Organisatiestructuur
Schuldenknooppunt

Het gezamenlijk belang van schuldhulpverleners en schuldeisers bij het doel van het Schuldenknooppunt wordt weerspiegeld in de samenstelling van de organisatie van de stichting. Schuldhulpverleners en schuldeisers, publiek en privaat, zijn gelijkelijk vertegenwoordigd in de verschillende onderdelen van de stichting. Ook zijn er meerdere overleggen waar stakeholders zich bij kunnen aansluiten om mee te praten over het Schuldenknooppunt.

StructuurBeschrijving
BestuurHet bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van schuldhulpverlenende en schuldeisende organisaties, zowel publieke als private. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.
Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van het bestuur het toezicht uit.
Raad van AdviesDe Raad van Advies geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren beleid. Ze doen dit mede op basis van input die ze ontvangen uit het stakeholdersoverleg, waarin de verschillende deelnemers van het Schuldenknooppunt bijeenkomen.
StakeholdersoverlegElke deelnemer aan het Schuldenknooppunt en stakeholders in het overleg kan aansluiten op het stakeholdersoverleg dat periodiek bijeen komt. Het stakeholdersoverleg richt zich op de ontwikkelrichting van het Schuldenknooppunt en heeft de rol om de Raad van Advies gevraagd en ongevraagd te adviseren.
GebruikersoverlegPeriodiek overleg waarin gebruikers van het Schuldenknooppunt operationele vraagstukken met elkaar kunnen uitwisselen.
WerkgroepenBepaalde vraagstukken kunnen in werkgroepverband worden opgepakt, uitgewerkt en voorgelegd voor vaststelling door bestuur. Op dit moment zijn er twee werkgroepen:
- Doorontwikkeling
- Privacy en security
OrganisatieDe ondersteunende organisatie van stichting Schuldenknooppunt bestaande uit:
- Directeur
- Technisch adviseur
- Communicatieadviseur
- Officemanager

Dit team wordt in 2023 uitgebreid met:
- Beleidsadviseur
- Strategisch accountmanager
- Technisch ondersteuner/helpdesk medewerker

Daarnaast vindt er vaste inhuur plaats van:
- Privacy officer
- Security officer

De technische ontwikkeling van het Schuldenknooppunt wordt uitgevoerd door:
- Innovadis

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.