Roadmap

De roadmap van het Schuldenknooppunt geeft de doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt weer.

Roadmap<br />

Toelichting

ModuleBeschrijvingDoelgroep
SchuldregelingBerichten voor het opvragen van de hoogte en volledigheid van actuele vorderingen bij schuldeisers. Op basis van het vorderingsoverzicht wordt vervolgens een voorstel voor schuldregeling aan schuldeisers voorgelegd met het verzoek akkoord te gaan• Schuldhulpverleners, die binnen de werking van de Wgs schuldregelingen uitvoeren
• Schuldeisers
WaarborgfondsBerichten om voor een saneringskrediet borgstelling vanuit het Waarborgfonds saneringskredieten aan te vragen. Dit proces van aanvraag en eventuele uitbetaling wordt beheerd door Sociale Banken Nederland (SBN).• Kredietbanken
• Waarborgfonds saneringskredieten (SBN)
Betalingsregeling (100%)Gelijk aan de reeds bestaande module schuldregeling. Alleen de betaalvoorstellen betreffen 100% betalingsregelingen of herfinanciering• Schuldhulpverleners, die zowel binnen als buiten de werking van de Wgs schuldhulp verlenen
• Bewindvoerders
• Schuldeisers.
Hulpverleners die buiten het wettelijk kader van de Wgs werken, sturen een toestemmingsverklaring/beschikking van de hulpvrager mee.
Schuldinventarisatie (saldoverzoek)Het bij schuldeisers opvragen van een totaaloverzicht van openstaande vorderingen om:
• inzicht te krijgen in de omvang van de schulden van de hulpvrager
• te bepalen of er sprake is van problematische schulden.
Het saldoverzoek is al beschikbaar in de module schuldregeling, waar het wordt gebruikt voor het opstarten van een minnelijke regeling.


• Schuldhulpverleners, die zowel binnen als buiten de werking van de Wgs schuldhulp verlenen
• Bewindvoerders
• Schuldeisers.
Hulpverleners die buiten het wettelijk kader van de Wgs werken, sturen een toestemmingsverklaring/beschikking van de hulpvrager mee.
Meldingen bewindvoeringBerichten die nodig zijn voor aanmelding van onder bewind gestelden bij schuldeisers, inclusief de daarbij behorende wijzigingen en afmeldingen.• Bewindvoerders
• Schuldeisers
Landelijke pauzeknopBerichten om de te ontwikkelen Landelijke pauzeknop te ondersteunen, waardoor via het Schuldenknooppunt aan schuldeisers gevraagd om een opschorting van de incassomaatregelen. De pauzeknop kan op verschillende momenten en door verschillende stakeholders worden ingezet.• Hulpvragers
• Financiële hulpverleners
• Bewindvoerders
• Schuldeisers
SchuldenoverzichtDoor een 1-druk-op-de-knop-principe meerdere schuldenoverzichten (waaronder Schuldenwijzer) via het Schuldenknooppunt te ontsluiten naar (schuld)hulpverleners en eventueel ook naar hulpvragers.• Financiële hulpverleners
• Bewindvoerders
• Schuldeisers
• Hulpvragers (eventueel)
Warme doorverwijzingBerichten waarmee schuldeisers klanten met (naderende) problemtische schulden warm kunnen overdragen naar schuldhulpverlening. • Schuldeisers
• Schuldhulpverleners
Overdracht bewind naar SHVBerichten om dossiers van bewindvoerders naar schuldhulpverleners over te dragen.• Bewindvoerders
• Schuldhulpverleners

BudgetbeheerUitwisseling van berichten tussen budgetbeheerders en schuldeisers voor het uitvoeren van budgetbeheer.• Budgetbeheerders
• Brede groep van (schuld)hulpverleners
• Bewindvoerders
• Schuldeisers
VroegsignaleringHet uitwisselen van vroegsignalen tussen schuldeisers, schuldhulpverleners en organisaties met matchingsystemen. Het Schuldenknooppunt kan als routeervoorziening fungeren, zonder enige functionaliteit, zodat betrokken schuldeisers niet zelf hoeven bij te houden welk signaal naar wie moet worden gestuurd.• Schuldhulpverlenende organisaties die vroegsignalering uitvoeren,
• Schuldeisers die vroegsignalen doorgeven
• Organisaties met matchingsystemen.
Aanvraag dwangakkoord/WsnpHet uitwisselen van berichten met de rechtbank voor aanvraag dwangakkoord en aanvraag Wsnp.• Schuldhulpverleners
• Rechtbank

Hoe vindt doorontwikkeling plaats?

De doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt vindt plaats door het opleveren van nieuwe modules. Voor elke op te leveren module worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

 

 • Berichtenset
  • Met betrokken partijen voorbereid en afgestemd
  • Via het Schuldenknooppunt beschikbaar gesteld
 • Procesafspraken
  • Horend bij de betreffende berichtenset
  • Met betrokken partijen voorbereid en afgestemd
 • Technische inrichting
  • Ontwikkeling berichten
  • Aanpassing technische infrastructuur
  • Testen
 • Privacy en security
  • DPIA (Data Protection Impact Assessment)
  • Security Assessment

Oplevering modules

De volgende modules zijn opgeleverd of worden verwacht. Een module bestaat uit een berichtenset, die verder doorontwikkeld kan worden in verschillende versies. 

ModuleBerichtensetOpleveringVeranderingDoel
Schuldregeling1.0Q1 2021Saldoverzoek, Betaalvoorstel, ResultaatAkkoord op voorstel voor schuldregeling
1.1Q3 2021Als 1.0 + mogelijkheid opgeven overgenomen vordering
2.0Q1/2 2023Als 1.1 + Kennisgeving, VTLB voor bepaalde SE, Heroverweging,
Betalingsregeling (100%)1.0Q4 2023Als module Schuldregeling 2.0, maar  zonder VTLB en HeroverwegingAkkoord op voorstel voor 100% betalingsregeling of herfinanciering
Schuldinventarisatie1.0Q4 2023Als Saldoverzoek uit module Schuldregeling 2.0Overzicht van openstaande vorderingen
Waarborgfonds1.0Q1 2023Aanvraag borgstelling, aanvraag overname en verzoek uitbetalen.Borg staan voor saneringskredieten.

Aansluiten of meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.