Op verschillende portalen inloggen, lang wachten op antwoord op telefoontjes, mails en brieven, legio handelingen uitvoeren om een schuldregeling tot stand te brengen: dat is vanaf nu niet meer nodig!

In januari 2021 lanceren we Het Schuldenknooppunt: één centrale digitale voorziening voor gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Het veilige systeem maakt schuldregelen binnen 3 weken mogelijk, mits alle schuldeisers en schuldhulpverleners aansluiten. En daar gaan wij natuurlijk voor!

Accepteer alstublieft eerst de statistieken, marketing cookies om de video te bekijken.

Schulden een groeiend maatschappelijk probleem

Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kampt een op de vijf Nederlandse huishoudens met schuldenproblematiek. En dat aantal blijft stijgen. Door de komst van Covid19 ontstaat een tsunami aan nieuwe schuldendossiers. Daardoor neemt ook de vraag naar dienstverlening aan mensen met financiële problemen toe en wordt de druk op schuldhulpverleners vergroot. De kosten voor de samenleving van huishoudens met financiële problemen zijn enorm, op dit moment zo’n 12 miljard euro. Het is tijd voor alle partijen in de hele keten om er alles aan te doen om de druk van schuldenproblematiek op de maatschappij te verkleinen. Het Schuldenknooppunt draagt hieraan bij.

Door een substantiële versnelling van het proces van schuldregelen verkleint Het Schuldenknooppunt de maatschappelijke kosten van schulden. Hoe meer partijen meedoen aan het Schuldenknooppunt, hoe meer maatschappelijke kosten we vermijden.

Ontwikkeld vóór en dóór schuldeisers en schuldhulpverleners

Het initiatief voor het Schuldenknooppunt is genomen door de NVVK in samenwerking met de VNG. Het heeft geen winstoogmerk. In 2019 werd er een startgroep in het leven geroepen waarin een aantal grotere schuldeisers en schuldhulpverleners plaatsnamen. In de tweede helft van 2020 werd de eerste proefversie in gebruik genomen. Op basis van deze ervaringen werd het Schuldenknooppunt klaargestoomd voor de landelijke uitrol in januari 2021. Naast de techniek van het Schuldenknooppunt is het bijbehorende afsprakenstelsel over berichten, proces en aansluiting in samenwerking met de startgroep getoetst en verfijnd.

‘Ik verwacht dat alle overheidsschuldeisers zullen aansluiten’

Tamara van Ark
Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Governance Stichting Schuldenknooppunt

Stichting Schuldenknooppunt is beheerder en eigenaar van het Schuldenknooppunt. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van schuldhulpverleners en schuldeisers, publiek en privaat, en een onafhankelijke voorzitter. De governance beschrijft de wijze van besturen in de stichting en legt uit hoe de toezicht is geregeld. Lees deze pagina als u benieuwd bent naar het team achter het Schuldenknooppunt, onze organisatiestructuur en onze toekomstplannen.

‘Het Schuldenknooppunt verhoogt de kwaliteit van ons werk’

Daan Spannenberg – adjunct-directeur Kredietbank Rotterdam

Ook aansluiten op het Schuldenknooppunt?

Aansluiten op het Schulden knooppunt gaat in vijf logische stappen:

  1. Meld je organisatie aan.
  2. Geef aan naar welke manier van aansluiten uw voorkeur uitgaat.
  3. Geef akkoord op de aansluitvoorwaarden.
  4. Wij bepalen uw uw aansluitkosten en jaartarief, u ontvangt u een overeenkomst.
  5. Het technische aansluitproces afronden.

‘Er zijn op dit moment verschrikkelijk veel processen. Als dat één proces wordt, gaat dat enorm veel snelheid en efficiëntie geven. Snelheid is essentieel voor ons.’

Arjan Visser – creditmanager consumentenmarkt KPN

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Schuldenknooppunt, een demonstratie aanvragen of een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag op weg.