Waarom
het schuldenknooppunt?

Volgens de richtlijnen van de NVVK duurt het tot stand brengen van een schuldregeling maximaal vier maanden (120 dagen). Toch duurt dit proces in de praktijk vaak wel twee tot drie keer zo lang. Dit komt omdat schuldhulpverleners en schuldeisers op allerlei verschillende manieren met elkaar communiceren: per brief, e-mail, via excel-sheets en middels verschillende webportalen waarop schuldhulpverleners moeten inloggen. 

Hulpverleners worden geconfronteerd met een woud aan portalen en inlogprocedures. Dit maakt de communicatie om een schuldregeling tot stand te brengen tijdrovend en inefficiënt. Tijd die de schuldhulpverlener niet kan steken in het bijstaan van zijn klanten en tijd die de schuldeiser moet wachten op het starten van de schuldregeling. De maatschappelijke kosten hiervan zijn enorm. De wens om dit proces te versnellen en de communicatie te standaardiseren is de primaire gedachte achter het Schuldenknooppunt.

Tegelijkertijd hebben ook schuldeisers te maken met een diversiteit aan communicatievormen vanuit schuldhulpverleners. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Dat maakt dat elke gemeente op zijn eigen manier communiceert met schuldeisers. Daarbij heeft de ene schuldhulpverlener zijn werkproces gedigitaliseerd, de ander niet. De informatie die schuldeisers vragen of schuldhulpverleners leveren, verschillen ook vaak van elkaar. 

Bij zowel schuldhulpverleners als schuldeisers is er dus behoefte aan versnelling en optimalisering van het proces van schuldregelen. Het Schuldenknooppunt is hiervoor de oplossing.

Financiële gevolgen van Covid19

De komst van Covid19 geeft aanleiding om het uitrollen van het Schuldenknooppunt te versnellen. De verwachting is dat in de loop van 2021 steeds meer mensen met problematische schulden te maken krijgen. Daardoor neemt de vraag naar dienstverlening aan mensen met financiële problemen toe. Hetzelfde geldt voor het aantal schuldregelingen. Het Schuldenknooppunt draagt bij aan een vlotte doorloop van schuldendossiers en helpt zo om schuldhulpverleners en schuldeisers te ontlasten.

Door schuldregelen te versnellen
minder maatschappelijke kosten

Het Schuldenknooppunt is tot stand gekomen om het proces van schuldregelen substantieel te vereenvoudigen en te versnellen. Door het uitwisselen van digitale standaardberichten volgens standaard afspraken worden kosten en tijd bespaard én worden meer mensen met schulden sneller geholpen. Het Schuldenknooppunt verkleint de maatschappelijke kosten van schulden. Hoe meer partijen meedoen aan het Schuldenknooppunt, hoe meer maatschappelijke kosten we vermijden. 

Veilige uitwisseling van gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgde voor een brede bewustwording van het belang van veilige uitwisseling van gegevens. Door de AVG zijn schuldhulpverleners zeer terughoudend met het delen van gegevens en schuldeisers met het ontvangen van gegevens. Schuldeisers vragen steeds vaker aan de schuldhulpverlener om een machtiging te overleggen waarmee de hulpvrager de schuldhulpverlener machtigt om de schulden te regelen. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan een systeem waarmee gegevens veilig uitgewisseld worden en  dat voldoet aan de AVG. Het Schuldenknooppunt biedt dat veilige berichtenverkeer, zodat ook de klant ervan uit kan gaan dat er veilig met zijn gegevens wordt omgegaan. 

Gemeenten vertegenwoordigd in de governance

Stichting Schuldenknooppunt beheert het Schuldenknooppunt. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van schuldhulpverleners en schuldeisers, publiek en privaat, en een onafhankelijke voorzitter.

Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.