Veelgestelde vragen
over het Schuldenknooppunt

Op deze pagina beantwoorden we de meest gestelde vragen (FAQ) over het Schuldenknooppunt. Mocht je vragen hebben, die hier niet worden beantwoord, neem dan gerust contact met ons op!

Zoek in de veelgestelde vragen

Wil je alle antwoorden tegelijk inzien? Dat kan met de knop.

wat is het

Wat is het Schuldenknooppunt?

Het Schuldenknooppunt is een publiek-private samenwerking van schuldhulpverleners en schuldeisers. Het Schuldenknooppunt maakt gegevensuitwisseling tussen (schuld)hulpverleners en schuldeisers makkelijker en sneller. We verbinden initiatieven in de schuldenketen door op 1 standaard manier te communiceren via 1 kanaal. Stichting Schuldenknooppunt heeft geen winstoogmerk en is ontwikkeld vóór en dóór stakeholders.

Is het Schuldenknooppunt een portaal?

Nee, via het Schuldenknooppunt worden berichten over en weer tussen schuldeisers en schuldhulpverleners gestuurd, een zogenaamde routeervoorziening. De berichten die worden uitgewisseld zijn standaardberichten en schuldeisers en schuldhulpverleners beschikken over hun eigen set van berichten. Om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt is echter wel een webportaal beschikbaar, zodat zowel schuldeisers als schuldhulpverleners op een snelle manier van het Schuldenknooppunt gebruik kunnen maken. Een andere manier is om een koppeling vanuit uw eigen systeem met het Schuldenknooppunt te maken.

Op welke manier kan ik gebruik maken van het Schuldenknooppunt?

U kunt op twee manieren berichten uitwisselen via het Schuldenknooppunt. De eerste manier is door een koppeling vanuit uw eigen systeem met het Schuldenknooppunt. De tweede manier is dat u gebruik maakt van het webportaal van het Schuldenknooppunt. Daar kunt u berichten handmatig afhandelen of bestanden up- en downloaden.

Ontstaat er met het Schuldenknooppunt een soort van database met informatie over schuldenaren?

Nee. Het Schuldenknooppunt faciliteert alleen de berichtuitwisseling tussen een schuldhulpverlener en een schuldeiser, als digitaal doorgeefluik. Berichten worden van het Schuldenknooppunt verwijderd, wanneer deze zijn opgehaald of wanneer dit binnen 4 werkdagen niet is gedaan. Berichten worden niet bewaard op het Schuldenknooppunt. Verder zijn berichten altijd versleuteld, zodat de beheerder van het Schuldenknooppunt de inhoud van de berichten niet kan zien. De beheerder kan alleen zien: het type bericht, van wie het is, naar wie het is verstuurd en wanneer.

Wanneer worden berichten van het Schuldenknooppunt verwijderd?

Berichten worden van het Schuldenknooppunt verwijderd, wanneer deze zijn opgehaald of wanneer dit binnen 4 werkdagen niet is gedaan. Berichten worden niet bewaard op het Schuldenknooppunt. Verder zijn berichten altijd versleuteld, zodat de beheerder van het Schuldenknooppunt de inhoud van de berichten niet kan zien. De beheerder kan alleen zien: het type bericht, van wie het is, naar wie het is verstuurd en wanneer.

Voor sommige organisaties kan deze afhandeltermijn te kort zijn, omdat afstemming noodzakelijk is met opdrachtgevers en/of een andere afdeling binnen de eigen organisatie. Enige flexibiliteit was gewenst.

Op verzoek kan de functionaliteit ‘Verlengen afhandeltermijn’ nu worden geactiveerd. Daarmee is het mogelijk om de afhandeltermijn met 7, 14 of maximaal 28 dagen te verlengen. Deze optie is niet standaard beschikbaar, omdat een van de doelstellingen van het Schuldenknooppunt is om het proces te versnellen.

Indien u de 'Verlengen afhandeltermijn' functionaliteit wilt laten activeren voor uw organisatie kunt u deze hier aanvragen.

Wat is matchen / niet-matchen?

In de 1.0 -berichtenset van het Schuldenknooppunt kon je als schuldeiser reageren op aangeleverde saldoverzoeken, maar je kon er ook voor kiezen om met een ‘0-bedrag’ op te reageren en de actuele openstaande vordering(en) (al dan niet als totaalbedrag) als extra vordering terug te geven. Nadeel hiervan was dat de schuldhulpverlener eigenlijk geen idee had wat de achtergrond was van een teruggeven 0-bedrag. In de 2.0 berichtenset hebben we daar structuur in aangebracht. 

Als schuldeiser moet je bij een terugmelding aangeven of je de schulden gaat matchen of niet gaat matchen. Indien je kiest voor matchen, dan dienen de aangeleverde saldoverzoeken gewoon individueel beantwoord te worden. Gematcht terugmelden (feitelijk gewoon zoals het Schuldenknooppunt altijd al werkte) is voor de schuldhulpverlener het prettigste werken. Kies daar dus zo mogelijk gewoon zo veel als mogelijk voor.

 Kies je ervoor om niet te matchen, dan kan je de ‘ongematchte vorderingen’ op twee manieren teruggeven: als overzicht  van alle openstaande vorderingen met de betreffende kenmerken en bedragen, of als één totaalbedrag met bijbehorend kenmerk. Je hoeft hierbij dan voor de vermelde vorderingen in het saldoverzoek niet zelf de 0-bedragen terug te geven; dat wordt dan bij de verwerking van de terugmelding automatisch gedaan.

Wat zijn modules?

Via het Schuldenknooppunt wisselen financiële hulpverleners en schuldeisers berichten met elkaar uit. Elke module bestaat uit een set van berichten. Het Schuldenknooppunt biedt diverse modules aan:

 • Module Schuldinventari­satie
 • Module Betalings­regeling
 • Module Meldingen bewind­voering
 • Module Schuld­regeling
 • Module Waarborg­fonds sanerings­kredieten

Elke module ondersteunt een bepaalde fase van schuldhulp. Daaruit volgt dat elke module door verschillende type deelnemers kan worden ingezet. 

Om bij te dragen aan de versnelling bieden wij alle modules zonder extra kosten aan. 

Lees hier meer over het gebruik en aanvragen van alle Schuldenknooppunt modules.

 

 

hoe werkt het

Hoe kan ik aansluiten?

Door het invullen van de aansluit- en verwerkersovereenkomst kunt u vandaag nog aansluiten op het Schuldenknooppunt. Lees meer op de pagina Aansluiten.

Hoe werkt het webportaal van het Schuldenknooppunt?

Op het webportaal kunt u handmatig berichten afhandelen of CSV-bestanden up- en downloaden. Om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt heeft u eHerkenning nodig.

Hoe werkt e-Herkenning?

Om in te loggen op het webportaal van het Schuldenknooppunt heeft u eHerkenning level 3 (EH3) nodig. eHerkenning is een inlogmiddel dat is ontwikkeld om de gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en (semi)overheidsinstellingen betrouwbaarder en veiliger te maken.

Vergelijk het met DigiD, maar dan voor organisaties. Veel organisaties gebruiken eHerkenning voor communicatie met de Belastingdienst. U kunt eHerkenning aanvragen bij verschillende aanbieders. Kijk voor meer informatie op de pagina eHerkenning

Kan ik mijn eigen systeem koppelen met het Schuldenknooppunt?

Eigen systemen kunnen via webservices gekoppeld worden aan het Schuldenknooppunt. De uitwisseling van informatie via het Schuldenknooppunt wordt zo voor medewerkers een soort van 'onder-water-proces'; zij werken in hun eigen systeem en alle benodigde informatie wordt automatisch via het Schuldenknooppunt uitgewisseld.

Hoe maak ik gebruik van de module Schuldregelen (SKP v2.0)?

Schuldeiser
Als schuldeiser hoef je niets te doen. Indien je al gebruik maakt van versie 1.0/1.1 dan is de nieuwe module Schuldregelen reeds geactiveerd en beschikbaar voor jouw organisatie.

Schuldhulpverlener
Vul het aanvraagformulier in. Hierin geef je aan per wanneer je de module Schuldregelen wenst te gebruiken en op welke omgeving. Wij verzorgen de activatie en brengen je hiervan op de hoogte. 

Hoe lang blijven de meldingen beschikbaar tot deze worden verwijderd?

Eerder werden berichten in het webportaal slechts 5 werkdagen bewaard. Dat was in de meeste gevallen ook ruim voldoende; de gemiddelde afhandeltermijn van berichten die via het Schuldenknooppunt worden uitgewisseld is 2-3 dagen!

Echter, voor sommige organisaties kan deze afhandeltermijn te kort zijn, omdat afstemming noodzakelijk is met opdrachtgevers en/of een andere afdeling binnen de eigen organisatie. Enige flexibiliteit was gewenst.

Op verzoek kan de functionaliteit ‘Verlengen afhandeltermijn’ nu worden geactiveerd. Daarmee is het mogelijk om de afhandeltermijn met 7, 14 of maximaal 28 dagen te verlengen. Deze optie is niet standaard beschikbaar, omdat een van de doelstellingen van het Schuldenknooppunt is om het proces te versnellen.

Indien u de ‘Verlengen afhandeltermijn’ functionaliteit wilt laten activeren voor uw organisatie kunt u deze hier aanvragen.

Hoe werkt het matchen / niet-matchen van schulden?

In de 1.0 -berichtenset van het Schuldenknooppunt kon je als schuldeiser reageren op aangeleverde saldoverzoeken, maar je kon er ook voor kiezen om met een ‘0-bedrag’ op te reageren en de actuele openstaande vordering(en) (al dan niet als totaalbedrag) als extra vordering terug te geven. Nadeel hiervan was dat de schuldhulpverlener eigenlijk geen idee had wat de achtergrond was van een teruggeven 0-bedrag. In de 2.0 berichtenset hebben we daar structuur in aangebracht.

Als schuldeiser moet je bij een terugmelding aangeven of je de schulden gaat matchen of niet gaat matchen. Indien je kiest voor matchen, dan dienen de aangeleverde saldoverzoeken gewoon individueel beantwoord te worden. Gematcht terugmelden (feitelijk gewoon zoals het Schuldenknooppunt altijd al werkte) is voor de schuldhulpverlener het prettigste werken. Kies daar dus zo mogelijk gewoon zo veel als mogelijk voor.

Kies je ervoor om niet te matchen, dan kan je de ‘ongematchte vorderingen’ op twee manieren teruggeven: als overzicht  van alle openstaande vorderingen met de betreffende kenmerken en bedragen, of als één totaalbedrag met bijbehorend kenmerk. Je hoeft hierbij dan voor de vermelde vorderingen in het saldoverzoek niet zelf de 0-bedragen terug te geven; dat wordt dan bij de verwerking van de terugmelding automatisch gedaan.

Hoe voeg ik een IBAN rekeningnnummer toe?

Het invullen van een bankrekeningnummer kunnen wij om veiligheidsredenen niet. Dat moeten en kunnen webportaal gebruikers eenmalig zelf doen. Ga hiervoor naar ‘Inloggen met eHerkenning als beheerder’.

Log in als beheerder via de rechterknop op: https://portaal.schuldenknooppunt.nl/auth/login

2. Klik rechtsboven in op ‘Mijn organisatie’;

3. Selecteer uit het blauwe vlak ‘Bewerken’;

4. Voeg vervolgens één of meerdere IBAN bankrekeningnummers toe;

5. Selecteer vervolgens uit het blauwe vlak ‘Opslaan’;

Let op: om als beheerder in te kunnen loggen moet je met je eHerkenningsmiddel gekoppeld zijn aan de eHerkenningsdienst ‘Schuldenknooppunt Beheer’; ook dat kunnen (moeten) jullie zelf instellen via jullie eigen eHerkennings-beheerder.

In welke fase van het Schuldregelproces kan het Schuldenknooppunt worden gebruikt?

De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners. Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

Hoe vaak komt het Schuldenknooppunt met een nieuwe versie van een berichtenset?

Het uitgangspunt is dat voor een berichtenset maximaal 1 x per jaar een grote (major) update wordt gedaan, die om een systeemaanpassing zal vragen. Een aanpassing zal altijd in overleg met deelnemers gedaan worden.

voor wie is het

Wie mogen/kunnen gebruik maken van het Schuldenknooppunt?

De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners.

Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

  Aan welke eisen moeten wij voldoen om aan te kunnen sluiten?

  De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners. Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

  Is het Schuldenknooppunt ook voor schuldenaren?

  Nee, het Schuldenknooppunt is alleen toegankelijk voor professionele schuldhulpverlenende en schuldeisende organisaties.

  Is het Schuldenknooppunt alleen te gebruiken in combinatie met Collectief Schuldregelen?

  Nee. Beide initiatieven kunnen ook afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. Wel versterken zij elkaar: Collectief Schuldregelen verloopt sneller wanneer dit via het Schuldenknooppunt wordt ingezet. En andersom kunnen de doorlooptijden sterk verkort worden als in het Schuldenknooppunt van Collectief Schuldregelen gebruik wordt gemaakt. 
  Kijk hier om de voordelen te leren kennen van de combinatie van deze initiatieven, of hier voor een goed voorbeeld van deze combinatie.

  Kan ik als beschermingsbewindvoerder ook aansluiten?

  Met de module Meldingen Bewindvoering kunnen bewindvoerders op een snelle manier schuldeisers melden dat hun klant onder bewind is gesteld, bewindgegevens actualiseren of aangeven dat de onderbewindstelling is beëindigd.

  De module is op ieder moment te starten, dus ook voor bestaande klanten onder bewind kun je via het Schuldenknooppunt schuldeisers laten weten dat gegevens zijn gewijzigd of dat bewind is gestopt.

  Lees meer over alle Schuldenknooppunt modules.

  wat kost het

  Wat kost het om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt?

  Voor het gebruik van het Schuldenknooppunt worden aansluitkosten en een jaartarief in rekening gebracht. Het jaartarief is afhankelijk van het aantal schuldregelingen waar uw organisatie jaarlijks bij betrokken is. Het financieringsmodel is zo opgebouwd dat grote gebruikers meer bijdragen aan het platform, en incidentele gebruikers slechts eenmalige aansluitkosten betalen. Dit sluit aan bij de ambitie om alle partijen te laten aansluiten op het Schuldenknooppunt.

  aansluiten

  Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. Lees hiervoor de pagina Aansluiten.

  Door het invullen van de aansluit- en verwerkersovereenkomst kunt u vandaag nog aansluiten op het Schuldenknooppunt. Lees meer op de pagina Aansluiten.

  Aan welke eisen moet ik voldoen om aan te kunnen sluiten?

  De scope van het Schuldenknooppunt is op dit moment het schuldregelingstraject vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Stichting Schuldenknooppunt is in 2022 in overleg met schuldhulpverleners en schuldeisers begonnen om het Schuldenknooppunt beschikbaar te maken voor een bredere groep van (schuldhulp)verleners.

  Verwacht wordt dat begin 2023 berichten voor saldoverzoeken en betalingsregelingen via het Schuldenknooppunt uitgewisseld kunnen worden. Deze berichten komen ook beschikbaar voor (schuld)hulpverleners die buiten de kaders van de Wgs werken. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nadere afspraken gemaakt over privacybescherming van klanten.

  Wie zijn er allemaal bij het Schuldenknooppunt aangesloten?

   Op de pagina deelnemers aan het Schuldenknooppunt kunt u de actuele lijst van deelnemers inzien. 

  Worden partijen verplicht om gebruik te maken van het Schuldenknooppunt?

  Nee, er is geen wettelijke grondslag op basis waarvan een organisatie verplicht kan worden om gebruik te maken van een specifiek kanaal. Door ervoor te zorgen dat belangrijke organisaties het Schuldenknooppunt omarmen, streven we er wel naar dat het Schuldenknooppunt de praktijk-standaard wordt. Onze verwachting is dat het overgrote deel van de schuldhulpverleners en schuldeisers in de komende 3 jaar zal aansluiten.

  Wij leveren diensten vanuit twee verschillende organisatieonderdelen. Wat betekent dit voor onze aansluiting op het Schuldenknooppunt?

  Als er vanuit verschillende bedrijfsonderdelen afzonderlijk facturen worden verstuurd, dan is het van belang dat dit voor de schuldhulpverlener zichtbaar is in het Schuldenknooppunt. Ieder bedrijfsonderdeel is feitelijk een afzonderlijke crediteur en dient afzonderlijk berichten te ontvangen en te versturen via het Schuldenknooppunt. Dit betekent dat elk bedrijfsonderdeel zich dient aan te melden bij het Schuldenknooppunt. Indien gewerkt wordt via het webportaal, kan de beheerder instellen welke medewerker gekoppeld moet worden aan welk bedrijfsonderdeel, zodat iedereen met eHerkenning in kan loggen en enkel de gegevens kan inzien van het eigen bedrijfsonderdeel. Wordt gebruik gemaakt van een rechtstreekse systeemaansluiting, dan moet voor ieder bedrijfsonderdeel een pkio-certificaat worden geïnstalleerd.

  Is maatwerk mogelijk?

  Uitgangspunten van het Schuldenknooppunt zijn:

  • Berichtenverkeer is gestandaardiseerd;
  • Berichten worden vastgesteld op basis van minimaal noodzakelijke informatie;
  • Wijzigingen van berichtdefinities en/of uitwisselingsstandaarden worden zoveel als mogelijk beperkt.

  Eventueel maatwerk is mogelijk als na overleg blijkt dat voor meerdere organisaties in een sector aanpassing van een bericht noodzakelijk is om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt.

  Wat is het gevolg van het intrekken van het PKIO-certificaat door Logius?
  Dit heeft geen consequenties voor gebruikers van het Schuldenknooppunt. Voor de directe aansluiting op het Schuldenknooppunt wordt gebruik gemaakt van PKIO-certificaten. Per 5/12/2022 stopt Logius met de ondersteuning van zogenaamde PKIO-Public-root-certicaten. Voor het Schuldenknooppunt worden PKIO-Private-root-certificaten gebruikt. Aan de ondersteuning van deze certificaten verandert per 5/12/2022 niets. Bezoek de website van Logius voor meer informatie.

  andere initiatieven

  Kun je via het Schuldenknooppunt gebruik maken van Collectief Schuldregelen?

  Ja, schuldeisers kunnen via het Schuldenknooppunt in hun antwoordbericht meegeven dat zij vooraf akkoord gaan met betaalvoorstellen, die zij krijgen van schuldhulpverleners die bij Collectief Schuldregelen zijn aangesloten.

  Hoe verhoudt het Schuldenknooppunt zich tot andere initiatieven?

  Er zijn veel initiatieven die er op gericht zijn om het schuldhulpverleningsproces te optimaliseren. Het Schuldenknooppunt kan deze initiatieven met elkaar verbinden en versterken. Het Schuldenknoopppunt vervangt deze initiatieven niet.

  Waarin verschilt het Schuldenknooppunt van VISH (VerwijsIndex SchuldHulpverlening)?

  Met gebruik van VISH kunnen schuldhulpverleners aan gerechtsdeurwaarders laten weten dat een klant zich heeft aangemeld van schuldhulpverlening. Als een gerechtsdeurwaarder gegevens over een persoon opvraagt in zijn eigen systeem zijn deze verrijkt met gegevens uit VISH (bekend/onbekend). Schuldhulpverleners actualiseren op gezette tijden de gegevens die zij aan VISH hebben aangeleverd. Het Schuldenknooppunt verschilt van VISH in dat het een berichtenuitwisseling is en geen gegevensraadpleging. Verder heeft het Schuldenknooppunt betrekking op een andere processtap van het schuldhulpverleningstraject, dan VISH, namelijk die van schuldregeling.

  Is aansluiting mogelijk op het gebruik van de Schuldenwijzer?

  Een aansluiting van Schuldenwijzer op het Schuldenknooppunt zal op termijn verkend worden. Het is interessant te onderzoeken op welke wijze deze, en andere, initiatieven elkaar kunnen versterken.

  Kan het Schuldenknooppunt ook voor vroegsignalering gebruikt worden?

  Een aansluiting van vroegsignaleringsinitiatieven als VPS en RIS op het Schuldenknooppunt kan op termijn verkend worden. Het is interessant te onderzoeken op welke wijze deze, en andere, initiatieven elkaar kunnen versterken.

  ontstaan

  Hoe is het Schuldenknooppunt ontstaan?

  De NVVK, de vereniging van schuldhulpverlenende organisaties, heeft op verzoek van haar leden het initiatief genomen om een oplossing te vinden voor de veelheid aan communicatievormen met schuldeisers, waar schuldhulpverleners dagelijks en in toenemende mate mee te maken hebben. De verkenningsfase van het Schuldenknooppunt maakte onderdeel uit van het programma ‘Schouders Eronder’, een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG. In deze periode is een proof-of-concept ontwikkeld dat zo enthousiast werd ontvangen door de deelnemende groep van schuldhulpverleners en schuldeisers, dat gestart werd met de realisatie van het Schuldenknooppunt. Dit is in samenwerking met de VNG gedaan onder leiding van een stuurgroep waarin ook schuldeisers waren vertegenwoordigd. In 2020 is toegewerkt naar realisatie van het Schuldenknooppunt en is het Schuldenknooppunt ondergebracht in een stichting. De landelijke lancering van het Schuldenknooppunt vond begin 2021 plaats.

  Wie zitten er achter het Schuldenknooppunt?

  Het Schuldenknooppunt is in 2017 gestart als een initiatief van de NVVK en stond ook wel bekend als de NVVK-stekker. Na een succesvolle proof-of-concept hebben de NVVK en VNG gezamenlijk de realisatie van het Schuldenknooppunt opgestart. De stuurgroep die toen geformeerd is bestond uit vertegenwoordigers van NVVK, VNG, Energie-Nederland, VGZ, LVLB, KBvG en NVI.

  Een startgroep heeft nauw samenwerkt aan de concrete technische inrichting van het Schuldenknooppunt en het bijbehorende afsprakenstelsel. De startgroep bestond uit vertegenwoordigers van schuldhulpverleners: Kredietbank Rotterdam, Kredietbank Nederland, Stadsring51, PLANgroep en Kredietbank Amsterdam. Vanuit schuldeisers waren vertegenwoordigd KPN, VodafoneZiggo, Vattenfall, Concensus, Intrum, DirectPay en Syncasso. Daarnaast waren ook verschillende softwareleveranciers aangehaakt: Kred’it, Stratech, BringWay en MailtoPay.

  In 2020 is het Schuldenknooppunt onderbracht in een stichting en begin 2021 is het eerste bestuur aangetreden. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van NVVK, VNG, Schuldeiserscoalitie, LVLB en NVI. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. 

  veiligheid

  Wat is een PKIO certificaat?

  Het PKIoverheid-certificaat (Public Key Infrastructure) is een computerbestand dat werkt als een digitaal paspoort. Dit is de internationale standaard voor het beveiligen van gegevens en berichten.

  Als iemand een website, e-mail of document van uw organisatie wil bekijken, controleert zijn webbrowser of e-mailprogramma het bijbehorende certificaat. Door elkaar te identificeren verkleint de kans dat oplichters zich voor kunnen doen als iemand anders. Digitale certificaten waarborgen dus betrouwbaarheid en de veiligheid.

  Welk PKIO certificaat dien ik aan te vragen?

  Je dient een PKIO-private-server certificaat aan te vragen voor de aansluiting van het Schuldenknooppunt op het eigen systeem. Aan dit certificaat zijn géén aanvullende eisen gesteld. Zo dienen velden als CN, CSR of SAN allemaal leeg te blijven tijdens de aanvraag. Indien verplicht mogen deze zelf worden bepaald.

  Nadat het PKIO-certificaat is aangevraagd ontvangen wij het publieke deel. Deze is via onze helpdesk als bijlage te versturen. Ga hiervoor naar 'nieuwe supportaanvraag indienen'.

  Het PKIO-certificaat is als organisatie aan te vragen via een van de ’trusted service providers’ die hiertoe door Logius zijn aangesteld: https://logius.nl/diensten/pkioverheid/aanvragen

  NB: Indien je het webportaal zal gebruiken zonder aansluiting op het eigen systeem dan gebruik je eHerkenning in plaats van een PKIO certificaat.

  Hoe vraag ik het PKIO certificaat aan?

  Je kunt het PKIO certificaat zelf als organisatie aanvragen via een van de ’trusted service providers’ die hiertoe door Logius zijn aangesteld: https://logius.nl/diensten/pkioverheid/aanvragen

  Het kan zo zijn dat jouw organisatie reeds in het bezig is van een PKIO-certificaat. Afhankelijk van het beleid kan deze mogelijk ingezet worden. Informeer hierover bij ICT-beheer.

   

  Maakt het Schuldenknooppunt gebruik van Log4j software?

  Nee, het Schuldenknooppunt maakt geen gebruik van Log4j software. In december 2021 bracht het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), onderdeel van het ministerie van Justitie en veiligheid, een nieuwsbericht uit over een kwetsbaarheid in Log4j software. Het betreft een beveiligingslek dat vele systemen en daarmee bedrijven en instellingen raakt. Omdat het Schuldenknooppunt geen gebruik maakt van Log4j software is er geen bedreiging of gevaar voor organisaties die gegevens uitwisselen via het Schuldenknooppunt.