De werkgroep Privacy van stichting Schuldenknooppunt heeft op 8 maart een toelichting gekregen op de herziening van de DPIA door Koen Versmissen, privacy officer van het Schuldenknooppunt.

Herziening DPIA nodig door nieuwe modules


De werkgroep heeft de aanpassing van de DPIA besproken. Deze is gewenst nu er verschillende modules beschikbaar komen, die door meerdere doelgroepen gebruikt kunnen gaan worden. Verder was een belangrijk aandachtspunt het meesturen van een Vtlb-berekening naar bepaalde schuldeisers. In de nieuwe release van de module Schuldregeling is het technisch mogelijk om dit te doen. Voorwaarde is dat een organisaties deze ook mag ontvangen. De afweging of een organisatie een complete Vtlb-berekening vanuit AVG-perspectief mag ontvangen werd besproken en wordt nog nader onderzocht.

Aansluiten bij werkgroep Privacy?


Ook geïnteresseerd om aan te sluiten op de werkgroep Privacy? Meld je aan via info@schuldenknooppunt.nl. En voor wie meer wil weten over Het Schuldenknooppunt worden er elke maand informatiebijeenkomsten georganiseerd waarvoor u zich kunt aanmelden. Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. De snelste manier is om aan te sluiten via het webportaal voor schuldeisers en schuldhulpverleners.