In juni sloot Stadsbank Oost Nederland aan op het Schuldenknooppunt en met hen 22 gemeenten! We spraken met klantmanager, Latoya Rijkschroeff, over Collectief Schuldregelen via het Schuldenknooppunt, over de uitdagingen voor schuldhulpverleners en over de toekomst van schuldregelen.

Wat zijn op moment de meest actuele thema’s op het gebied van schuldregelen binnen Stadsbank Oost Nederland?

Latoya: “De nieuwe Vtlb berekening is op dit moment een hot item. In januari is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet doorgevoerd en daarmee is het berekenen van de beslagvrije voet helemaal gewijzigd. Dat heeft behoorlijke consequenties voor ons. Helaas gaat het berekenen nog niet helemaal goed in het systeem. We zijn nu alweer een half jaar verder, dus we hopen dat dit snel wordt opgelost. Daarnaast zijn we druk met Collectief Schuldregelen en natuurlijk ook met het Schuldenknooppunt. Er worden veel nieuwe ontwikkelingen tegelijk doorgevoerd.

In mijn nieuwe rol als productverantwoordelijke zit ik in een pilot. We proberen te ondervangen waar schuldhulpverleners tegenaan lopen. We organiseren periodieke overleggen en ze weten mij goed te vinden wanneer er vragen zijn. Door zaken gefaseerd aan te pakken en te bekijken welke tools we kunnen aanreiken brengen we wat meer rust in hun werkzaamheden.” 

TIP: Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten voor Schuldhulpverleners. Speciaal om drempels weg te nemen en te laten zien hoe eenvoudig het is om aan te sluiten. U kunt zich hier aanmelden.

Hoe belangrijk is de snelheid waarmee een schuldregeling tot stand komt voor jullie?

Latoya: “Voor onze klanten is die snelheid erg belangrijk. Je merkt ook direct dat de relatie met de klant verandert wanneer er schuldenrust komt. Er valt dan zo’n last van hun schouders af. Dat vereenvoudigt de communicatie. En ook voor onze werklast is het heel fijn wanneer wij dossiers sneller rond kunnen hebben, dat merk je ook aan de collega’s. Je hoeft veel minder achter zaken aan te lopen en na te bellen. Zo kunnen we meer mensen helpen.”

Wat dacht je toen je voor het eerst hoorde over het Schuldenknooppunt?

Latoya: “In eerste instantie moest ik me even inlezen. De roep om een centrale voorziening voor schuldregelen was er natuurlijk al lang. Ik was verrast dat het is gelukt. Eigenlijk jammer dat het er nu pas is. Ik vind het echt een hele positieve verbetering.”

Dus Stadsbank Oost Nederland staat open voor vernieuwing en innovaties zoals Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt? 

Latoya: “Voor ons is het boven alles belangrijk dat een dossier snel slaagt. Daarom was aansluiten op het Schuldenknooppunt voor ons een logische stap. Wij doen graag mee aan innovaties. Omdat wij een relatief grote organisatie zijn, willen we alles eruit halen wat erin zit. Dat verklaart waarom wij geen afwachtende houding hadden en dus meteen zijn aangesloten op het Schuldenknooppunt.

Hoe eenvoudig was het aansluiten? 

Latoya: “De aansluiting op het Schuldenknooppunt is heel soepel verlopen. Er waren wat aandachtspunten met afspraken met schuldeisers, maar alles loopt nu goed. Het ging eigenlijk heel makkelijk.” 

Hoe zien jullie de combinatie Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt?

Latoya: “Het mooiste zou zijn wanneer Collectief Schuldregelen zoveel mogelijk via het Schuldenknooppunt zou lopen. Op die manier kunnen we lijstwerk tot het minimale beperken. De communicatie via het Schuldenknooppunt loopt gewoon erg soepel. We hopen ook dat het grootste deel van de schuldeisers vlot op het Schuldenknooppunt zal aansluiten. We werken nu misschien wel met 6 verschillende portals. Dat maakt het proces onoverzichtelijk. Wanneer dat zou stoppen, zijn we heel gelukkig. 

Bij ons in de regio zijn er een aantal grote partijen gestart met Collectief Schuldregelen, waaronder de Belastingdienst en Menzis. Daarom zou het zo goed zijn wanneer dit meteen via het Schuldenknooppunt zou lopen. Want Menzis wil weer net iets anders dan de Belastingdienst. Door die verschillende eisen kan het nu nog niet starten, want daar moet eerst weer iets voor gemaakt worden. Eigenlijk willen we dat voorkomen.”

Hoe zie je de toekomst van het Schuldenknooppunt?

Latoya: “Het zou ideaal zijn wanneer we ook voor budgetbeheer via het Schuldenknooppunt kunnen communiceren. Het gaat immers om dezelfde partijen. Ook dat kan veel opleveren, gezien de snelheid waarmee je via het Schuldenknooppunt communiceert. Wanneer we in de toekomst niet meer fysiek hoeven te communiceren en afscheid kunnen nemen van al die verschillende portals, nou, daar teken ik voor!”

Hoe kunnen jullie de missie om heel Nederland binnen 3 jaar op het Schuldenknooppunt aan te laten sluiten, ondersteunen?

Latoya: “Lokale schuldeisers die wij spreken, woningbouwverenigingen en de gemeentelijke belastingen en zo, willen we zoveel mogelijk direct laten aansluiten. En we stimuleren kleinere organisaties om aan te sluiten via het webportaal. Sommige schuldeisers hebben een  ander portaal gekocht, waar ze niet zomaar vanaf kunnen. Hoe meer partijen aansluiten, hoe eerder het kantelpunt wordt bereikt wat hen motiveert om over te stappen naar het Schuldenknooppunt. Ook raden we schuldeisers aan om Collectief Schuldregelen via het Schuldenknooppunt te laten lopen. 

Welke rol zie je voor organisaties om het proces te versnellen?

Latoya: “We zien een belangrijke rol voor de NVVK. Leden zouden eigenlijk geen andere keus meer moeten hebben dan om aan te sluiten. Daar mag wat mij betreft nog meer nadruk op worden gelegd.”

Welke tips heb je nog voor ons?

Latoya: “Blijf communiceren! Zeker met de kantoren die nog niet gestart zijn. Het zou goed zijn om Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt nog meer als een geheel te benaderen. Blijf partijen voeden met informatie en vernieuwingen. Online communicatie werkt hierin prima. Misschien is het ook een goed idee om sessies in te organiseren met medewerkers van verschillende kantoren. Zo kunnen we onderling informatie uitwisselen en kijken waar mensen tegenaan lopen.”

Aansluiten op het Schuldenknooppunt mét of zonder Collectief Schuldregelen

Om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt via het webportaal is eHerkenning nodig. Aansluiten gaat in drie eenvoudige stappen. Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden wanneer u meer wilt weten over het Schuldenknooppunt. Via de nieuwsbrief en onze LinkedIn pagina informeren wij u over laatste ontwikkelingen. Direct aansluiten kan uiteraard ook.