Voortkomend uit het project Collectief Schuldregelen is bij de NVVK gewerkt aan het tot stand komen van het NVVK Serviceteam. Het NVVK Serviceteam ondersteunt organisaties die een procesversneller willen implementeren. Ook helpen zij om beschikbare procesversnellers ingeregeld te krijgen. Een van de belangrijke procesversnellers van dit moment is het Schuldenknooppunt. Het Schuldenknooppunt versterkt de voordelen van Collectief Schuldregelen dusdanig, dat steeds vaker het gebruik van het Schuldenknooppunt als voorwaarde voor Collectief Schuldregelen wordt gesteld.

Het NVVK arrangement omvat 3 initiatieven die zorgen voor een versnelling in de schuldhulpverlening en die organisaties helpen om op een consumentvriendelijke manier te incasseren. De initiatieven zijn: het Schuldenknooppunt, Collectief Schuldregelen en het Saneringskrediet.

Binnen het NVVK Serviceteam zijn de afgelopen periode een aantal nieuwe gezichten te zien. Graag stellen we deze gezichten ook even vanuit het Schuldenknooppunt aan u voor. Immers, vanuit het NVVK Serviceteam wordt actief meegewerkt aan de versnelde implementatie van het Schuldenknooppunt!

Martijn Schut: bekend gezicht in de wereld van schuldhulp en lid van het NVVK serviceteam

Naast zelfstandig adviseur is Martijn een gewaardeerd blogger over armoedebeleid en schuldhulpverlening. Hij schreef al meerdere blogs over het Schuldenknooppunt en kent als geen ander de weg in de wereld van de schuldhulp. 

Martijn: “Als accountmanager help ik gemeenten en schuldeisers om aan te sluiten op Collectief Schuldregelen, het Schuldenknooppunt, saneringskredieten en met convenanten. We hebben de schuldhulpverlening met de beste bedoelingen veel te ingewikkeld gemaakt. Het is mijn missie om het simpeler te maken in het belang van schuldeisers en schuldenaren.”

Naast de NVVK werkt Martijn ook bij gemeenten. Daarom begrijpt hij goed  aan welke ondersteuning gemeenten behoefte hebben. Hij is pas tevreden wanneer gemeenten echt de meerwaarde van het gehele NVVK-arrangement ervaren.

Over het Schuldenknooppunt is Martijn duidelijk

“Het is eigenlijk bizar dat we anno 2022 nog zoveel communiceren per mail, brieven en telefoon, terwijl dat sneller, veiliger en met minder fouten kan via het Schuldenknooppunt. 99% van de berichten kan bulksgewijs met een druk op de knop worden afgehandeld.”

Over zijn functie in het licht van het grotere geheel en de situatie waar we ons nu in bevinden in Nederland zegt Martijn: 

“Ik verwonder me al een tijd over hoe we de schuldhulp hebben georganiseerd in Nederland. De oplossing voor problematische schulden hebben we al: we vegen de schulden bij elkaar, kijken hoeveel iemand in drie jaar kan aflossen, en de rest wordt kwijtgescholden door schuldeisers. We hebben de uitvoering en wet- en regelgeving echter nodeloos ingewikkeld gemaakt. Ik zou graag het minnelijke traject en Wsnp samenvoegen in één schulden wet en daarin veel directiever voorschrijven dat het NVVK-arrangement in elke gemeente wordt uitgevoerd.”

Nieuw in het NVVK serviceteam: Yaacoub Abbassi

Yaacoub: “Ik ben 29 jaar en woon in Hoofddorp met mijn gezin. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik kennis gemaakt met de schuldenproblematiek en het werk binnen de schulddienstverlening ontdekt. Deze branche trok meteen mijn aandacht en dat is nooit meer verdwenen. Door mijn stages in Amsterdam besloot ik om aan de slag te gaan als schulddienstverlener. Naast mijn functie als Accountmanager bij de NVVK, ben ik ook werkzaam bij de Gemeente Haarlem als Schulddienstverlener in het Sociaal Wijkteam.”

Waarom heb je voor het serviceteam gekozen?

“Ik hou me al lang bezig met schuldenproblematiek. Deze branche heb ik altijd al interessant en uitdagend gevonden. De NVVK heeft een belangrijke rol binnen de schulddienstverlening. Mijn functie als accountmanager en lid van het serviceteam is voor mij een mooie kans om mijn expertise als schulddienstverlener toe te passen en mijn kennis binnen te verbreden.”

Wat hoop je te bereiken?

“Vanaf het eerste moment dat ik over het Schulden Arrangement had gelezen dacht ik:

 ‘Oh eindelijk dit had veel eerder mogen gebeuren’. Het trok meteen mijn aandacht.

Als accountmanager streef ik ernaar om in gezamenlijkheid met het team zoveel mogelijk organisaties de meerwaarde en voordelen van het Schulden Arrangement te laten inzien. Tot slot streef ik er ook naar om de gestelde doelen te behalen en een bijdrage te leveren aan nieuwe ontwikkelingen.”

Een ander nieuw gezicht in het serviceteam: Nico Wuarbanaran

 “Ik ben Nico, vader van Luc, Jim en Lois, getrouwd met Rosalie. We wonen samen met onze hond en kat in Amstelveen. Mijn passie is BBQ-en, dit doe ik het liefst elke dag.”

Nico heeft  als schuldhulpverlener gewerkt en daarnaast meerdere teams op het gebied van schuldhulpverlening aangestuurd. Hierdoor weet hij goed wat er op de werkvloer speelt en hoe zaken effectiever zouden kunnen worden ingericht. 

Nico is pas tevreden over zijn werk wanneer mensen met financiële problemen daadwerkelijk sneller worden geholpen.

Over het Schuldenknooppunt zegt Nico

“ Ik zie het Schuldenknooppunt als een innovatie die het schuldenregelen kan versnellen en sneller voor verlichting kan zorgen bij mensen met financiële problemen. Daarnaast zorgt het voor een efficiëntere werkwijze bij schuldeiser en schuldhulpverlenende organisatie. 

We wensen Martijn, Yaacoub en Nico samen veel succes toe. Neem gerust contact met hen op voor meer informatie over het NVVK Arrangement. Wanneer u nieuwsgierig bent hoe Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt samengaan, lees dan dit artikel

Aansluiten op het Schuldenknooppunt

Aansluiten gaat in twee  eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en schuldhulpverleners. Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Via de nieuwsbrief en onze LinkedIn pagina informeren wij u over laatste ontwikkelingen. Direct aansluiten kan uiteraard ook. Natuurlijk helpt ook het NVVK Serviceteam u graag op weg.