Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent stichting Schuldenknooppunt een subsidie toe om de verdere opschaling van het Schuldenknooppunt mogelijk te maken.

Volgens SZW is het Schuldenknooppunt een van de bewezen effectieve aanpakken om schulden sneller op te lossen. De Aanpak geldzorgen, armoede en schulden van het nieuwe kabinet wil, mede voor de uitwerking van het coalitieakkoord, bewezen effectieve aanpakken opschalen en het voortbestaan waarborgen. Het Schuldenknooppunt draagt ook bij aan het waarmaken van de visie en veranderdoelen voor de schuldenketen. Focuspunt in die visie  is een samenhangende gegevensuitwisseling in de schuldenketen. Daarnaast kunnen, door deze subsidie, de zes grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid de komende 10 jaar gebruik maken van het Schuldenknooppunt.

Toenemend aantal gezinnen in de schulden verwacht

Marianne Oostrik: “De subsidie komt op een goed moment. De tijdsgeest is somber en ‘Winter is Coming’……en daar maken we ons samen grote zorgen over. Daarom is het voor gemeenten, overheidsinstanties en schuldeisers belangrijk om zich voor te bereiden op een steeds grotere stroom van mensen die hun rekeningen niet kunnen voldoen. Het Schuldenknooppunt helpt hierbij. Schuldhulpverleners en schuldeisers nemen zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen de sociale en financiële gevolgen van schulden te verminderen.”

Over het Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt maakt gegevensuitwisseling tussen (schuld)hulpverleners en schuldeisers makkelijker en sneller. Het verbindt initiatieven in de schuldenketen door op 1 standaard manier te communiceren via 1 kanaal. Het is een publiek-private samenwerking van schuldhulpverleners en schuldeisers. Stichting Schuldenknooppunt heeft geen winstoogmerk en is ontwikkeld vóór en dóór stakeholders.


Wilt u meer weten over het Schuldenknooppunt? Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden. Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en schuldhulpverleners. We helpen u graag op weg.