Stichting Schuldenknooppunt heeft een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld. Deze wordt gevormd door Tanaquil Arduin, Peter Wesdorp en Erwin Dijkema. De RvT oefent onafhankelijk van het bestuur toezicht uit op het realiseren van de doelstellingen van het Schuldenknooppunt.

Raad van Toezicht heeft interne toezichtfunctie

De RvT heeft een interne toezichtfunctie en is gericht op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken en bewaking van de continuïteit van het Schuldenknooppunt. Met de benoeming van deze drie toezichthouders is de benodigde deskundigheid op het gebied van gegevensuitwisseling, schuldenproblematiek en compliance geborgd.

Bestuurskundige: Tanaquil Arduin

Tanaquil is Chief Data Officer met meer dan 20 jaar ICT-ervaring in bedrijfsleven en overheid. Ze werkt bij de gemeente Den Haag en Hoofd van het Expertisecentrum data en AI. Daarnaast is Tanaquil ondernemer, docent, spreker en adviseur op het gebied van digitale transformaties en datagedreven werken. In de RvT zal zij zich met name richten op het onderwerp gegevensuitwisseling.

Tanaquil: “In een tijd dat veel mensen het moeilijk hebben en soms geen perspectief meer zien wil ik mijn steentje bijdragen aan een sterk Schuldenknooppunt. Zo kunnen we de voordelen en de kracht van digitalisering ook daadwerkelijk benutten om mensen in de schulden weer in hun kracht te zetten. Veilig en verantwoord met data omgaan is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.”

Bekende uit het sociale domein: Peter Wesdorp

Peter is een bekende naam in het sociale domein en het bijzonder beheer. Vanuit zijn bedrijf en het Gilde Vakmanschap draagt hij bij aan de verbetering en professionalisering van organisaties en mensen door praktijk en wetenschap met elkaar te verbinden. Ook heeft Peter meegewerkt aan diverse publicaties over schulden, mobility mentoring en stress-sensitief werken. In de RvT zal hij zich met name richten op het onderwerp schuldenproblematiek.

Peter: “In mijn werk met uitvoerende professionals aan zowel de schuldhulpverlenende als de schuldeisende kant zie ik het grote belang van gestroomlijnde communicatie, zeker ook voor de burger met schulden. Het Schuldenknooppunt verzorgt daarin een belangrijke rol. Met deze toezichtrol hoop ik daar een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.”

Jurist: Erwin Dijkema

Erwin is als jurist al vele jaren werkzaam op het gebied van legal en compliance in de financiële sector. In leidinggevende rollen heeft hij bij Nederlandse en internationale bedrijven richting gegeven aan de juridische facetten van bedrijfsvoering. Daarnaast was hij actief binnen de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). Op dit moment vervult Erwin interim opdrachten vanuit zijn eigen bedrijf. In de RvT zal hij zich met name richten op het onderwerp compliance.

Erwin: “Samen werken aan het oplossen van schulden en het bevorderen van een financieel gezonde maatschappij kan alleen als we blijven verbinden. Daar draag ik graag aan bij.”

Meer weten over het Schuldenknooppunt?

Bezoek de ‘over ons‘ pagina, de pagina met onze organisatiestructuur of de pagina ‘governance‘ om meer te weten te komen over de organisatie achter het Schuldenknooppunt. Heeft u interesse om aan te sluiten? Neem dan deel aan een van de informatiebijeenkomsten of vraag een gesprek aan.