maanen

Dick van Maanen

Bestuurslid

Bestuurslid NVVK
Directeur Stadsring51

Financiën en Inkoop

Wordt nader ingevuld door VNG

Bestuurslid

Wordt nader ingevuld door VNG

Bestuurslid

Vertegenwoordigers SE’s

Marieke Vrisou-van Eck

Marieke Vrisou van Eck

Bestuurslid

Bestuurslid LVLB
Directeur BghU

Governance en Privacy 

Angelique Verweij

Angelique Verweij

Bestuurslid

Bestuurslid NVI
Head of Shared Competence Center Vesting Finance

Governance en Privacy 

Wouter Weijenborg bestuur Schuldenknooppunt

Wouter Weijenborg

Bestuurslid

Schuldeiserscoalitie
Manager Debiteuren en Polis bij Menzis

Organisatie en Ontwikkeling

 

Raad van Advies

De Raad van Advies voorziet het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies over het te voeren beleid. Ze doen dit mede op basis van input die ze ontvangen uit het stakeholdersoverleg, waarin de verschillende deelnemers van het Schuldenknooppunt bijeenkomen. 

Vertegenwoordigers SHV’s

Hans Zandleven

Kredietbank Nederland

Jacomijn Kuiper

Gemeente Den Bosch

Rob Nieuwenhuis

Stadsbank Oost Nederland

Roger Horsch

Kredietbank Limburg

Suzanne Jekel

Gemeente Utrecht

Vertegenwoordigers SE’s

Martin Neef

Vattenfall

Michiel Schols

Intrum

Onno Stoltenborg

Cocensus/LVLB

Patricia van Oosterhout

CZ / Schuldeiserscoalitie

Paul Otter

Syncasso

Stakeholdersoverleg

Elke deelnemer aan het Schuldenknooppunt kan aansluiten op het stakeholdersoverleg dat periodiek bijeen komt. Het stakeholdersoverleg richt zich op de ontwikkelrichting van het Schuldenknooppunt en heeft de rol om de Raad van Advies gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van het bestuur het toezicht uit. Nader in te vullen.

Privacy Officer

De Privacy Officer draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende privacy kennis in de verschillende gremia van de stichting, zodat goede besluiten genomen kunnen worden die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Vooralsnog wordt de rol van Privacy Officer ingevuld door een adviseur van Privacy Management Partners: Koen Versmissen.

Structuur van de organisatie

Het gezamenlijk belang van schuldhulpverleners en schuldeisers bij het doel van het Schuldenknooppunt wordt weerspiegeld in de samenstelling van de organisatie van de stichting. Schuldhulpverleners en schuldeisers, publiek en privaat, zijn gelijkelijk vertegenwoordigd in de verschillende onderdelen van de stichting.

In de ‘Notitie Governance Schuldenknooppunt’ worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende governance onderdelen van het Schuldenknooppunt omschreven: bestuur, raad van toezicht, raad van advies, stakeholdersoverleg, gebruikerscommunity en organisatie.

Team

Ons team zorgt voor de realisatie van het Schuldenknooppunt, de aansluiting van deelnemers en de ondersteuning van de stichting.

Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt

Marianne Oostrik

Directeur a.i.

Technisch projectleider Schuldenknooppunt Bart van de Ven

Bart van de Ven

Technisch adviseur

Secretaresse Schuldenknooppunt Anja Gosman

Anja Gosman-Nolen

Officemanager

Communicatieadviseur Schuldenknooppunt

Nicoline Maes

Communicatie adviseur

Marketing en Communicatie Schuldenknooppunt Nathaly van Grinsven

Nathaly van Grinsven

Communicatie adviseur

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.