Op donderdag 28 januari 2021 is het Schuldenknooppunt van start gegaan. Via één centraal knooppunt kunnen schuldhulpverleners en schuldeisers vanaf nu digitaal communiceren. Snel, betrouwbaar, veilig en uniform. Mensen met financiële problemen worden zo sneller, beter en efficiënter geholpen bij het regelen van hun schulden. Dit is een grote stap vooruit in de schuldhulpverlening. Er komt eerder schuldenrust voor mensen met financiële problemen. En ook de maatschappelijke kosten van schulden nemen af.

Carsten Herstel (directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) nam de officiële lancering voor zijn rekening. Daarbij ging hij in op het grote belang van het Schuldenknooppunt. Een schuldregeling tot stand brengen duurt nog altijd erg lang. Dit moet en kan sneller. De komst van het Schuldenknooppunt kan helpen om het verschil te maken. Veel organisaties voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben bijgedragen aan de realisatie van het Schuldenknooppunt. 

Sneller mensen helpen   

Het Schuldenknooppunt is gestart als een initiatief van de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Geert van Dijk (directeur NVVK): “Het Schuldenknooppunt is er mede op verzoek van onze leden gekomen. Zij hebben behoefte aan een oplossing voor de veelheid aan verschillende communicatievormen met schuldeisers, die is ontstaan. Allerlei verschillende communicatiekanalen leiden tot stagnatie in de uitvoering. Bij onze leden, maar ook bij schuldeisers. Daarom hebben we het Schuldenknooppunt samen met schuldeisers ontwikkeld. Zo zorgen we er samen voor dat mensen met financiële problemen sneller worden geholpen.” 

Ook schuldeisers zijn enthousiast over de komst van het Schuldenknooppunt. Tijdens de lancering van het Schuldenknooppunt werd dit onderstreept door partijen als Vattenfall, KPN, Kredietbank Nederland en Intrum.

Accepteer alstublieft eerst de statistieken, marketing cookies om de video te bekijken.
Intrum en Kredietbank Nederland over het Schuldenknooppunt

Versnelling schuldregeling nodig door gevolgen van Covid19 

De uitbraak van Covid19 maakt het Schuldenknooppunt nog belangrijker. De verwachting is dat in de loop van 2021 steeds meer mensen door het wegvallen van inkomsten een beroep moeten doen op schuldhulpverlening. Het Schuldenknooppunt draagt bij om mensen sneller te kunnen helpen door een vlotte doorloop van schuldendossiers en helpt zo om schuldhulpverleners en schuldeisers te ontlasten. Een extra winst is dat digitalisering er ook voor zorgt dat medewerkers niet naar kantoor hoeven voor fysieke postafhandeling.

Over het Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt is een digitale oplossing voor communicatie tussen partijen die samenwerken om schuld­regelingen tot stand te brengen. Dat zijn schuldhulpverleners en schuldeisers, zoals zorg­verzekeraars, energie­leveranciers en belasting­organisaties. Het Schuldenknooppunt maakt een schuldregeling binnen 3 weken mogelijk als alle schuldhulpverleners en schuldeisers aansluiten op het Schuldenknooppunt. 

Accepteer alstublieft eerst de statistieken, marketing cookies om de video te bekijken.
Gemeente Rotterdam en KPN over hun deelname aan het Schuldenknooppunt

Samenwerking tussen schuldhulpverleners en schuldeisers 

Het Schuldenknooppunt is gestart als initiatief van de NVVK en de VNG en gerealiseerd met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In het ontwikkelingstraject stond de samenwerking tussen schuldhulpverleners en schuldeisers centraal, zodat het Schuldenknooppunt aansluit bij de praktijk van beide partijen. 

Het beheer en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt is belegd bij stichting Schuldenknooppunt. Het bestuur wordt gevormd door schuldhulpverleners en schuldeisers: de NVVK, de VNG, de Schuldeiserscoalitie, de LVLB (Landelijke Vereniging van Lokale Belastingorganisaties), de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen) en de KBvG (Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders).