Raad van Toezicht
Schuldenknooppunt 

De RvT oefent onafhankelijk van het bestuur toezicht uit op het realiseren van de doelstellingen van het Schuldenknooppunt.

De Raad van Toezicht heeft een interne toezichtfunctie en is gericht op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken en bewaking van de continuïteit van het Schuldenknooppunt.

Aansluiten of meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.